МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 червня 2012 року N 728

Про видачу дублікатів дипломів доктора та кандидата наук

Відповідно до пункту 38 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 року N 423, наказую:

1. Видати дублікат диплома доктора медичних наук Зайкову Сергію Вікторовичу на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України від 28 квітня 1995 року протокол N 64.

2. Видати дублікати дипломів кандидата наук науковим і науково-педагогічним працівникам відповідно до списку згідно з додатком.

3. Визнати недійсними:

диплом доктора наук ДН N 002406;

дипломи кандидата наук - ДК N 052786, ДК N 006636, КН N 012023, КН N 011594, ДК N 032918, ДК N 054836, ДК N 015385, ДК N 059271, ДК N 068086, ДК N 066926.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

Є. М. Суліма


 

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
20.06.2012 N 728


Список
наукових і науково-педагогічних працівників, яким видаються дублікати дипломів кандидата наук

1. Бобрусю Сергію Віталійовичу - дублікат диплома кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю "Екологія" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету Міністерства аграрної політики України та постанови президії ВАК України від 27 травня 2009 року N 18-09/2.

2. Вихрєвій Євгенії Володимирівні - дублікат диплома кандидата медичних наук за спеціальністю "Пульмонологія" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Кримського республіканського НДІ фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І. М. Сеченова МОЗ України та постанови президії ВАК України від 12 квітня 2000 року N 9-09/4.

3. Думі Віктору Григорійовичу - дублікат диплома кандидата економічних наук на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Дніпропетровського державного аграрного університету від 24 жовтня 1996 року, протокол N 18.

4. Зайковій Анжелі Анатоліївні - дублікат диплома кандидата медичних наук на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського АМН України від 24 червня 1996 року, протокол N 16.

5. Кустовському Сергію Миколайовичу - дублікат диплома кандидата педагогічних наук за спеціальністю "Теорія і методика професійної освіти" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського МОН України та постанови президії ВАК України від 9 лютого 2006 року N 5-06/2.

6. Мазур Зої Олександрівні - дублікат диплома кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю "Селекція рослин" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН та постанови президії ВАК України від 14 жовтня 2009 року N 21-09/4.

7. Малік Тетяні Георгіївні - дублікат диплома кандидата філологічних наук за спеціальністю "Германські мови" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова МОН України та постанови президії ВАК України від 3 липня 2002 року N 8-06/7.

8. Моісеєнку Павлу Юрійовичу - дублікат диплома кандидата технічних наук за спеціальністю "Гірничі машини" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України та постанови президії ВАК України від 14 квітня 2010 року N 26-08/3.

9. Потабенко Світлані Василівні - дублікат диплома кандидата медичних наук за спеціальністю "Внутрішні хвороби" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Харківського національного медичного університету МОЗ України та постанови президії ВАК України від 31 травня 2011 року N 25-09/5.

10. Третьякову Олексію Сергійовичу - дублікат диплома кандидата технічних наук за спеціальністю "Проектування, виробництво та випробування літальних апаратів" на підставі рішення спеціалізованої вченої ради Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" МОН України та постанови президії ВАК України від 26 січня 2011 року N 23-08/1.

 

Директор департаменту
атестації кадрів

В. Д. Бондаренко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали