МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2012

м. Київ

N 399


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 липня 2012 р. за N 1237/21549

Про Узгоджувальну комісію на ринку молока

Відповідно до статті 20 Закону України "Про молоко та молочні продукти" та з метою погодження і надання рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочну продукцію та торговельних надбавок

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Узгоджувальну комісію на ринку молока.

2. Затвердити Положення про Узгоджувальну комісію на ринку молока, що додається.

3. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.):

3.1. Подати в установленому законодавством порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Здійснювати організаційне забезпечення роботи Узгоджувальної комісії на ринку молока.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 27 грудня 2004 року N 479 "Про Узгоджувальну комісію на ринку молока", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 січня 2005 року за N 29/10309 (зі змінами).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
06.07.2012 N 399

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 2012 р. за N 1237/21549


ПОЛОЖЕННЯ
про Узгоджувальну комісію на ринку молока

1. Узгоджувальна комісія на ринку молока (далі - Комісія) створюється Міністерством аграрної політики та продовольства України з метою погодження та подання рекомендацій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочну продукцію та торговельних надбавок.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінагрополітики України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

3. Комісія є колегіальним органом і складається з рівної кількості представників від виробників молока, молочної сировини, підприємств або організацій, які об'єднують переробні підприємства, а також організацій, які представляють інтереси підприємств, що реалізують молочну продукцію.

4. Персональний склад Комісії, в тому числі голова Комісії та його заступник, затверджується наказом Мінагрополітики України.

5. Члени Комісії можуть бути відкликані за заявою підприємства або організації, яка запропонувала їхні кандидатури.

Замість члена Комісії, який відкликаний або вибув зі складу Комісії з інших причин, рекомендується заміна.

6. Зміни персонального складу Комісії або її керівництва затверджуються наказом Мінагрополітики України.

7. Строк повноважень Комісії - два роки.

8. Основними завданнями Комісії є:

підготовка та подання Мінагрополітики України пропозицій щодо закупівельних цін на молоко, оптово-відпускних цін на молочні продукти та торговельних надбавок;

вивчення, узагальнення і поширення світового досвіду щодо регулювання цінових відносин на ринку молока;

створення умов для прибуткової діяльності суб'єктів господарювання, виходячи з моніторингу цін, які складаються на внутрішньому і зовнішньому ринках;

подання Мінагрополітики України пропозицій щодо удосконалення нормативно-правового регулювання з питань ціноутворення на ринку молока.

9. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:

одержувати згідно із законодавством від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (за їх згодою), підприємств, установ та організацій інформацію та статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Комісію завдань;

забезпечувати підготовку проектів нормативно-правових актів з питань цінової політики на ринку молока;

залучати до роботи в Комісії працівників наукових та інших установ, організацій і професійних об'єднань агропромислового комплексу на ринку молока (за згодою їх керівників).

10. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішеннями голови Комісії у міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

Голова Комісії проводить засідання, а в разі його відсутності - його заступник.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Комісії оформляється протоколом і підписується головуючим та секретарем.

Рішення Комісії носить рекомендаційний характер і направляється Мінагрополітики України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для врахування при створенні взаємовигідних умов для функціонування всіх суб'єктів господарювання на ринку молока.

11. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Департамент тваринництва Мінагрополітики України.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали