МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 4 травня 2017 року N 183

Про видачу ліцензій

Керуючись вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32 (Постанова N 32), та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446), наказую:

1. Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ТОВ "СП-КАПИТАЛЛ" згідно з переліком, що додається (Додаток 1).

2. Відділу захисту інформації та захисту електронних сервісів (Булика Д. Б.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Мінприроди в день його реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. М. Вакараша.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток N 1
до наказу Мінприроди
04.05.2017 N 183

ПЕРЕЛІК
суб'єктів господарювання, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

N
з/п

Дата надходження та номер заяви

Назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код

Місце знаходження та місце провадження господарської діяльності

Вид господарської діяльності

Реквізити для сплати за видачу ліцензії

1

18.04.2017 N 10133/10-17

ТОВ "СП-КАПИТАЛЛ"
(39738186)

Місце знаходження:
69089, м. Запоріжжя, вул. Зачиняєва, буд. 162;
Місце провадження діяльності:
70605, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Задорожнє, вул. Виробнича, буд. 3-а.

За операціями: збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження.
За переліком відходів:
1. Ртуть, сполуки ртуті (збирання, зберігання);
2. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація);
3. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (див. Відповідну позицію Зеленого переліку [126]) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація);
4. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, зберігання, оброблення, утилізація);
5. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, зберігання, оброблення);
6. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення (3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку (2) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація);
7. Відходи розчинів кислот чи основ (збирання, зберігання, оброблення, утилізація);
8. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів (6) (печатні плати включно), які не містять таких компонентів, як акумулятори та інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні перемикачі, скло від електронно-променевих трубок та інше активоване скло та ПХБ-конденсатори, або не забруднені складовими, зазначеними у додатку 2 до Положення (2) (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, поліхлоровані біфеніли) в кількості, достатній для виявлення ними небезпечних властивостей, наведених у переліку(3) (див. відповідну позицію Жовтого переліку відходів [34]) (збирання, зберігання, оброблення);
9. Гальванічний шлам (збирання, зберігання, оброблення, утилізація);
10. Розчини після травлення металів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація);
11. Відходи виробництва або переробки нафтового коксу і бітуму (збирання, зберігання, оброблення, утилізація).

На підставі статті 14 Закону (Закон N 222-VIII) плата за видачу ліцензії становить один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, та зараховуються до Державного бюджету України і вносяться на рахунки, відкриті в місцевих органах Держказначейства України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (код бюджетної класифікації за доходами 22011800).

Примітка:

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.

Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінал документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копія наказу та опису документів додається).

 

Директор Департаменту
екологічної безпеки та
дозвільно-ліцензійної діяльності

С. І. Лук'янчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали