Додаткова копія: Про утворення робочої групи з підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 жовтня 2018 року N 1515

Про утворення робочої групи з підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів"

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 (Постанова N 459), наказую:

1. Утворити робочу групу з підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів", що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18.10.2018 N 1515

СКЛАД
робочої групи з підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів"

ТІТАРЧУК
Михайло Іванович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи

ДЕМЧУК
Андрій Васильович

- директор департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, заступник голови робочої групи

 

Члени робочої групи:

АЛЕКСЄЄВА
Ольга Андріївна

- начальник відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту Мінекономрозвитку

ГЛІБКО
Сергій Васильович

- директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (за згодою)

ДІБРОВА
Ірина Іванівна

- заступник начальника відділу наукової та інноваційної діяльності департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку

ЛЮБЧИЧ
Анна Миколаївна

- вчений секретар Науково-дослідного Інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (за згодою)

ЦИМБАЛЕНКО
Дмитро Петрович

- начальник відділу наукової та інноваційної діяльності департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку

ЧАЙКА
Дар'я Юріївна

- генеральний директор директорату інновацій та трансферу технологій МОН (за згодою)

ШКУРАКОВ
Сергій Олександрович

- заступник директора департаменту - начальник управління державних реєстрацій департаменту інтелектуальної власності

СЕРГЄЄВА
Катерина Ананіївна

- головний спеціаліст відділу наукової та інноваційної діяльності департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, секретар робочої групи

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 жовтня 2018 року N 1515

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів"

1. Робоча група з підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів" (далі - робоча група) є консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, утвореним з метою підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів".

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

підготовка пропозицій щодо проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів";

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань підготовки проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів".

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює аналіз чинного законодавства у венчурній сфері та щодо підтримки стартапів;

опрацьовує питання щодо вдосконалення законодавства у венчурній сфері та щодо підтримки стартапів;

за результатами своєї діяльності готує пропозиції та рекомендації щодо проектів Законів України "Про венчурний капітал" та "Про підтримку стартапів".

5. Робоча група має право:

співпрацювати з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань аналізу та вдосконалення законодавства у венчурній сфері та щодо підтримки стартапів;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також незалежних вітчизняних і міжнародних експертів (за згодою) з метою вивчення світового досвіду з питань, що належать до компетенції робочої групи, розробляти пропозиції щодо його впровадження в Україні;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. До складу робочої групи входять голова, заступник голови та члени робочої групи.

Головою робочої групи є заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Для участі в засіданнях робочої групи можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та інші фахівці у венчурній сфері та щодо підтримки стартапів.

7. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, що проводяться в разі потреби.

Засідання робочої групи проводить голова, а в разі його відсутності - заступник голови робочої групи.

8. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її складу.

9. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Пропозиції та рекомендації фіксуються в протоколі, який підписується головуючим на засіданні та доводиться до відома членів робочої групи.

11. Секретар робочої групи:

узагальнює пропозиції, формує та подає на затвердження голові робочої групи проект порядку денного засідання та проект протоколу;

повідомляє членів робочої групи та надає інформацію в паперовому або електронному вигляді про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання робочої групи;

організовує проведення засідань робочої групи;

веде протоколи засідань робочої групи;

ознайомлює з протоколами засідань членів робочої групи.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює департамент залучення інвестицій.

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали