Додаткова копія: Про утворення робочої групи з підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій"

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 жовтня 2018 року N 1514

Про утворення робочої групи з підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій"

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 459 (Постанова N 459), наказую:

1. Утворити робочу групу з підготовки проекту Закону України "Про розвиток Інновацій" у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій", що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр

С. І. Кубів

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18.10.2018 N 1514

СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій"

ТІТАРЧУК
Михайло Іванович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи

ДЕМЧУК
Андрій Васильович

- директор департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, заступник голови робочої групи

 

Члени робочої групи:

АЛЕКСЄЄВА
Ольга Андріївна

- начальник відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту Мінекономрозвитку

ГЛІБКО
Сергій Васильович

- директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (за згодою)

ДІБРОВА
Ірина Іванівна

- заступник начальника відділу наукової та інноваційної діяльності департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку

КУЛІШ
Поліна Миколаївна

- представник адвокатського об'єднання "Прайсуотерхаускуперс Лігал" (за згодою)

ЛЮБЧИЧ
Анна Миколаївна

- вчений секретар Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України (за згодою)

ПАРМАР
Шаранджит

- антикорупційний спеціаліст організації "Glasshouse Initiatives Inc." (за згодою)

ПРОНЧЕНКО
Андрій Валерійович

- представник адвокатського об'єднання "Прайсуотерхаускуперс Лігал" (за згодою)

РОМАНЕНКО
Ольга Олександрівна

- представник адвокатського об'єднання "Прайсуотерхаускуперс Лігал" (за згодою)

СМІТ
Натан

- представник адвокатського об'єднання "Прайсуотерхаускуперс Лігал" (за згодою)

ТРЕСС
Джон

- представник адвокатського об'єднання "Прайсуотерхаускуперс Лігал" (за згодою)

ФІЦЖЕРАЛЬД
Ліззі

- представник адвокатського об'єднання "Прайсуотерхаускуперс Лігал" (за згодою)

ЦИМБАЛЕНКО
Дмитро Петрович

- начальник відділу наукової та інноваційної діяльності департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку

ЧАЙКА
Дар'я Юріївна

- генеральний директор директорату інновацій та трансферу технологій МОН (за згодою)

ШАТОХІНА
Світлана Олегівна

- незалежний експерт (за згодою)

ШКУРАКОВ
Сергій Олександрович

- заступник директора департаменту - начальник управління державних реєстрацій департаменту інтелектуальної власності Мінекономрозвитку

ЯВОРСЬКА
Оксана Олександрівна

- представник адвокатського об'єднання "Прайсуотерхаускуперс Лігал" (за згодою)

СЕРГЄЄВА
Катерина Ананіївна

- головний спеціаліст відділу наукової та інноваційної діяльності департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку, секретар робочої групи

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
18 жовтня 2018 року N 1514

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій"

1. Робоча група з підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій" (далі - робоча група) є консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, утвореним з метою підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій".

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

опрацювання пропозицій з підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій";

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань підготовки проекту Закону України "Про розвиток інновацій".

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює аналіз чинного законодавства у сфері інвестицій та інновацій;

опрацьовує питання щодо вдосконалення законодавства у сфері розвитку інновацій;

готує за результатами своєї діяльності пропозиції та рекомендації щодо проекту Закону України "Про розвиток інновацій".

5. Робоча група має право:

співпрацювати з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань аналізу та вдосконалення законодавства у сфері інвестицій та інновацій;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також незалежних вітчизняних і міжнародних експертів (за згодою), з метою вивчення світового досвіду з питань, що належать до компетенції робочої групи, розробляти пропозиції щодо його впровадження в Україні;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. До складу робочої групи входять голова, заступник голови та члени робочої групи.

Головою робочої групи є заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Для участі в засіданнях робочої групи можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та інші фахівці у сфері інвестицій та інновацій.

7. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, що проводяться в разі потреби.

Засідання робочої групи проводить голова, а в разі його відсутності - заступник голови робочої групи.

8. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше ніж половина її складу.

9. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

10. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та доводиться до відома її членів.

11. Секретар робочої групи:

узагальнює пропозиції, формує та подає на затвердження голові робочої групи проект порядку денного засідання та проект протоколу засідання;

повідомляє членів робочої групи та надає інформацію в паперовому або електронному вигляді про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання робочої групи;

організовує проведення засідань робочої групи;

веде протоколи засідань робочої групи;

ознайомлює з протоколами засідань членів робочої групи.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює департамент залучення інвестицій.

 

Директор департаменту
залучення інвестицій

А. В. Демчук
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали