Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2015

м. Київ

N 1256

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 березня 2016 року за N 380/28510

Про ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

Відповідно до статей 13 і 14 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", статті 4 Закону України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", пунктів 15 і 16 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866 (зі змінами), пункту 8 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

2) форму електронної обліково-статистичної картки дитини;

3) форму електронної обліково-статистичної картки кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім'ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 18 листопада 2008 року N 4580 "Про єдину електронну систему обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 грудня 2008 року за N 1200/15891.

3. Департаменту захисту прав дітей та усиновлення (Колбаса Р. С.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Устименка С. О.

 

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та
захисту інформації України

Л. О. Євдоченко

Уповноважений Верховної Ради
України з прав людини

В. В. Лутковська

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
28 грудня 2015 року N 1256

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 березня 2016 р. за N 380/28510

ПОРЯДОК
ведення банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів

I. Загальні положення

1. Цим Порядком визначається механізм накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів у банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

2. Банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Банк даних) ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі "Діти" відповідно до статей 13, 14 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

3. Єдина інформаційно-аналітична система "Діти" - єдина організаційно-технічна, інформаційно-аналітична система, призначена для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

4. Основними завданнями формування та використання Банку даних є:

забезпечення реалізації прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечення єдиних правил користування Банком даних;

створення умов для реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім'ї;

підвищення ефективності діяльності органів виконавчої влади із забезпечення прав дітей.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

код служби - обліковий номер служби у справах дітей в Банку даних;

користувач Банку даних - фахівець служби у справах дітей, який має доступ до Банку даних і в межах повноважень забезпечує своєчасні внесення, облік, редагування, пошук, перегляд і використання даних, роздрукування форм документів у межах наданих прав доступу до інформаційних ресурсів Банку даних.

Користувачами Банку даних є:

на місцевому рівні - фахівець служби у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

на регіональному рівні - фахівець служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

на центральному рівні - уповноважений працівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Рівні внесення інформації до Банку даних:

місцевий рівень - служба у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

регіональний рівень - служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

центральний рівень - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей (далі - Міністерство).

6. Володільцем та розпорядником баз персональних даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів є Міністерство.

II. Унесення відомостей до Банку даних

1. Відомості до Банку даних вносять користувачі, які отримали право на здійснення таких дій, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Банку даних і надання прав доступу до інформаційних ресурсів Банку даних.

2. Інформація до Банку даних вноситься виключно державною мовою.

3. У разі припинення функціонування Банку даних у відповідній службі у справах дітей протягом доби направляється повідомлення щодо тимчасового припинення внесення інформації до Банку даних (далі - Повідомлення) за підписом керівника до служби у справах дітей вищого рівня із зазначенням дати, часу та причин припинення внесення інформації. Повідомлення надсилається із зазначенням вихідного номера та дати реєстрації. Повідомлення не складається службами місцевого та регіонального рівня у разі зупинки роботи центрального сервера.

4. У Банку даних відомості про дітей зберігаються в електронній обліково-статистичній картці дитини (далі - електронна облікова картка дитини), що складається за встановленою цим наказом формою.

5. Електронна облікова картка дитини складається на:

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

дітей, які можуть бути усиновлені;

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

6. У Банку даних відомості про осіб, які бажають взяти на виховання у свою сім'ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, та громадян, які бажають усиновити дитину й подали письмову заяву і відповідний пакет документів до служби у справах дітей (далі - кандидати), зберігаються в електронній обліково-статистичній картці кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім'ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) (далі - електронна облікова картка кандидата).

7. Електронна облікова картка кандидата складається за встановленою цим наказом формою.

III. Унесення відомостей про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

1) відомості про дитину вносяться до Банку даних користувачами місцевого рівня на підставі наказу відповідної служби у справах дітей про взяття на первинний облік дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в день видання наказу;

2) дані про дитину вносяться до електронної облікової картки дитини виключно на підставі оригіналів документів;

3) інформація про переміщення дитини, зміну статусу, життєвих обставин, форму влаштування, стан здоров'я вноситься до електронної облікової картки дитини користувачем Банку даних за місцем її обліку протягом доби після отримання такої інформації;

4) з електронної облікової картки дитини виготовляється паперовий дублікат із зазначенням дати його виготовлення (далі - дублікат облікової картки), що підписується користувачем місцевого рівня, засвідчується підписом керівника, скріпленим печаткою служби у справах дітей, і зберігається в особовій справі дитини;

5) якщо Банк даних не функціонує, електронна облікова картка дитини складається після відновлення його функціонування.

2. Облік дітей, які можуть бути усиновлені:

1) відомості до Банку даних щодо перебування дитини на обліку з усиновлення вносяться у день взяття дитини на місцевий, регіональний та централізований облік відповідно до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905;

2) у разі коли протягом місяця після взяття дитини на місцевий облік ніхто не виявив бажання її усиновити або взяти під опіку чи піклування, служба у справах дітей складає в Банку даних анкету дитини, яка може бути усиновлена, та роздруковує у трьох примірниках, які підписують начальник (заступник начальника) служби у справах дітей, голова (заступник голови) районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради;

3) якщо Банк даних не функціонує, анкета складається за формою, наведеною у додатку 17 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905, що заповнюється чорнилом синього кольору або друкується користувачем місцевого рівня. В день відновлення функціонування Банку даних користувач місцевого рівня складає анкету в електронній формі, яка не роздруковується;

4) відомості про дитину, батьки якої дали згоду на усиновлення і яка не має статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, до Банку даних вносяться на підставі заяви батьків про надання їхньої письмової згоди на усиновлення дитини (заява засвідчується нотаріусом протягом п'яти робочих днів після її надходження до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини);

5) у разі коли місцем походження дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, батьки якої дали згоду на усиновлення, є тимчасово окупована територія України або район проведення антитерористичної операції, але дитина не взята на облік дітей, які можуть бути усиновлені, і переміщена до іншої адміністративно-територіальної одиниці, на місцевий облік дитину оформляє служба у справах дітей за місцем її проживання (перебування);

6) відомості до Банку даних вносяться на підставі отримання службою у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини підтвердження від Міністерства про відсутність у Банку даних інформації щодо перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції;

7) проживання (перебування) дитини на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції не є підставою для зняття її з місцевого, регіонального та централізованого обліку дітей, які можуть бути усиновлені. Відомості про таку дитину залишаються в Банку даних, а також на централізованому обліку, якщо анкета була подана Міністерству для постановки на облік дітей, які можуть бути усиновлені;

8) у разі перебування дитини на місцевому обліку з усиновлення в службі у справах дітей, розміщеній у районі проведення антитерористичної операції, та неможливості направлення анкети дитини до служби у справах дітей регіонального рівня для взяття дитини на регіональний облік служба у справах дітей регіонального рівня друкує два примірники анкети з Банку даних, бере дитину на регіональний облік і направляє анкету дитини з копіями документів, зазначених у пункті 9 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905, до Міністерства з урахуванням термінів перебування дитини на місцевому та регіональному обліку;

9) у разі перебування дитини на місцевому обліку в районі проведення антитерористичної операції та неможливості направлення анкети до служби у справах дітей регіонального рівня для взяття на регіональний облік, про що складається акт про виявлення дитини, переміщеної із тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, яка залишилася без батьківського піклування, за формою, наведеною у додатку 11 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866, така служба у справах дітей друкує три примірники анкети з Банку даних і за відсутності підстав, зазначених у пункті 12 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905, направляє анкету дитини до Міністерства;

10) якщо служби у справах дітей через проведення антитерористичної операції не можуть здійснювати свої повноваження в частині взяття дітей на регіональний облік з усиновлення, вони надсилають до Міністерства інформацію за підписом голови (заступника голови) обласної чи Київської міської державної адміністрації щодо взяття таких дітей на централізований облік без перебування їх на регіональному обліку. Користувач центрального рівня на підставі зазначеної інформації вносить відомості до Банку даних;

11) після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір познайомитися з дітьми особисто, видається направлення для знайомства з дитиною за формою, наведеною у додатку 7 до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905 (далі - направлення для знайомства з дитиною). Інформація щодо направлення для знайомства з дитиною вноситься до електронної облікової картки дитини у той самий день користувачами відповідного рівня;

12) користувач Банку даних вносить інформацію про видачу направлення для знайомства з дитиною лише у разі закінчення строку дії раніше виданого направлення для знайомства з дитиною. Направлення для знайомства з дитиною видається з одночасним повідомленням про його видачу служби у справах дітей за місцеперебуванням дитини;

13) направлення для знайомства з дитиною видруковується з Банку даних;

14) у разі коли направлення для знайомства з дитиною видано службою у справах дітей місцевого рівня, інформація про результати контакту з дитиною вноситься до Банку даних до закінчення строку дії такого направлення;

15) у разі коли в Банку даних на регіональному рівні відсутня інформація про дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, що перебуває на обліку з усиновлення, яка задовольняє запит кандидата, службою у справах дітей за місцем обліку громадянина видається направлення для знайомства з дитиною, що перебуває на обліку з усиновлення на центральному рівні;

16) якщо Банк даних не функціонує, служба у справах дітей видає направлення для знайомства з дитиною після повідомлення служби у справах дітей вищого рівня щодо тимчасового припинення внесення інформації до Банку даних;

17) інформація про видачу направлення для знайомства з дитиною вноситься до Банку даних протягом доби після відновлення його функціонування;

18) у разі коли направлення для знайомства з дитиною видано службою у справах дітей регіонального рівня або Міністерством, інформація про результат контакту з дитиною вноситься до Банку даних протягом доби після отримання службою у справах дітей такої інформації;

19) інформація про усиновлення, призначення опіки, піклування, влаштування дитини в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу вноситься до Банку даних користувачем служби у справах дітей місцевого рівня протягом доби з часу її отримання.

3. Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах:

1) відомості про дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, вносяться до Банку даних користувачами місцевого рівня на підставі наказу служби у справах дітей про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у день видання такого наказу;

2) інформація про переміщення дитини, зміну її статусу, форми влаштування, життєві обставини, стан здоров'я вноситься до електронної облікової картки дитини користувачем місцевого рівня за місцем обліку дитини протягом доби з часу отримання такої інформації.

4. Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, переміщених з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, як таких, що перебувають у складних життєвих обставинах:

1) служба у справах дітей за місцем виявлення дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, переміщеної з населеного пункту, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або населеного пункту, що розташований на лінії зіткнення (далі - переміщена дитина), здійснює облік таких дітей у Банку даних відповідно до Порядку ведення службами у справах дітей обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 року N 27 (Порядок N 27), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2014 року за N 216/24993 (далі - Порядок);

2) служба у справах дітей місцевого рівня за місцем виявлення переміщеної дитини в її електронну облікову картку дитини вносить таку інформацію: дата, номер і назва наказу про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, найменування органу, який видав наказ, дата взяття на облік та місце влаштування (перебування) дитини (у разі влаштування дитини до дитячого закладу);

3) у разі коли дитина переміщена у складі прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу чи з опікуном/піклувальником, для уникнення дублювання інформації про влаштування слід додати відомості про нове влаштування із зазначенням форми перебування "Інше тимчасове перебування". У разі зміни місця фактичного проживання переміщеної дитини в Банку даних зазначається причина припинення влаштування (перебування) дитини "Зникнення причин тимчасового влаштування" із зазначенням дати фактичного припинення перебування у місці тимчасового влаштування;

4) зняття з обліку переміщеної дитини як такої, що перебуває у складних життєвих обставинах, проводиться на загальних підставах відповідно до Порядку (Порядок N 27):

служба у справах дітей місцевого рівня за місцем виявлення переміщеної дитини письмово повідомляє про факт і причину зняття з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, регіональну службу у справах дітей за місцем походження дитини (крім досягнення дитиною повноліття) та додає копії відповідних документів;

служба у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини вносить інформацію про зняття дитини з обліку в електронну облікову картку дитини, створену службою у справах дітей за місцем походження дитини;

5) у разі переміщення дитини разом із законними представниками з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, на територію іншої держави службою у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини в електронну облікову картку дитини при внесенні інформації щодо місцеперебування дитини зазначається назва країни та зі списку форм перебування вибирається позиція "Тимчасово переміщена в іншу державу";

6) якщо дитина залишила населений пункт, на території якого орган державної влади тимчасово не здійснює свої повноваження, або населений пункт, що розташований на лінії зіткнення, самовільно або із законним представником і місце її перебування невідоме, то службою у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини в електронну облікову картку дитини при внесенні інформації щодо місцеперебування дитини зазначаються документ, що засвідчує перебування дитини у розшуку, дата його видання та зі списку форм перебування вибирається позиція "Тимчасово у розшуку";

7) у разі повернення дитини на територію України (про що стає відомо регіональній службі у справах дітей за місцем походження переміщеної дитини) або після отримання відомостей про її місцезнаходження в Банку даних користувачами служби у справах дітей регіонального рівня за місцем походження переміщеної дитини в електронну облікову картку дитини при внесенні інформації щодо місцеперебування дитини зазначається причина припинення влаштування (перебування) дитини "Зникнення причин тимчасового влаштування" із зазначенням дати фактичного припинення тимчасового влаштування;

8) повідомлення про зміну місцеперебування дитини, її статусу, форми влаштування, життєвих обставин, стану здоров'я направляється користувачем місцевого рівня за місцем виявлення дитини службі у справах дітей регіонального рівня за місцем походження дитини. Користувач регіонального рівня за місцем походження дитини на підставі вищезазначеного повідомлення протягом доби з часу його отримання вносить відповідну інформацію до електронної облікової картки дитини;

9) інформація про зняття дитини з обліку вноситься до її електронної облікової картки дитини користувачем за місцем обліку дитини в день видання службою у справах дітей наказу про зняття дитини з обліку.

IV. Унесення відомостей про сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних/патронатних батьків, батьків-вихователів

1. Відомості про кандидатів вносяться до Банку даних користувачем, на якого покладено обов'язки щодо внесення такої інформації.

2. Електронна облікова картка складається на кожного кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім'ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів).

3. Відомості про кандидатів до Банку даних вносяться відповідно до вимог та у строки, визначені пунктом 40 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року N 866, та пунктом 22 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905.

4. Служба у справах дітей зобов'язана ознайомити кандидата з переліком та порядком використання відомостей про нього, які будуть внесені до Банку даних.

5. Електронна облікова картка кандидата роздруковується з Банку даних користувачем місцевого рівня, підписується ним і зберігається в особовій справі кандидата.

6. Електронні облікові картки кандидатів в усиновлювачі - іноземців та громадян України, які проживають за межами України, створюються в Банку даних, роздруковуються і зберігаються користувачем центрального рівня відповідно до вимог та у строки, визначені в пунктах 36, 37 і 39 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року N 905.

V. Конфіденційна інформація щодо дітей та громадян, яка розміщується в Банку даних

1. Інформація, що міститься у електронній обліковій картці дитини та електронній обліковій картці кандидата, відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних належить до конфіденційної інформації, що потребує захисту. Доступ до конфіденційної інформації щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, та осіб, які виявили бажання взяти на виховання у свою сім'ю дитину, мають користувачі, які отримали право доступу, відповідно до заявки на реєстрацію користувача Банку даних та надання прав доступу до його інформаційних ресурсів.

2. Міністерство забезпечує захист інформації та вживає заходів із організації роботи, пов'язаної із захистом персональних даних, при їх обробці в Банку даних відповідно до нормативно-правових актів у сфері захисту інформації та персональних даних.

3. Керівники обласних, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті рад забезпечують контроль за своєчасним унесенням, поновленням, повнотою та достовірністю інформації, що вноситься службами у справах дітей до Банку даних.

4. Керівники обласних, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті рад є відповідальними відповідно до вимог законодавства за створення комплексної системи захисту інформації Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Діти".

5. Користувачі Банку даних є відповідальними відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації та персональних даних.

6. Право на ознайомлення з конфіденційною інформацією про дітей, що розміщена в Банку даних, мають виключно кандидати в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, конфіденційна інформація про яких внесена до Банку даних.

7. Служба у справах дітей зобов'язана ознайомити з конфіденційною інформацією про дітей, які перебувають на обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що підлягають усиновленню, тільки тих кандидатів в усиновлювачі, конфіденційна інформація про яких внесена до Банку даних.

8. Конфіденційна інформація про дітей з Банку даних надається особисто кандидату в усиновлювачі, опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям, відомості про яких внесені до Банку даних, відповідно до законодавства.

9. Конфіденційна інформація про дітей, які перебувають на місцевому обліку з усиновлення, надається кандидатам в усиновлювачі за чергою.

10. Кандидати в усиновлювачі мають право ознайомитись з оновленою інформацією про дітей, які підлягають усиновленню, якщо вона була внесена до Банку даних.

11. Безпідставне ненадання, надання недостовірної або неповної інформації з Банку даних щодо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, приховування інформації та інші неправомірні дії користувачів, що порушують права дітей на влаштування в сім'ю, права громадян на отримання вказаної інформації, чи створення перешкод в її отриманні можуть бути оскаржені в судовому порядку.

12. Інформація в Банку даних зберігається відповідно до встановленого законодавством строку збереження паперових носіїв.

VI. Припинення обліку даних у Банку даних

1. Облік дітей у Банку даних припиняється у разі:

втрати дитиною статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

зняття з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Порядку (Порядок N 27);

відкликання батьками згоди на усиновлення;

досягнення дитиною повноліття;

смерті дитини.

2. Інформація про зняття з обліку вноситься до електронної облікової картки дитини в день прийняття наказу службою у справах дітей за місцем проживання дитини.

3. Облік кандидатів у Банку даних припиняється у разі:

закінчення строку дії висновку про можливість бути усиновлювачем, опікуном, піклувальником, прийомними батьками, батьками-вихователями, якщо такі кандидати не звернулися із заявою про продовження його дії;

подання кандидатами в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі письмової заяви про зняття з обліку;

з'ясування або виникнення обставин, що унеможливлюють усиновлення, опіку, піклування, створення прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу.

4. Інформація про зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі вноситься до Банку даних у день прийняття відповідного рішення.

5. Після зняття з обліку кандидатів в усиновлювачі до їхньої електронної облікової картки кандидата додається інформація щодо рішення суду про усиновлення дитини або інший документ, на підставі якого проведено зняття з обліку громадянина як кандидата в усиновлювачі.

 

Директор Департаменту захисту
прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
28 грудня 2015 року N 1256

ФОРМА
електронної обліково-статистичної картки дитини N ____

Служба у справах дітей ____
                                                                                                    (найменування служби у справах дітей)

Дані про дитину:

прізвище, ім'я, по батькові __,
дата народження , місце народження ___________, стать ,
свідоцтво про народження: номер _________, серія _____,
дата видання , ким видане __,
місце проживання _________

Тип обліку:

Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

дата, N наказу служби у справах дітей про взяття дитини на облік
_
дата взяття на облік ________
підстава для взяття на облік _

дата, N наказу служби у справах дітей про зняття дитини з обліку
_
дата зняття з обліку ________
підстава для зняття з обліку _

Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах:

дата, N наказу служби у справах дітей про взяття дитини на облік
_
дата взяття на облік ________
підстава для взяття на облік _

дата, N наказу служби у справах дітей про зняття дитини з обліку
_
дата зняття з обліку ________
підстава для зняття з обліку _

Статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування:

не має / дитина-сирота / дитина, позбавлена батьківського піклування (підкреслити потрібне).

Документ, що підтверджує статус дитини _
                                                                                                                            (назва документа, коли і ким виданий)

Рішення про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
_
                                                                                          (коли і ким прийняте)

Рішення про втрату статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
_
                                                                                            (коли і ким прийняте)

Історія влаштування (перебування) дитини:

Дата влаштування

Форма влаштування

Найменування та місцезнаходження закладу / П. І. Б. (сім'ї)

Підстави для влаштування дитини

Дата припинення влаштування

Примітки

 

 

 

 

 

 

Направлення для знайомства з дитиною кандидатів:

дати видання направлення на встановлення контакту з дитиною ______
вихідний номер направлення на установлення контакту з дитиною ____
результат установлення контакту (так/ні) ___

Відомості про батьків:

мати _________
                                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)
місце проживання, телефон _
інформація про стан виконання батьківських обов'язків
_
                                                (ставлення до дитини, турбота, догляд за нею, утримання дитини тощо)
проживає з дитиною (так/ні)
інформація про зайнятість __;

батько _______
                                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)
місце проживання, телефон _
інформація про стан виконання батьківських обов'язків
_
                                              (ставлення до дитини, турбота, догляд за нею, утримання дитини тощо)
проживає з дитиною (так/ні)
інформація про зайнятість __

Відомості про освіту

освіта, навчальний заклад ___
                                                                                            (відомості про наявність освіти відповідно до віку дитини,
                                                                                     найменування закладу, у якому вчиться чи який відвідує дитина)
поведінкові прояви ________
                                                                                                (особливості характеру, навички тощо)

Завантажене фото дитини

Вік дитини: __ років, зріст (см) ___________, вага (кг) ___
                                                                (на час, коли зроблено фотографію)
колір очей ________, колір волосся ______,
особливі прикмети _________

Стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток:

дата обстеження, коли і ким проведене ___
висновок про стан здоров'я __

Перелік захворювань:

Назва захворювання

Код МКХ-10

Примітки

Інвалідність

 

 

 

 

Інвалідність:

дата встановлення інвалідності __________
інформація про документ, що підтверджує інвалідність ___
дата припинення інвалідності ___________
інформація про документ, що припиняє інвалідність _____
перебуває в спеціальному закладі чи установі __________
                                                                                                                                           (перебуває / не перебуває)

Відомості про братів, сестер:

Родинні стосунки

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата народження

Місцеперебування (проживання)

Інформація про перебування братів/сестер на обліку

Примітки

 

 

 

 

 

 

Відомості про інших родичів:

Родинні стосунки

Прізвище, ім'я, по батькові

Місцеперебування (проживання), телефон

Спілкується з дитиною
(так/ні)

Проживає з дитиною
(так/ні)

Примітки

 

 

 

 

 

 

Опис майна дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування:

Найменування об'єкта рухомого чи нерухомого майна (загальна характеристика)

Місце розташування нерухомого або зберігання рухомого майна (адреса)

Документи, що підтверджують право власності на майно, місце зберігання

Заходи щодо збереження рухомого чи нерухомого майна

 

 

 

 

Державна допомога, яку отримує дитина:

вид допомоги _
номер рахунку, установа банку, у якій відкрито рахунок __

Облік дітей, які можуть бути усиновлені:

підстави для усиновлення ___

місцевий облік дітей, які можуть бути усиновлені:
дата взяття на облік , номер анкети ______, примітки ___

дата зняття з обліку , підстава для зняття з обліку ______,
документ - підстава для зняття з обліку ___

регіональний облік дітей, які можуть бути усиновлені:
дата взяття на облік , номер анкети ______, примітки ___

дата зняття з обліку , підстава для зняття з обліку ______,
документ - підстава для зняття з обліку ___

централізований облік дітей, які можуть бути усиновлені:
дата взяття на облік , номер анкети ______, примітки ___

дата зняття з обліку , підстава для зняття з обліку ______,
документ - підстава для зняття з обліку ___

Заходи, проведені органами опіки та піклування, щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в сімейні форми виховання
_
_
_

Заходи, проведені органами опіки та піклування, щодо соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування
_
_
_

 

Директор Департаменту захисту
прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
28 грудня 2015 року N 1256

ФОРМА
електронної обліково-статистичної картки кандидата, який бажає взяти на виховання у свою сім'ю дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування (кандидатів в усиновлювачі, потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів)

Служба у справах дітей, Департамент захисту прав дітей та усиновлення
                                        (підкреслити потрібне)

Прізвище кандидата(ів) ________
Країна проживання

N ЕОК ______
Дата постановки __________
N заяви ______
Дата заяви ___

Відомості про кандидатів

 

Прізвище

Ім'я та по батькові

Дата народження

Місце проживання

Реквізити документа, що посвідчує особу

Освіта

Місце роботи

Чоловік

 

 

 

 

 

 

 

Дружина

 

 

 

 

 

 

 

телефон ______

ел. адреса (за згодою) _______

Перелік документів кандидатів:

N з/п

Назва документа

Строк дії

Примітка

 

 

 

 

Форма влаштування, яку обрав кандидат: _

Кількість дітей, яких кандидат бажає взяти на виховання у свою сім'ю, їх вік та стать
_

Інформація щодо встановлення контакту дитини з кандидатом:
_

Інформація щодо рішення про взяття на виховання кандидатом у свою сім'ю дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування
_

Підстави для зняття з обліку
_

Дата зняття з обліку ________

Інформація про дітей кандидата (рідних, усиновлених)
_

 

Директор Департаменту захисту
прав дітей та усиновлення

Р. Колбаса
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали