Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про утворення робочої групи з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 01.10.2019 р. N 829

Про утворення робочої групи з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації

Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1062 (Постанова N 1062) (зі змінами), Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 995 (Методичні рекомендації N 995) (зі змінами), враховуючи лист Міністерства фінансів України від 26 грудня 2018 року N 33010-07-5/34580 (Лист N 33010-07-5/34580), з метою впровадження внутрішнього контролю в облдержадміністрації:

1. Утворити робочу групу з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити положення про робочу групу з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова адміністрації

В. Коваль

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
01 жовтня 2019 року N 829

СКЛАД
робочої групи з питань організації внутрішнього контролю в апараті Рівненської обласної державної адміністрації

ТИМОШЕНКО Ігор

- заступник голови облдержадміністрації, голова робочої групи

БІРЮКОВ Олександр

- керівник апарату облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

РУДЮК Юрій

- начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи:

ГОРЕЦЬКА Валентина

- начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

ГУЦУЛЯК Вікторія

- завідувач сектору доступу до публічної інформації та із захисту персональних даних апарату облдержадміністрації

КИРИЛЮК Вікторія

- заступник керівника апарату обласної державної адміністрації - начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

КИТОВСЬКА Лілія

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

МАЗЯР Тетяна

- начальник відділу режимно-секретної роботи апарату облдержадміністрації

ОЛЕВСЬКИЙ Віктор

- начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

ПАЛЮХ Микола

- начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації

УКРАЇНЕЦЬ Тетяна

- начальник загального відділу апарату облдержадміністрації

ШАМАК Катерина

- головний спеціаліст відділу контролю апарату облдержадміністрації

ШВЕЦЬ Анатолій

- начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ШВЕЦЬ Валерій

- головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

ЩЕГЛОВА Ірина

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю управління фінансово-господарського забезпечення апарату облдержадміністрації

 

Начальник відділу
контролю апарату адміністрації

Ю. Рудюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
01 жовтня 2019 року N 829

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань організації внутрішнього контролю в апараті облдержадміністрації

1. Робоча група з питань організації внутрішнього контролю в облдержадміністрації (далі - робоча група) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється головою обласної державної адміністрації.

2. Робоча група у своїй роботі керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, іншими актами законодавства, що стосуються її діяльності, розпорядженнями голови облдержадміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є розроблення і подання голові облдержадміністрації пропозицій щодо політики, правил і заходів, які забезпечать функціонування, взаємозв'язок та підтримку всіх елементів внутрішнього контролю, спрямованих на досягнення визначених мети (місії), стратегічних та інших цілей, завдань, планів і вимог щодо діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів.

4. Відповідно до основних завдань робоча група:

аналізує стан наявної системи внутрішнього контролю в облдержадміністрації;

бере участь у розробленні проектів актів, спрямованих на забезпечення функціонування елементів внутрішнього контролю з урахуванням вимог, встановлених Основними засадами здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року N 1062 (Постанова N 1062) (далі - Основні засади), зі змінами.

5. Робоча група у межах повноважень має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

вносити голові пропозиції з питань внутрішнього контролю в облдержадміністрації.

6. Для узагальнення інформації щодо впровадження внутрішнього контролю у робочій групі призначається відповідальна особа, (далі - особа відповідальна за узагальнення інформації), яка відповідає за документальне і організаційне супроводження впровадження внутрішнього контролю.

Особа, відповідальна за узагальнення інформації в робочій групі, для звітування перед центральними органами виконавчої влади здійснює збір та узагальнення інформації отриманої від робочих груп підвідомчих установ.

7. Склад робочої групи, до якого входять голова робочої групи, його заступник, секретар робочої групи, члени робочої групи та особа відповідальна за узагальнення інформації, затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

8. Голова робочої групи:

організовує діяльність робочої групи, спрямовує роботу її членів і несе відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

представляє робочу групу у відносинах з керівництвом облдержадміністрації, інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

складає та подає до Міністерства фінансів України Звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2019 року N 160 (Наказ N 160), за підписом голови облдержадміністрації.

9. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться головою робочої групи (у разі його відсутності - його заступником) за потреби та є правомочними, якщо на них присутні більш як половина її складу.

Про дату засідання та порядок денний робочої групи секретар робочої групи повідомляє її членам не пізніше ніж за один робочий день до його проведення, а також забезпечує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях робочої групи.

10. Рішення робочої групи вважається схваленим якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

Рішення робочої групи оформлюється протоколом, який підписується головуючим та секретарем робочої групи і надсилається усім членам робочої групи.

Рішення робочої групи, прийняті в межах компетенції, можуть бути враховані головою облдержадміністрації при прийнятті управлінських рішень.

11. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює відділ контролю облдержадміністрації.

 

Начальник відділу
контролю апарату адміністрації

Ю. Рудюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали