Додаткова копія: Про утворення та затвердження складу робочої групи з прийому статистичних звітів закладів охорони здоров'я України за 2017 рік

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 грудня 2017 року N 1687

Про утворення та затвердження складу робочої групи з прийому статистичних звітів закладів охорони здоров'я України за 2017 рік

Відповідно до абзацу тридцять п'ятого підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267 (Постанова N 267), та з метою отримання результатів діяльності установ і закладів охорони здоров'я України за 2017 рік наказую:

1. Утворити та затвердити склад робочої групи з прийому статистичних звітів закладів охорони здоров'я України за 2017 рік, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити складання та подання статистичних звітів установ і закладів охорони здоров'я України за 2017 рік, перелік і строки подання яких зазначені у додатку до цього наказу.

3. В. о. директора державного закладу "Центр медичної статистики МОЗ України" В. Заболотько забезпечити:

1) організацію прийому статистичних звітів закладів охорони здоров'я України за 2017 рік;

2) подання до Державної служби статистики України зведених статистичних звітів в установлені строки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Лінчевського.

 

В. о. Міністра

У. Супрун

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
20 грудня 2017 року N 1687

Склад
робочої групи з прийому статистичних звітів закладів охорони здоров'я України за 2017 рік

Заболотько
Валентина Миколаївна

В. о. директора ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України", голова робочої групи;

Мельник
Петро Степанович

в. о. директора ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України";

Родина
Роман Анатолійович

голова комісії з реорганізації ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України";

Черняк
Сергій Іванович

заступник начальника управління медико-соціальної допомоги населенню - начальник відділу експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності Медичного департаменту МОЗ України;

Вовченко
Олександр Юрійович

в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України";

Дехтярьов
Юрій Петрович

директор ДУ "Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України";

Кондратенко
Віталій Львович

начальник ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України";

Думенко
Тетяна Михайлівна

директор ДП "Державний експертний центр МОЗ України";

Мороз
Євген Денисович

директор ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України".

 

В. о директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк

 

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
20.12.2017 N 1687

1. Перелік і строки подання статистичних звітів за 2017 рік

N з/п

Найменування форми

Назва закладу та відповідальна особа

Строк подання

1.

N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації"
N 37-здоров "Звіт республіканської, обласної, центральної, міської медико-соціальної комісії"

Відділ експертизи тимчасової та стійкої втрати працездатності Медичного департаменту МОЗ України

до 16 січня 2018 року

2.

N 42-здоров "Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)"

ДУ "Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України"

до 04 лютого 2018 року

3.

N 51-здоров "Звіт про роботу Центру здоров'я і лікувально-профілактичного закладу з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення"

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

до 25 лютого 2018 року

4.

N 52-здоров "Звіт про медичне спостереження за особами, які займаються фізичною культурою та спортом"

ДУ "Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України"

до 04 лютого 2018 року

5.

N 67 "Звіт про кількість хворих, які перебувають на обліку з хронічною хворобою нирок (ХХН), трансплантованою ниркою (ТН) або гострим пошкодженням нирок (ГПН)" (Інструкція N 514/41)

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 01 лютого 2018 року

6.

N 69 "Звіт про випадки побічних реакцій при медичному застосуванні лікарняних засобів у лікувально-профілактичних закладах"

ДП "Державний експертний центр МОЗ України"

до 31 січня 2018 року

7.

N 2 "Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання"
N 6 "Звіт про контингент дітей і підлітків, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань"
N 70 "Звіт про профілактичні щеплення"
N 71 "Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями"
N 40-здоров "Звіт про роботу санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції"
N 46-здоров "Звіт про штати СЕС" (електронний варіант - на адресу cses@In.ua)

ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України"

до 31 січня 2018 року до 15 лютого 2018 року

8.

N 7 "Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення"

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 05 лютого 2018 року

9.

N 8 "Звіт про захворювання на активний туберкульоз"
N 32 "Звіт щодо осіб, які мають розлади психіки через уживання психоактивних речовин, за 20__ рік" (піврічна)
N 36-здоров "Звіт про лікування призовників"

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 20 січня 2018 року

10.

N 9 "Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту"

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 25 січня 2018 року

11.

N 9-к (коротка) "Звіт про захворювання, які передаються переважно статевим шляхом, грибкові шкірні захворювання і коросту"

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 10 січня 2018 року

12.

N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз" (щоквартальна)
N 41-здоров "Звіт про допоміжні репродуктивні технології"
N 44-здоров "Звіт санаторію за 20__ рік"

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 15 січня 2018 року

13.

N 37/1 "Звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку, за 20__ рік" (Форма N 109)

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 15 березня 2018 року

14.

N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги" (Форма N 999)

ДЗ "Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України"

зазначений в пункті 2 цього додатка

15.

N 14 "Звіт про причини інвалідності, показання до медичної, професійної і соціальної реабілітації" (зведений звіт по Україні)

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 07 березня 2018 року

16.

N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2017 рік" (Форма N 180) (річна)

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

до 01 лютого 2018 року

17.

N 10 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки"
N 11 "Звіт про захворювання осіб з розладами психіки та поведінки через уживання психоактивних речовин"
N 12 "Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу"
N 13 "Звіт про штучне переривання вагітності"
N 15 "Звіт про медичне обслуговування населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС"
N 16 "Звіт про захворювання та причини інвалідності й смерті населення, що підлягає включенню у Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС"
N 17 "Звіт про медичні кадри"
N 19 "Звіт про дітей-інвалідів віком до 18 років, які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу, будинку дитини або інтернатному закладі"N 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"
N 21 "Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям і породіллям"
N 21-А "Звіт про медичну допомогу роділлям, породіллям, новонародженим та дітям першого року життя (щоквартальна)"
N 22 "Звіт станції швидкої медичної допомоги" (Форма N 999)
N 24 "Звіт фельдшерсько-акушерського пункту"
N 25 "Звіт будинку дитини"
N 31 "Звіт про медичну допомогу дітям за 20__ рік" (Наказ N 665)
N 33-здоров "Звіт про хворих на туберкульоз"
N 34-здоров "Звіт про контингент хворих на сифіліс, гонококову інфекцію, інші хвороби, які передаються статевим шляхом, грибкові шкірні хвороби та коросту"
N 35-здоров "Звіт про хворих на злоякісні новоутворення"
N 38-здоров "Звіт щодо проведення судово-психіатричних експертиз"
N 42-здоров "Звіт бюро судово-медичної експертизи (судово-медичного експерта)"
N 47-здоров "Звіт про мережу та діяльність медичних закладів"
N 49-здоров "Звіт про надання медико-генетичної допомоги"
N 50-здоров "Звіт про число травм та отруєнь серед дорослих, дітей підліткового віку (15 - 17 років включно) та дітей віком 0 - 14 років включно"
N 60-здоров "Статево-вікова чисельність потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС"

ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України"

зазначений в пункті 2 цього додатка

18.

N 2-ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 2017 рік" (Форма N 180) (електронний варіант - на адресу epidaids@phc.org.ua - до 15 січня 2018 року)
N 3-ВІЛ/СНІД "Звіт про проведення консультування у зв'язку з тестуванням на ВІЛ-інфекцію за 2017 рік" (електронний варіант - на адресу o.mishchenko@phc.org.ua - до 10 січня 2018 року)
N 56 "Звіт про надання антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим особам за 2017 рік" (Форма N 182) (електронний варіант - на адресу o.mishchenko@phc.org.ua - до 05 січня 2018 року)
N 57 "Звіт про дорослих та дітей, які розпочали антиретровірусну терапію у когорті та лікуються 6, 12, 24, 36... місяців" за 2017 рік" (Форма N 182) (електронний варіант - на адресу o.mishchenko@phc.org.ua - до 05 січня 2018 року)
N 58 "Звіт про проведення діагностики, профілактики та лікування туберкульозу та вірусних гепатитів у ВІЛ-інфікованих пацієнтів за 2017 рік" (Форма N 182) (електронний варіант - на адресу t.starichenko@phc.org.ua - до 15 січня 2018 року)
N 59 "Звіт про проведення медикаментозної постконтактної профілактики ВІЛ-інфекції за 2017 рік" (Форма N 410) (електронний варіант - на адресу o.bidovanets@phc.org.ua - до 25 січня 2018 року)
N 63 (річна) "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини за 2017 рік" (Наказ N 612) (електронний варіант - на адресу v.martsynovska@phc.org.ua - до 15 січня 2018 року)
N 63-1 (річна) "Частота передачі ВІЛ від матері до дитини за 2015 рік" (Форма N 612) (електронний варіант - на адресу v.martsynovska@phc.org.ua - до 15 січня 2018 року)
Форма звітності EL-ПЕРФАР (електронний варіант - на адресу liudmyla.legkostup@gmail.com - до 15 січня 2018 року)
Додатки 1 - 14 до Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в Україні у 2017 - 2018 роках (електронний варіант - на адресу info@phc.org.ua - до 15 січня 2018 року)

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

16 - 30 січня 2018 року

19.

N 4 "Звіт про загальну кількість випадків туберкульозу I, II та III категорій хворих (за даними бактеріоскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07"
N 4-2 "Звіт про кількість випадків хіміорезистентного туберкульозу, підтверджених та/або за якими розпочато лікування за категоріями 4.1 - 4.3 протягом звітного кварталу (ТБ 07-МР ТБ)" (Форма N 188)
N 8-1 "Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому, ТБ 08"
N 8-2 "Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10"
N 8-3 "Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які були зареєстровані 12 - 15 місяців тому, ТБ 11"
N 8-4 "Звіт про попередню оцінку результатів лікування підтверджених випадків МР ТБ в кінці інтенсивної фази лікування, зареєстрованих 9 (12) місяців тому та підтверджених випадків РР ТБ, зареєстрованих 12 (15) місяців тому, ТБ 10-МР ТБ" (Форма N 188)
N 8-6 "Звіт про остаточні результати лікування підтверджених випадків МР ТБ та інших випадків ХР ТБ, за якими розпочато лікування 20 (24) місяців тому, та підтверджених випадків РР ТБ, за якими розпочато лікування 32 (36) місяців тому, ТБ 08-МР ТБ" (Форма N 188)
(електронний варіант форм звітності по туберкульозу надсилати на адресу v.bakhmat@phc.org.ua - до 30 січня 2018 року)

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"

згідно з пунктом 2 цього додатка

Заклади охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ України, складають і подають статистичні звіти до територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики у строки, затверджені наказами структурних підрозділів з питань охорони здоров'я.

Зведені статистичні звіти закладів охорони здоров'я, які знаходяться у підпорядкуванні інших міністерств та відомств, а також інших форм власності, подаються до ДЗ "Центр медичної статистики МОЗ України" - до 25 березня 2018 року.

2. Строки подання статистичних звітів за 2017 рік

N з/п

Найменування адміністративних територій

Ф. ф. N 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21-А, 22 (Форма N 999), 24, 25, 31 (Наказ N 665), 33-, 34-, 35-, 38-, 39-, 42-, 47-, 49-, 50-, 60-здоров

1

Чернівецька

01 - 02.02.2018

2

Рівненська

05 - 06.02.2018

3

Волинська

4

Закарпатська

06 - 07.02.2018

5

Чернігівська

6

Сумська

07 - 08.02.2018

7

Вінницька

8

Черкаська

08 - 09.02.2018

9

Кіровоградська

10

Житомирська

12 - 13.02.2018

11

Івано-Франківська

12

Полтавська

13 - 14.02.2018

13

Миколаївська

14

Тернопільська

14 - 15.02.2018

15

Хмельницька

16

Запорізька

15 - 16.02.2018

17

Львівська

18

Одеська

19 - 20.02.2018

19

Херсонська

20

м. Київ

20 - 21.02.2018

21

Дніпропетровська

22

Харківська

21 - 22.02.2018

23

Київська

24

Луганська

22 - 23.02.2018

25

Донецька

26

м. Севастополь

27

АР Крим

 

В. о. директора
Медичного департаменту

А. Гаврилюк
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали