Додаткова копія: Про утворення та затвердження складу консультативної експертної групи з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 лютого 2018 року N 236

Про утворення та затвердження складу консультативної експертної групи з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю

Відповідно до підпункту 3 пункту 6 (Постанова N 267) та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України (Постанова N 267), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою стримання стійкості до протимікробних препаратів, розробки Національної стратегії та плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів наказую:

1. Утворити та затвердити склад консультативної експертної групи з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю, що додається.

2. Затвердити Положення про консультативну експертну групи з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 2016 року N 733 "Про затвердження складу робочої групи з розробки Національної стратегії та плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів" (Наказ N 733).

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 лютого 2018 року N 236

Склад консультативної експертної групи з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю

Півень Наталія Василівна

начальник Управління громадського здоров'я, голова консультативної експертної групи;

Ганжа Ірина Миколаївна

головний спеціаліст відділу координації з іншими центральним органами виконавчої влади та міністерствами Управління громадського здоров'я, заступник голови консультативної експертної групи;

Гаврилюк Андрій Олександрович

в. о. директора Медичного департаменту;

Лясковський Тарас Михайлович

начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції;

Ляшко Віктор Кирилович

заступник генерального директора з нагляду за інфекційними хворобами ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України";

Глушкевич Тетяна Георгіївна

завідувач мікробіологічної референс-лабораторії Центру лабораторних досліджень інфекційних хвороб ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України";

Сояк Катерина Володимирівна

координатор з інфекційного контролю ДУ "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", секретар консультативної експертної групи;

Дубров Сергій Олександрович

професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

Думенко Тетяна Михайлівна

директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Власенко Ірина Олексіївна

спеціаліст кафедри клінічної фармакології та біофармації Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;

Крикунов Олексій Антонович

завідувач відділення хірургічного лікування інфекційних ендокардитів ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМН України" (за згодою);

Барбова Анна Іванівна

завідувач референс-лабораторії ДУ "Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Ф. Г. Яновського НАМН України" (за згодою);

Покас Олена Вікторівна

завідувач лабораторії медичної мікробіології ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України" (за згодою);

Скляр Надія Іванівна

заступник директора ДУ "Інститут мікробіології та імунології ім. Мечникова НАМН України" (за згодою);

Гаркавенко Тетяна Олександрівна

завідувач науково-дослідного бактеріологічного відділу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (за згодою);

Лугач Ольга Олександрівна

головний спеціаліст відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (за згодою);

Бобрик Олексій Володимирович

експерт Представництва Бюро ВООЗ в України (за згодою);

Александрін Андрій Валерійович

голова громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" (за згодою);

Музика Віктор Павлович

завідувач лабораторії контролю препаратів при незаразних хворобах Державного науково-дослідного контрольного Інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (за згодою).

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

Н. Півень

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
12 лютого 2018 року N 236

ПОЛОЖЕННЯ
про постійно діючу консультативну експертну групу з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю

I. Загальні положення

1. Постійно діюча консультативна експертна група з питань боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю для супроводу заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю (далі - Експертна група) є консультативно-дорадчим органом при МОЗ України, утвореним для підготовки пропозицій та супроводу заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю.

2. Експертна група в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та Законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, а також цим Положенням.

3. Рішення про утворення Експертної групи приймається МОЗ України, склад та положення про неї затверджується окремим наказом.

4. Експертна група здійснює свою діяльність на громадських засадах.

II. Основні завдання Експертної групи

Основними завданнями Експертної групи є:

підготовка пропозицій Міністру охорони здоров'я України та супровід заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю, реалізація заходів щодо інфекційного контролю;

III. Функції членів Експертної групи

Основними функціями Експертної групи є:

брати участь у діяльності Експертної групи;

вносити пропозиції Міністру охорони здоров'я України стосовно реалізації заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю;

брати участь у підготовці та проведенні засідань Експертної групи, обговоренні питань, винесених на її розгляд;

ініціювати залучення фахівців відповідних галузей для вирішення питань, пов'язаних з реалізацією заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю.

IV. Склад Експертної групи

1. Експертна група складається з голови, заступника голови та членів Експертної групи.

2. До складу Експертної групи можуть входити керівники структурних підрозділів МОЗ та спеціалісти МОЗ, представники інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій (за згодою).

V. Права голови Експертної групи

Голова Експертної групи має право:

взаємодіяти в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, закладами, установами та організаціями з питань супроводу заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю;

отримувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ, закладів охорони здоров'я необхідну інформацію в межах своєї компетенції;

запрошувати на засідання Експертної групи провідних фахівців державних установ, громадських та міжнародних організацій, що працюють у сфері громадського здоров'я;

у разі потреби залучати експертів для аналізу ситуації у сфері громадського здоров'я щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю;

подавати в установленому порядку Міністру охорони здоров'я України пропозиції стосовно заходів щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів та інфекційного контролю;

співпрацювати з міжнародними та громадськими організаціями, що працюють у сфері громадського здоров'я.

VI. Порядок проведення засідань та прийняття рішень Експертної групи

1. Організаційною формою роботи Експертної групи є засідання.

2. Засідання скликає голова Експертної групи або його заступник за погодженням з головою Експертної групи.

3. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Експертної групи визначаються її головою (у разі його відсутності - заступником голови).

4. Додаткові питання для розгляду на засіданні Експертної групи за поданням її членів можуть бути включені до порядку денного за рішенням її голови (у разі його відсутності - заступником голови) не пізніше, ніж за п'ять днів до засідання.

5. Засідання Експертної групи проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови за погодженням з головою Експертної групи. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше, ніж дві третини від загальної кількості членів Експертної групи.

6. Рішення Експертної групи приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням. Рішення оформлюються протоколом.

7. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Експертної групи. У разі рівності голосів "за" і "проти" вирішальний голос належить головуючому на засіданні Експертної групи.

8. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у членів Експертної групи, вони зобов'язані невідкладно письмово повідомити про це голову. У разі ненадання зазначеної інформації відповідні особи несуть відповідальність згідно з нормами діючого законодавства. Члени Експертної групи, у яких виник конфлікт інтересів, підлягають заміні у складі групи або не беруть участі в голосуванні з питань, щодо яких у них існує конфлікт інтересів.

 

Начальник Управління
громадського здоров'я

Н. Півень
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали