ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22.10.2010 р. N 1294

Про утворення робочої групи з проведення інвентаризації об'єктів газопостачання області, які використовуються для розподілу природного газу, та складання переліку зазначених об'єктів

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 N 1203-р "Про здійснення заходів щодо забезпечення обліку об'єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природного газу", доручень Кабінету Міністрів України від 08.07.2010 N 3589/131/1-10, від 16.08.2010 N 3589/162/1-10:

1. Створити робочу групу з проведення інвентаризації об'єктів газопостачання області, які використовуються для розподілу природного газу, та складання переліку зазначених об'єктів (далі - робоча група), затвердивши її склад та Положення про неї, що додаються.

2. Робочій групі провести інвентаризацію об'єктів газопостачання області, які використовуються для розподілу природного газу, та скласти перелік зазначених об'єктів для подальшого направлення його до Міністерства палива та енергетики України.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Лозовського Е. М.

 

Голова обласної держадміністрації

В. М. Голенко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
22.10.2010 N 1294


СКЛАД
робочої групи з проведення інвентаризації об'єктів газопостачання області, які використовуються для розподілу природного газу, та складання переліку зазначених об'єктів

Лозовський
Едуард Мойсейович

- перший заступник голови облдержадміністрації, голова робочої групи

Чернуха
Юрій Іванович

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Єфімов
Олександр Олександрович

- заступник голови облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

Попов
Сергій Сергійович

- головний спеціаліст відділу енергетики та газової промисловості паливно-енергетичного управління Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, секретар робочої групи

Члени робочої групи

Баришнікова
Ольга Іванівна

- начальник управління статистики промисловості Головного управління статистики у Луганській області (за згодою)

Жданов
Ігор Вікторович

- заступник голови правління публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" (за згодою)

Железко
Олександр Федорович

- заступник начальника Луганської державної інспекції промислової безпеки та охорони праці в газовому комплексі територіального управління Держгірпромнагляду по Луганській області (за згодою)

Зайцев
Євген Дмитрович

- головний спеціаліст відділу контрольно-ревізійної та режимно-секретної роботи регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області (за згодою)

Закоржевський
Вадим Ігорович

- заступник начальника Луганського територіального представництва Національної комісії регулювання електроенергетики України (за згодою)

Клименко
Андрій Олександрович

- провідний контролер-ревізор відділу інспектування у сфері матеріального виробництва та фінансових послуг Контрольно-ревізійного управління в Луганській області (за згодою)

Маркова
Світлана Миколаївна

- головний державний податковий ревізор-інспектор Державної податкової адміністрації в Луганській області (за згодою)

Михайлов
Леонід Сергійович

- заступник начальника Головного управління - начальник паливно-енергетичного управління Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Партала
Микола Олександрович

- заступник начальника Головного управління - начальник управління споживчого ринку, цінової політики та реформування власності Головного управління економіки облдержадміністрації

Сидоренко
Олег Петрович

- заступник начальника управління у справах майна та природних ресурсів виконавчого апарату Луганської обласної ради (за згодою)

Черноштан
Валерій Григорович

- начальник відділу контрольних перевірок N 5 Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській області (за згодою)

Шалигайло
Ігор Павлович

- в. о. начальника Державної житлово-комунальної інспекції у Луганській області (за згодою)

Якименко
Ніна Олексіївна

- заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою).


 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

Е. М. Лозовський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
22.10.2010 N 1294


ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з проведення інвентаризації об'єктів газопостачання області, які використовуються для розподілу природного газу, та складання переліку зазначених об'єктів

1. Робоча група з проведення інвентаризації об'єктів газопостачання області, які використовуються для розподілу природного газу, та складання переліку зазначених об'єктів (далі - робоча група) є органом, який створюється з метою проведення інвентаризації об'єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природного газу і знаходяться на території області, та складання переліку зазначених об'єктів.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються її діяльності.

3. Робоча група відповідно до своєї компетенції:

проводить інвентаризацію об'єктів газопостачання області (в тому числі комунальної власності, безхазяйних об'єктів газопостачання), які використовуються для розподілу природного газу;

складає за результатами інвентаризації перелік об'єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природного газу та знаходяться на території області, за формою згідно з додатком до цього Положення;

подає зазначений перелік голові облдержадміністрації.

4. Робоча група має право:

одержувати в установленому порядку від райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, підприємств, установ і організацій інформаційні та аналітичні матеріали, статистичні дані, необхідні для реалізації покладених на неї завдань;

залучати до своєї роботи посадових осіб райдержадміністрацій, виконкомів міських рад міст обласного значення, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, незалежних експертів (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції.

5. Персональний склад робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

6. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться у разі потреби.

Про дату проведення засідання члени робочої групи інформуються не пізніше ніж за один день до його початку. Її засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів.

7. Рішення робочої групи приймається на засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови робочої групи.

8. Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписують усі її члени. Член, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, що є невід'ємною частиною протоколу.

9. Організаційне забезпечення роботи робочої групи здійснює Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації.

 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

Е. М. Лозовський


 

Додаток
до Положення про робочу групу з проведення інвентаризації об'єктів газопостачання області, які використовуються для розподілу природного газу


ПЕРЕЛІК
об'єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природного газу та знаходяться на території Луганської області

N
з/п

Найменування об'єктів

Форма власності об'єкта

Назва підприємства-
балансо-
утримувача об'єкта, форма власності підприємства

Умови використання об'єктів газопостачання (самостійно, за договором на технічне обслуговування, договорів оренди, інше)

Об'єкти з ознаками безхазяй-
ності

Інвен-
тарний номер

Місцезна-
ходження об'єкта

Технічна характеристика об'єктів

Дата введення в експлуа-
тацію, рік

Початкова вартість, грн.

Залишкова вартість, грн.

Довжина газопро-
воду, км

Кількість обладнання, споруд та транспортних засобів, од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Газопроводи всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високого тиску всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низького тиску всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споруди на газопроводах всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортні засоби спеціального призначення всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом об'єктів газопостачання, які знаходяться на балансі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом об'єктів газопостачання, які використовуються для розподілу природного газу області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перший заступник голови
облдержадміністрації

Е. М. Лозовський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали