МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 9 серпня 2017 року N 301

Про видачу ліцензій

Керуючись вимогами Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон), Положенням про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 N 32 (Постанова N 32), та Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 (Постанова N 446), наказую:

1. Відповідно до статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами ТзОВ "ДСЛ-2010" (ЄДРПОУ 37450720), заява про отримання ліцензії від 03.08.2017 N 19838/10-17 та ТОВ "РЕИ БРОВАРИ" (ЄДРПОУ 39817807), заява про отримання ліцензії від 01.08.2017 N 19585/10-17 згідно Додатка 1.

2. Відділу захисту інформації та захисту електронних сервісів (Булика Д. Б.) забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Мінприроди в день його реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - Вакараша В. М.

 

Міністр

О. Семерак

 

Додаток 1
до наказу Мінприроди
09.08.2017 N 301

Перелік суб'єктів господарювання, щодо яких прийнято рішення про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

N з/п

Дата надходження та номер заяви

Назва суб'єкта господарювання, Ідентифікаційний код

Місце знаходження та місце провадження господарської діяльності

Вид господарської діяльності

Перелік небезпечних відходів, на поводження з якими отримано ліцензію

Реквізити оплати за видачу ліцензії

1

2

3

4

5

6

7

1.

від 03.08.2017 N 19838/10-17

ТзОВ "ДСЛ-2010"
(ЄДРПОУ 37450720)

Місце знаходження:
01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2;
Місце провадження господарської діяльності:
01013, м. Київ, вул. Деревообробна, буд. 11, блок 2

Збирання;
зберігання;
оброблення, утилізація, знешкодження

1. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
2. Відходи розчинів кислот чи основ, іншим чином не зазначені у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
3. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення (3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку (2) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
4. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів (4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення (3), наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку (2, 5) (збирання, зберігання, оброблення);
5. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт (збирання, зберігання, утилізація, знешкодження);
6. Ртуть; сполуки ртуті (збирання, зберігання);
7. Гальванічний шлам (збирання, зберігання, утилізація, знешкодження);
8. Несортовані відпрацьовані батареї за винятком сумішей батарей, наведених у Зеленому переліку відходів. Відходи батарей, не визначені у Зеленому переліку відходів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення (3), в кількості, що перетворює їх у небезпечні (збирання, зберігання, оброблення, знешкодження);
9. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
10. Відходи сумішей масло/вода, вуглеводні/вода, емульсії (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
11. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлорованими терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біленілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше (6) (збирання, зберігання, утилізація, знешкодження);
12. Відходи виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності (7) чи не придатні для використання за призначенням (збирання, зберігання);
13. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, утилізація, знешкодження);
14. Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення (3), в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку (2) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
15. Відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
16. Відходи поверхневої обробки металів і пластмас (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження).

Згідно статті 14 Закону (Закон N 222-VIII) сплатити за видачу ліцензії:
Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, та зараховуються до Державного бюджету України і вносяться на рахунки, відкриті в місцевих органах Держказначейства України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (код бюджетної класифікації за доходами 22011800);
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих дні з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії; Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінал документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копія наказу та опису документів додається).

2.

від 01.08.2017 N 19585/10-17

ТОВ "РЕИ БРОВАРИ"
(ЄДРПОУ 39817807)

Місце знаходження:
07451, Київська обл., Броварський р-н, с. Красилівка, вул. Енергетиків, буд. 2;
Місце провадження господарської діяльності:
07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, буд. 26-а

Збирання; зберігання; оброблення, утилізація, знешкодження

1. Відпрацьовані нафтопродукти, не придатні для використання за призначенням (у тому числі відпрацьовані моторні, індустріальні масла та їх суміші) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
2. Відходи рідких теплоносіїв (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
3. Відходи виробництва, одержання і застосування смол, латексів, пластифікаторів, клеїв / зв'язуючих матеріалів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
4. Відходи, речовини або вироби, які містять, складаються або забруднені ПХБ, поліхлоронаними терфенілами (ПХТ), поліхлорованими нафталінами (ПХН) або полібромованими біленілами (ПББ), або будь-якими іншими полібромованими аналогами цих сполук, на рівні концентрацій 50 мг/кг або більше (6) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
5. Відходи у вигляді смолистих залишків (крім асфальтових в'яжучих), що утворюються під час рафінування, перегонки чи будь-якої піролітичної обробки органічних матеріалів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
6. Відходи виробництва, одержання і застосування фармацевтичних препаратів, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
7. Клінічні та подібні їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні дослідницьких робіт (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
8. Відходи виробництва, одержання і застосування хімічних речовин для просочування деревини (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
9. Відходи виробництва, одержання і застосування чорнила, барвників, пігментів, фарб, лаків, оліфи, за винятком відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
10. Відходи упаковок та контейнерів, які містять сполуки, наведені у додатку 2 до Положення (3), в кількості, достатній для виявлення небезпечних властивостей, наведених у переліку (2) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
11. Відходи, які складаються або містять хімічні речовини, що не відповідають специфікації або мають прострочений термін придатності (7), і які відносяться до категорій, зазначених у додатку 2 до Положення (3), та виявляють небезпечні властивості, наведені у переліку (2) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
12. Відпрацьоване активоване вугілля, крім включеного до Зеленого переліку відходів (див. відповідну позицію Зеленого переліку відходів [77]) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
13. Каналізаційний мул (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
14. Відходи пневматичних шин (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
15. Відходи і брухт електричних та електронних вузлів (4), що містять компоненти, такі, як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли (далі - ПХБ) - конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення (3), наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку (2, 5) (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження);
16. Ртуть; сполуки ртуті (збирання, зберігання, оброблення, утилізація, знешкодження).

Згідно статті 14 Закону (Закон N 222-VIII) сплатити за видачу ліцензії:
Один прожитковий мінімум, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії та зараховуються до Державного бюджету України і вносяться на рахунки, відкриті в місцевих органах Держказначейства України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання (код бюджетної класифікації за доходами 22011800);
Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії;
Ліцензіат зобов'язаний зберігати протягом дії ліцензії оригінал документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії (копія наказу та опису документів додається).

 

Директор Департаменту

С. І. Лук'янчук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали