МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 серпня 2017 року N 1263

Про утворення робочої групи з питань статистики у сфері туризму та курортів

Відповідно до абзацу восьмого частини другої статті 6 Закону України "Про туризм" наказую:

1. Утворити робочу групу з питань статистики у сфері туризму та курортів у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про робочу групу з питань статистики у сфері туризму та курортів, що додається.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Тітарчука М. І.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр

С. І. Кубів

 

Додаток
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23.08.2017 N 1263

СКЛАД
робочої групи з питань статистики у сфері туризму та курортів

ТІТАРЧУК
Михайло Іванович

- заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи

МАРТИНОВСЬКА
Віталіна Вікторівна

- заступник директора департаменту туризму та курортів - начальник відділу координації та контролю, заступник голови робочої групи

 

Члени робочої групи:

КАРМАЗІНА
Ольга Олександрівна

- виконувач обов'язків директора департаменту статистики послуг Держстату (за згодою)

КУЗЬМЕНКО
Андрій Іванович

- старший офіцер відділу паспортної роботи управління прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби (за згодою)

ПРЕДКО
Олена Борисівна

- головний спеціаліст відділу складання платіжного балансу Управління статистики зовнішнього сектору Департаменту статистики та звітності Національного банку (за згодою)

СЕНИК
Оксана Олександрівна

- начальник відділу статистики послуг гуманітарної сфери департаменту статистики послуг Держстату (за згодою)

СІНОЖИНСЬКИЙ
Андрій Сергійович

- начальник сектору статистичної інформації Інформаційно-аналітичного управління Адміністрації Держприкордонслужби (за згодою)

ТРОЇЦЬКА
Олена Борисівна

- начальник відділу складання платіжного балансу Управління статистики зовнішнього сектору Департаменту статистики та звітності Національного банку (за згодою)

ЧЕПУРНОВА
Наталія Іванівна

- начальник Управління статистики зовнішнього сектору Департаменту статистики та звітності Національного банку (за згодою)

ШЕНІН
Андрій Олександрович

- начальник відділу економічної аналітики, статистики, стандартизації та науки департаменту туризму та курортів

 

Заступник директора департаменту
туризму та курортів - начальник
відділу координації та контролю
туристичної діяльності

В. В. Мартиновська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
23 серпня 2017 року N 1263

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з питань статистики у сфері туризму та курортів

1. Робоча група з питань статистики у сфері туризму та курортів (далі -робоча група) є консультативно-дорадчим органом при Мінекономрозвитку, утвореним з метою підготовки пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення системи статистичного обліку та звітності у сфері туризму та курортів.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, що регулюють відносини у сфері туризму та курортів, наказами Мінекономрозвитку, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

підготовка пропозицій щодо вдосконалення системи статистичного обліку та звітності у сфері туризму та курортів;

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань статистики, зокрема щодо впровадження системи сателітного рахунка у сфері туризму та курортів, рекомендованого Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО).

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює аналіз результатів досліджень туристичного ринку (опитувань туристів та суб'єктів туристичної діяльності);

бере участь у розробленні та впровадженні системи сателітного рахунка у сфері туризму та курортів, рекомендованого Всесвітньою туристичною організацією ООН (ЮНВТО);

опрацьовує питання щодо вдосконалення системи статистичного обліку та звітності у сфері туризму та курортів з урахуванням досвіду інших країн;

вивчає статистичні дані, надані центральними і місцевими органами виконавчої влади, операторами мобільного зв'язку, підприємствами, установами та організаціями сфери туризму та курортів;

за результатами своєї діяльності готує пропозиції та рекомендації для Мінекономрозвитку;

здійснює інші функції в межах своєї компетенції.

5. Робоча група має право:

співпрацювати з центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями з питань статистики у сфері туризму та курортів;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також незалежних вітчизняних і міжнародних експертів (за згодою) з метою вивчення світового досвіду з питань, що належать до компетенції робочої групи, розробляти пропозиції щодо його впровадження в Україні;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

6. До складу робочої групи входять голова, заступник голови та інші члени робочої групи.

Головою робочої групи є заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі.

Склад робочої групи формується з посадових осіб Мінекономрозвитку, Держстату, Національного банку та Адміністрації Держприкордонслужби (за згодою) та затверджується наказом Мінекономрозвитку.

Для участі в засіданнях робочої групи можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та інші фахівці сфери туризму та курортів.

7. Організаційною формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

Засідання робочої групи проводить голова, а в разі його відсутності - заступник голови робочої групи.

8. Засідання робочої групи вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

9. На своїх засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

10. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та доводиться до відома її членів.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює департамент туризму та курортів.

 

Заступник директора департаменту
туризму та курортів -
начальник відділу координації
та контролю туристичної діяльності

В. В. Мартиновська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково.
RSS канали