МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 1 лютого 2012 року N 43

Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 N 1065 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні" та з метою реалізації єдиної державної політики щодо розвитку виставкової діяльності наказую:

1. Утворити Раду з питань виставкової діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Раду з питань виставкової діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 27.03.2008 N 183 "Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в системі Мінагрополітики" (зі змінами).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Міністр

М. В. Присяжнюк


 

Додаток
до наказу Мінагрополітики України
01.02.2012 N 43


Склад
Ради з питань виставкової діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

Сень
Олександр Васильович

- заступник Міністра, голова Ради

Гетя
Андрій Анатолійович

- директор Департаменту тваринництва, заступник голови Ради

Демченко
Олександр Степанович

- завідуючий сектору виставкової діяльності Департаменту тваринництва, секретар Ради

Члени Ради:

 

Кваша
Сергій Миколайович

- директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку

Вашешніков
Микола Олександрович

- директор Департаменту правової та законопроектної роботи

Клименко
Кирило Олегович

- директор Департаменту зовнішньоекономічних зв'язків

Ахіджанов
Баграт Рафікович

- директор Департаменту фінансово-кредитної політики

Демидов
Олександр Анатолійович

- директор Департаменту землеробства

Синявська
Ірина Максимівна

- директор Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій

Куць
Олександр Іванович

- директор Департаменту продовольства.


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінагрополітики України
01.02.2012 N 43


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з питань виставкової діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України

I. Загальні положення

1.1. Рада з питань виставкової діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом Міністерства.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство аграрної політики та продовольства України (Положення N 500/2011), наказами Міністерства та цим Положенням.

1.3. В інтересах забезпечення об'єктивності розгляду питань і прийняття рішень Рада взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства, самостійними структурними підрозділами Міністерства, центральними та місцевими органами виконавчої влади, обласними сільськогосподарськими виставками.

II. Основні завдання Ради

2.1. Основними завданнями Ради є:

визначення пріоритетних напрямків розвитку виставкової діяльності у сфері аграрного сектора економіки;

визначення організатора-розпорядника, термінів та місця проведення виставкових заходів;

участь у розробці концепції та програм розвитку виставкової діяльності в агропромисловому комплексі України;

участь у розробці проектів законів та інших нормативних актів з питань виставкової діяльності;

участь у розробці проекту Державного бюджету України щодо проведення та участі Міністерства у виставкових заходах в Україні і за кордоном.

2.2. Розглядає і бере участь у формуванні:

пропозицій стосовно пріоритетних напрямків розвитку та вдосконалення виставкової діяльності;

державних і галузевих програм розвитку виставкової діяльності;

розподілу бюджетних коштів на проведення виставково-ярмаркових заходів;

тематико-експозиційних планів виставково-ярмаркових заходів Міністерства;

пропозицій щодо інформаційно-рекламного забезпечення виставково-ярмаркових заходів.

2.3. Сприяє:

розвитку міжнародного співробітництва у сфері виставкової діяльності;

залученню вітчизняних товаровиробників та зарубіжних фірм для участі у виставкових заходах Міністерства;

підвищенню рівня виставкової діяльності, поширенню її впливу на науково-технічне та технологічне оновлення вітчизняного виробництва.

2.4. Розглядає пропозиції щодо формування основних напрямків розвитку виставково-ярмаркової діяльності.

2.5. Збирає та узагальнює інформацію структурних підрозділів Міністерства про хід реалізації рішень і рекомендацій Ради.

2.6. Організовує в разі необхідності проведення експертизи з проблемних напрямків робіт у сфері виставкової діяльності.

2.7. Розглядає та вносить пропозиції керівництву Міністерства щодо проведення тендерів з питань виставково-ярмаркової діяльності.

2.8. Розглядає і готує для затвердження керівництвом Міністерства пропозиції щодо підтримки за рахунок державного бюджету виставково-ярмаркових заходів, які проводить або в яких бере участь Мінагрополітики в Україні і за кордоном.

III. Склад і структура Ради

3.1. Рада утворюється наказом Міністра аграрної політики та продовольства України у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

3.2. Положення про Раду затверджується наказом Мінагрополітики України.

IV. Організація роботи Ради

4.1. Розгляд конкретного питання на засіданні Ради завершується прийняттям відповідного рішення шляхом голосування. При розгляді питання враховуються висновки експертів, які запрошуються на засідання Ради (за потреби).

4.2. Засідання Ради проводяться не менше 4-х разів на рік. Можливе проведення виїзних засідань.

4.3. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. Головує на засіданнях голова Ради, а у разі його відсутності - заступник голови.

4.4. Кожний член Ради при голосуванні має один голос. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради, присутніх на засіданні. Член Ради, який не згоден з прийнятим рішенням, може викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради.

4.5. Питання, рішення яких не потребує широкого залучення спеціалістів, можуть розглядатися в робочому порядку.

4.6. Рішення Ради оформляється протоколом та підписується всіма членами Ради.

 

Директор
Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали