ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 8 листопада 2017 року N 432

Про видачу дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

Відповідно до статті 281 Закону України "Про видавничу справу" та постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 N 262 "Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України" (Постанова N 262), наказую:

1. За результатами перевірки документів, необхідних для отримання дозволу, та на підставі висновку спеціаліста від 06.11.2017 N 0350 видати дозволи на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, строком на п'ять років згідно з переліком, що додається.

2. Управлінню розвитку інформаційної сфери та європейської інтеграції забезпечити внесення записів про видачу дозволів до інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на першого заступника Голови Держкомтелерадіо Червака Б. О.

 

Голова Держкомтелерадіо

О. І. Наливайко

 

Додаток
до наказу Держкомтелерадіо
08.11.2017 N 432

ПЕРЕЛІК
видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на ввезення якої видано дозвіл Держкомтелерадіо (до висновку від 06.11.2017 N 0350)

N з/п

Код ЄДРПОУ юридичної особи або ідентифікаційний номер ФОП, що здійснює ввезення

Найменування юридичної особи або П. І. Б. ФОП, що здійснює ввезення

Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання ФОП, що здійснює ввезення

Код товару згідно з УКТЗЕД (Тарифи N 584-VII)

Повна назва видання мовою оригіналу

Код ISBN

Кількість примірників

Автор або колектив авторів

Країна-виробник

Повна назва видання українською мовою

Найменування (ім'я) та місцезнаходження видавця

Рік виходу у світ

Мова видання

1

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Происхождение всего: от Большого взрыва до человеческой цивилизации

978-5-91671-765-5

2000

Берковичи Д.

Російська Федерація

Походження всього: Від Великого вибуху до людської цивілізації

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

2

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино

978-5-91671-702-0

2000

Воглер К.

Російська Федерація

Мандрівка письменника. Міфологічні структури в літературі та кіно

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

3

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Гиперпространство: научная одиссея через параллельные миры, дыры во времени и десятое измерение

978-5-91671-773-0

2000

Каку М.

Російська Федерація

Гіперпростір: Наукова одіссея через паралельні світи, дірки в часі та десятий вимір

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

4

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Ваш малыш неделя за неделей. От рождения до 6 месяцев

978-5-91671-650-4

2000

Кейв С., Фертлмен К.

Російська Федерація

Ваш малюк тиждень за тижнем: Від народження до 6 місяців

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

5

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Анатомия преступления. Что могут рассказать насекомые, отпечатки пальцев и ДНК

978-5-91671-718-1

2000

Макдермид В.

Російська Федерація

Анатомія злочину: Що можуть розповісти комахи, відбитки пальців і ДНК

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

6

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Наши бедные богатые дети

978-5-91671-764-8

2000

Мелия М.

Російська Федерація

Наші бідні багаті діти

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

7

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Секретная инструкция ЦРУ по технике обманных трюков и введению в заблуждение

978-5-91671-660-3

2000

Мелтон К., Уоллес Р.

Російська Федерація

Таємна інструкція ЦРУ з техніки облудних трюків та введення в оману

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

8

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Третья промышленная революция. Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом

978-5-91671-663-4

2000

Рифкин Дж.

Російська Федерація

Третя промислова революція: Як горизонтальні взаємодії змінюють енергетику, економіку та світ у цілому

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

9

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Будущее вещей. Как сказка и фантастика становятся реальностью

978-5-91671-667-2

2000

Роуз Д.

Російська Федерація

Майбутнє речей: Як казка й фантастика стають реальністю

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

10

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы и поиски душевного покоя

978-5-91671-544-6

2000

Стоссел С.

Російська Федерація

Вік тривожності. Страхи, надії, неврози та пошуки душевного спокою

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2016

російська

11

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

160 развивающих игр для детей от рождения до трех лет

978-5-91671-625-2

2000

Уорнер П.

Російська Федерація

160 розвивальних ігор для дітей від народження до трьох років

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

12

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

На грани возможного. Наука выживания

978-5-91671-711-2

2000

Эшкрофт Ф.

Російська Федерація

На межі можливого: Наука виживання

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

13

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Kind regards. Деловая переписка на английском языке

978-5-9614-6530-3

2000

Бод Д.-М.

Російська Федерація

Kind regards: Ділове листування англійською мовою

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

14

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Развитие памяти по методикам спецслужб

978-5-9614-6241-8

2000

Букин Д. С.

Російська Федерація

Розвиток пам'яті за методиками спецслужб

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

15

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше

978-5-9614-5780

2000

Келли Макгонигал

Російська Федерація

Гарний стрес як спосіб стати сильнішим і кращим

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

16

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо

978-5-9614-6290-6

2000

Марк Мэнсон

Російська Федерація

Тонке мистецтво байдужості: Парадоксальний спосіб жити щасливо

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

17

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Когла грабить банк и другие лайфхаки

978-5-9614-6124-4

2000

Стивен Левитт, Стивен Дабнер

Російська Федерація

Коли грабувати банк та інші лайфхаки

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

18

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Мировые стандарты складской логистики

978-5-9614-5965-4

2000

Эдвард Фразелли

Російська Федерація

Світові стандарти складської логістики

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

19

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Как научиться оптимизму: Измените взгляд на мир и свою жизнь

978-5-9614-5996-8

2000

Мартин Селигман

Російська Федерація

Як навчитися оптимізму: Змініть погляд на світ і своє життя

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

20

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Бережливый офис: Устранение потерь времени и денег

978-5-9614-6215-9

2000

Дон Тэппинг Энн Данн

Російська Федерація

Ощадливий офіс: Усунення втрат чвсу й грошей

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

21

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль на капиталом

978-5-9614-6193-0

2000

Александр Элдер

Російська Федерація

Як грати й вигравати на біржі: Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

22

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Партизанские продажи. Как увести клиента у конкурентов

978-5-9614-6138-1

2000

Мурат Тургунов

Російська Федерація

Партизанські продажі: Як викрасти клієнта в конкурентів

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

23

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость

978-5-9614-6528-0

2000

Майкл Портер

Російська Федерація

Конкурентна перевага: Як досягти високого результату та забезпечити його стійкість

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

24

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Наказание бесполезны! Как воспитывать, не попадая в ловушку эмоций

978-5-9614-6471-9

2000

Даниэле Новара

Російська Федерація

Покарання марні! Як виховувати, не потрапляючи в пастку емоцій

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

25

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Просчитать будущее: Кто кликнет, купит, соврет, или умрет

978-5-9614-6449-8

2000

Эрик Сигель

Російська Федерація

Прорахувати майбутнє: Хто натисне, купить збреше чи помре

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

26

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

PR в реальном времени. Тренды. Кейсы. Правила

978-5-9614-6225-8

2000

Михаил Умаров

Російська Федерація

PR у реальному часі: Тренди. Кейси. Правила

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

27

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов

978-5-96-14-6306-4

2000

Майкл Портер

Російська Федерація

Конкурентна стратегія: Методика аналізу галузей і конкурентів

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

28

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации

978-5-9614-6161-9

2000

Никита Непряхин

Російська Федерація

Роби все по-своєму: Прийоми ефективної комунікації

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська

29

37818091

ТОВ "Ельга-Україна"

04112, м. Київ, вул. І. Гонти, 1

4901

Одиссея писателя. Как найти вдохновление и соблюсти дедлайн

978-5-9614-6390-3

2000

Кендра Левин

Російська Федерація

Одіссея письменника: Як знайти натхнення та дотриматися реченцю

"Альпина Паблишер", 115035, м. Москва, вул. Садовнічевська, 54, будівля 1, каб. 17

2017

російська
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали