ДП "ОДЕСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 22.05.2012 р.

N 18-4/338,

 

N 11.1/1.2-12.1/5764


Про вдосконалення використання інформаційних технологій при здійсненні митних формальностей у портах

На виконання пункту 5 рішень засідання Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології "Єдине вікно - локальне рішення" в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області від 26.04.2012 щодо впровадження концепції пілотного проекту "Єдине вікно - локальне рішення" та з урахуванням пунктів 4, 16 Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 (зі змінами), портовим службам Державного підприємства "Одеський морський торговий порт" (далі - ДП "ОМТП") і підрозділам Південної митниці при виконанні вимог Порядку здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 (зі змінами), застосовувати такі рекомендації щодо використання в електронному вигляді інформації і документів про товари, прийняті для перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України.

1. Використання в електронному вигляді інформації і документів про товари, прийняті для перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, здійснюється за допомогою Єдиної інформаційної системи портового співтовариства (далі - ЄІС).

2. У подальшому використовуються такі скорочення:

АСМО - автоматизована система митного оформлення - підсистема, що входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України і забезпечує використання електронних документів та електронних копій документів на паперових носіях посадовими особами митного органу для здійснення митних процедур;

ЕП - електронна перепустка;

ЕЦП - електронний цифровий підпис;

ЄАІС Держмитслужби України - Єдина автоматизована інформаційна система Державної митної служби України - багатофункціональна інтегрована автоматизована система, що забезпечує інформаційну підтримку та супроводження митної справи в Україні і становить сукупність кількох взаємопов'язаних інформаційних систем, зокрема, автоматизованої інформаційної системи "Центр", автоматизованої системи митного оформлення, інформаційно-телекомунікаційної системи "Електронна пошта" та інших систем, програмно-інформаційних комплексів;

ПІК - програмно-інформаційний комплекс;

ТВТ - транзитно-вантажний термінал ДП "ОМТП";

ТЗ - транспортний засіб;

ЦБД - Центральна база даних Державної митної служби України.

3. Використання в електронному вигляді інформації і документів про товари, прийняті для перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України, за допомогою ЄІС проводиться у тестовому режимі до окремого рішення.

Протягом періоду тестування документи надаються як в електронному вигляді, так і на паперових носіях (крім документів, необхідних для надання судну "вільної практики").

4. Експедитори вносять інформацію в ЄІС цілодобово (за погодженням з ДП "ОМТП"). Оформлення контролюючими службами поданих експедитором документів відбувається відповідно до графіка роботи контролюючих служб.

5. Обмін даними між ЄІС та ЄАІС Держмитслужби України (ЄІС та ЄАІС Держмитслужби України не мають взаємоз'єднання на будь-якому рівні) відбувається в узгодженому форматі по настанню таких подій:

a. перша поява в ЄІС інформації про контейнер;

b. операції з контейнером, зокрема:

i. вивантаження із судна;

ii. складські операції;

iii. візування наряду морським агентом;

iv. візування наряду митним органом;

v. навантаження на ТЗ;


c. результати контролю;

d. будь-які інші дії, що проводяться з контейнером і товаром на території порту;

e. вивезення контейнера із порту.

Дані, що вносяться до ЄІС усіма учасниками процесу, завіряються ЕЦП.

Формат і перелік документів, що вносяться до ЄІС, окремо узгоджуються ДП "ОМТП" з Департаментом митних інформаційних технологій та статистики Держмитслужби України.

6. Виїзд з території ДП "ОМТП" ТЗ із завантаженим контейнером дозволяється за наявності в ЄІС дозвільних відміток відповідних посадових осіб Південної митниці та територіального органу Держприкордонслужби України.

7. При вивантаженні вантажів із судна на склади ДП "ОМТП" слід враховувати:

порядок надання та оформлення документів, необхідних для прийняття в порт та обробки судна, вивантаження контейнерів на склад, визначений постановами Кабінету Міністрів України від 24.12.2003 N 1989 (зі змінами) і від 02.04.2009 N 320 (зі змінами) та Технологічною схемою пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів, у міжнародному пункті пропуску для морського сполучення "Одеський морський торговельний порт";

представники контролюючих служб, що входять до складу комісії, після обробки наданих документів проставляють в ЄІС відмітки, що дозволяють або забороняють вивантаження вантажів на склади ДП "ОМТП".

8. Для оформлення наряду на вивезення вантажів з ДП "ОМТП" вживаються такі заходи.

8.1. Експедитором вноситься до ЄІС електронний наряд на одержання вантажу, заповнений відповідно до встановленого ДП "ОМТП" зразка.

При цьому:

зміни в наряд можуть вноситись експедитором тільки до моменту візування наряду морським агентом (представником контейнерної лінії);

після візування наряду морським агентом - ЄІС автоматично блокується можливість коригування інформації, зазначеної в пункті 8.2;

після візування наряду посадовою особою митниці - в ЄІС автоматично блокується можливість внесення інших змін (крім відомостей, що вносяться посадовою особою митниці). Зміни в наряд вносяться шляхом анулювання наряду, внесеного в ЄІС, та оформлення нового наряду. Анулювання наряду здійснюється експедитором після отримання в ЄІС відповідного погодження митниці; до облікового запису наряду, який необхідно анулювати, експедитор вносить інформацію про причини анулювання.

Крім наряду експедитор вносить в ЄІС електронні копії коносамента та інвойсу.

З моменту внесення експедитором інформації в ЄІС вона стає доступною митному органу, адміністрації порту, стивідорним компаніям, морським агентам.

8.2. Після надходження наряду в ЄІС морський агент перевіряє наданий наряд, оплату експедитором послуг морського агента, а також надані експедитором документи на оформлення контейнера (контейнерів). За відсутності зауважень - проставляє в ЄІС дозвільну відмітку про видачу контейнера та відбиток штампа на паперовому примірнику наряду, наданого експедитором.

Після проставлення морським агентом візи в електронному наряді ЄІС блокує можливість внесення змін до інформації про:

номер наряду;

одержувача;

код одержувача (ЄДРПОУ, ІПН тощо);

адресу одержувача;

номер коносамента;

найменування вантажу;

номер контейнера;

кількість місць;

вагу брутто;

особливі умови;

платника навантажувально-розвантажувальних робіт;

платника зберігання;

використання інфраструктури.

Крім того, ЄІС блокує для подальшого оформлення інші наряди, оформленні на цей самий контейнер/вантаж, по яких на цей момент не отримано дозвільної відмітки морського агента.

8.3. Після проставлення відмітки морським агентом інформація згідно з визначеними форматами в автоматичному режимі передається до ЄАІС Держмитслужби України.

Посадова особа митниці:

опрацьовує надану експедитором інформацію в строк, що не перевищує 2-х годин від надходження до ЄАІС Держмитслужби України інформації про візування наряду морським агентом (до цього часу не включається час, необхідний для проведення контрольних процедур);

з використанням можливостей АСМО забезпечує отримання інформації з ЦБД ЄАІС Держмитслужби України та виконує процедури контролю ризиків.

За результатами перевірки посадова особа митниці:

визначає в ЄІС форми контролю (застосування рентгентехніки, проведення зважування, огляду тощо) - у разі наявності зауважень;

проставляє в ЄІС відмітку про можливість проведення навантаження контейнера/вантажу на ТЗ - за відсутності зауважень. Зазначена відмітка може бути скасована виключно начальником митного поста чи особою, яка його заміщує (із зазначенням причини скасування).

8.4. Після отримання відмітки митного органу в ЄІС експедитор надає в митницю паперовий примірник наряду для його оформлення.

Посадова особа митниці перевіряє в ЄІС наявність відмітки, що дає можливість проведення навантаження контейнера/вантажу на ТЗ, або інформацію про визначені форми контролю; дублює відмітки з ЄІС на паперовому примірнику наряду та засвідчує їх відбитком штампа "Під митним контролем".

У разі наявності в ЄІС інформації про визначені форми контролю, експедитор, за допомогою ЄІС, подає заявку на їх проведення виконавцю робіт.

9. Подання заявок і оформлення в'їзду ТЗ у порт проводиться відповідно до діючих технологічних схем порту. При цьому, експедитор / транспортне агентство вносить в ЄІС таку обов'язкову для оформлення в'їзду ТЗ в порт інформацію:

реєстраційний номер автомобіля;

реєстраційний номер причепа;

серію та номер паспорта водія;

П. І. Б. водія;

реквізити документа контролю доставки.

У визначений ЄІС час експедитор звертається до групи обліку ТВТ, пред'являючи (за необхідності) паспорт і технічний паспорт на ТЗ, та отримує ЕП для в'їзду ТЗ в порт. Оскільки вся інформація в ЄІС заздалегідь внесена експедитором, то в обліковій групі здійснюється лише ініціалізація ЕП; копія наряду не вимагається.

На підставі наряду з відмітками морського агента та посадової особи митниці експедитор звертається до облікової групи стивідорної компанії для отримання видаткового ордера.

10. Для оформлення виїзду ТЗ з контейнером із порту вживаються такі заходи.

10.1. По завершенні виконання визначених форм контролю посадова особа митниці вносить до ЄІС відповідну інформацію про їх результати. Деякі із результатів контролю (наприклад, зважування) можуть надходити в ЄІС автоматично в електронному вигляді у погодженому форматі.

10.2. Подальші митні процедури здійснюються посадовою особою митниці в установленому порядку з використанням інформаційних ресурсів (АСМО, інших ПІК ЄАІС Держмитслужби України).

По завершенні здійснення митних процедур посадова особа митниці:

вносить до ЄІС реквізити документа, на підставі якого проведено митне оформлення та дозволяється вивезення товарів у контейнері за межі порту (номер і дата вантажної митної декларації, попередньої вантажної митної декларації тощо);

проставляє в ЄІС відмітку про надання дозволу на вивезення контейнера за межі території порту.

10.3. Посадова особа органу Держприкордонслужби України при виїзді із порту перевіряє наявність в ЄІС дозвільної відмітки посадової особи митниці та за відсутності зауважень - проставляє в ЄІС відмітку, що дозволяє переміщення контейнера за межі території пункту пропуску.

 

Начальник ДП "Одеський
морський торговельний порт"

Ю. Ю. Васьков

Т. в. о. Голови Державної
митної служби України

О. М. Дороховський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали