НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

від 27 квітня 2012 року N 216

Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу

Відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, затвердженого рішенням НКРЗ від 01.06.2007 N 769 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.06.2007 за N 679/13946 (далі - Положення), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, вирішила:

1. Виділити товариству з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕМІСТ" (34823863, м. Дніпропетровськ), за заявою вх. N 2761 від 11.04.2012, номерний ресурс ємністю 5000 номерів з індексами 7325ххх - 7329ххх у м. Дніпропетровськ. Встановити строк задіяння номерного ресурсу 2 роки. Видати відповідний дозвіл.

2. Переоформити дозволи на використання номерного ресурсу:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю "МАРК ОК ЛТД" (14073089, м. Харків), за заявою вх. НКРЗІ N 780 від 06.02.2012, номерний ресурс ємністю 5000 номерів з індексами 7630ххх - 7634ххх у м. Харків згідно з п. 7.2.2 (продовження строку дії ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР005666 від 03.06.2010 вважати недійсним.

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю "МАРК ОК ЛТД" (14073089, м. Харків), за заявою вх. НКРЗІ N 781 від 06.02.2012, код транзитний 27-09-0 пункту сигналізації мережі СКС-7 у м. Харків згідно з п. 7.2.2 (продовження строку дії ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР005667 від 03.06.2010 вважати недійсним.

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕМІСТ" (34823863, м. Дніпропетровськ), за заявами вх. НКРЗІ N 2761 від 11.04.2012, N 747 від 02.02.2012 та N 546 від 24.01.2012, номерний ресурс ємністю 5000 номерів з індексами 7320ххх - 7324ххх у м. Дніпропетровськ згідно з п. 7.2.2 (продовження строку дії ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР001794 від 11.06.2007 вважати недійсним.

2.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕМІСТ" (34823863, м. Дніпропетровськ), за заявами вх. НКРЗІ N 2761 від 11.04.2012, N 747 від 02.02.2012 та N 546 від 24.01.2012, код кінцевий 26-10-1 пункту сигналізації мережі СКС-7 у м. Дніпропетровськ згідно з п. 7.2.2 (продовження строку дії ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР002191 від 30.10.2007 вважати недійсним.

2.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЕКОС - ТЕЛ" (34765388, м. Київ), за заявами вх. НКРЗІ N 1028 від 13.04.2012 та N 254 від 29.12.2011, номерний ресурс ємністю 1000 номерів з індексами 3512ххх у м. Київ згідно з п. 7.2.2 (отримання нової ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР002325 від 15.05.2007 вважати недійсним.

2.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛЕКОС - ТЕЛ" (34765388, м. Київ), за заявами вх. НКРЗІ N 1028 від 13.04.2012 та N 255 від 29.12.2011, код транзитний 00-01-0 пункту сигналізації мережі СКС-7 у м. Київ згідно з п. 7.2.2 (отримання нової ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР002735 від 12.09.2008 вважати недійсним.

2.7. Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" (21560766, м. Київ), за заявою вх. НКРЗІ N 2157 від 22.03.2012, номерний ресурс ємністю 1000 номерів з індексами 39ххх для переключення на 1000 номерів з індексами 239ххх у м. Макіївка Донецької області згідно з п. 7.2.3 (зміна обсягу номерного ресурсу) та п. 7.2.7 (зміна структури номерного ресурсу) Положення. Встановити строк задіяння 1 рік. Видати новий дозвіл. Дозвіл НКРЗ НР006727 від 13.10.2011 вважати недійсним в частині, що стосується номерного ресурсу ємністю 1000 номерів з індексами 39ххх у м. Макіївка Донецької області.

2.8. Публічному акціонерному товариству "Укртелеком" (21560766, м. Київ), за заявою вх. НКРЗІ N 2157 від 22.03.2012, номерний ресурс (ємність, індекси та територія використання зазначені у додатку до рішення) згідно з п. 7.2.3 (зміна обсягу номерного ресурсу) Положення. Видати новий дозвіл. Дозвіл НКРЗ НР006727 від 13.10.2011 вважати недійсним.

2.9. Товариству з обмеженою відповідальністю "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" (32447987, м. Дніпропетровськ), за заявами вх. НКРЗІ N 2864 від 12.04.2012, N 1867 від 14.03.2012, N 1263 від 21.02.2012 та N 1107 від 15.02.2012, номерний ресурс ємністю 1000 номерів з індексами 7199ххх у м. Дніпропетровськ згідно з п. 7.2.2 (переоформлення ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР006245 від 24.03.2011 вважати недійсним.

2.10. Товариству з обмеженою відповідальністю "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" (32447987, м. Дніпропетровськ), за заявами вх. НКРЗІ N 2864 від 12.04.2012, N 1867 від 14.03.2012, N 1263 від 21.02.2012 та N 1107 від 15.02.2012, код кінцевий 26-14-3 пункту сигналізації мережі СКС-7 у м. Дніпропетровськ згідно з п. 7.2.2 (переоформлення ліцензії) Положення. Дозвіл НКРЗ НР004823 від 17.06.2009 вважати недійсним.

3. Департаменту зв'язку повідомити операторів телекомунікацій про прийняті рішення протягом трьох робочих днів з дня оформлення рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на офіційній сторінці Комісії в мережі Інтернет та опублікувати у журналі "Бюлетень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації" (офіційне видання).

 

Голова

П. Яцук


 

Додаток
до рішення НКРЗІ
27.04.2012 N 216


N п. п.

Район/місто

Початок діапазону

Кінець діапазону

Ємність

1

м. Краматорськ

410000

419999

10000

2

м. Краматорськ

420000

420599

600

3

м. Краматорськ

420600

420999

400

4

м. Краматорськ

421000

421599

600

5

м. Краматорськ

421600

421999

400

6

м. Краматорськ

423000

423299

300

7

м. Краматорськ

423300

423699

400

8

м. Краматорськ

30000

37999

8000

9

м. Краматорськ

39300

39399

100

10

м. Краматорськ

39500

39599

100

11

м. Краматорськ

39700

39999

300

12

м. Краматорськ

440000

444199

4200

13

м. Краматорськ

444200

444999

800

14

м. Краматорськ

447000

447999

1000

15

м. Краматорськ

449000

449299

300

16

м. Краматорськ

449300

449399

100

17

м. Краматорськ

449400

449499

100

18

м. Краматорськ

449500

449699

200

19

м. Краматорськ

50000

74999

25000

20

м. Краматорськ

75300

75599

300

21

м. Краматорськ

77000

77999

1000

22

м. Краматорськ

478000

478999

1000

23

м. Краматорськ

79000

79999

1000

24

м. Краматорськ

485000

489999

5000

25

Красноармійський

520000

539999

20000

26

Красноармійський

590000

599999

10000

27

Красноармійський

20000

29999

10000

28

Красноармійський

40000

49999

10000

29

Красноармійський

60000

69999

10000

30

Красноармійський

76000

76999

1000

31

Красноармійський

91000

92999

2000

32

Красноармійський

96000

98999

3000

33

Красноармійський

99200

99499

300

34

Краснолиманський

23100

23611

512

35

Краснолиманський

26100

26699

600

36

Краснолиманський

26700

26899

200

37

Краснолиманський

26900

27299

400

38

Краснолиманський

31000

31199

200

39

Краснолиманський

31400

31599

200

40

Краснолиманський

32000

32799

800

41

Краснолиманський

33100

33199

100

42

Краснолиманський

33300

33499

200

43

Краснолиманський

33700

33799

100

44

Краснолиманський

34100

34199

100

45

Краснолиманський

34400

34799

400

46

Краснолиманський

36100

36799

700

47

Краснолиманський

39200

39699

500

48

Краснолиманський

41000

41999

1000

49

Краснолиманський

42000

43599

1600

50

м. Макіївка

220000

223599

3600

51

м. Макіївка

223600

223999

400

52

м. Макіївка

224000

228199

4200

53

м. Макіївка

228200

228999

800

54

м. Макіївка

30000

35999

6000

55

м. Макіївка

36000

36699

700

56

м. Макіївка

38000

38999

1000

57

м. Макіївка

40000

43999

4000

58

м. Макіївка

45000

45299

300

59

м. Макіївка

46200

46399

200

60

м. Макіївка

49200

49299

100

61

м. Макіївка

50000

79999

30000

62

м. Макіївка

90000

90999

1000

63

м. Макіївка

91000

91999

1000

64

м. Макіївка

292000

292999

1000

65

м. Макіївка

93000

93999

1000

66

м. Макіївка

95000

95999

1000

67

м. Макіївка

96100

96699

600

68

м. Макіївка

97000

97999

1000

69

м. Макіївка

98300

98699

400

70

м. Макіївка

98800

98899

100

71

м. Макіївка

99600

99699

100

72

м. Макіївка

99800

99899

100

73

м. Маріуполь

220100

220799

700

74

м. Маріуполь

221000

224999

4000

75

м. Маріуполь

231000

238699

7700

76

м. Маріуполь

238700

238999

300

77

м. Маріуполь

239000

239499

500

78

м. Маріуполь

239500

239999

500

79

м. Маріуполь

240000

249999

10000

80

м. Маріуполь

310000

310999

1000

81

м. Маріуполь

311000

311099

100

82

м. Маріуполь

316000

316999

1000

83

м. Маріуполь

322200

322499

300

84

м. Маріуполь

323100

323499

400

85

м. Маріуполь

324000

324999

1000

86

м. Маріуполь

325100

325299

200

87

м. Маріуполь

327700

327899

200

88

м. Маріуполь

328100

328299

200

89

м. Маріуполь

330000

338999

9000

90

м. Маріуполь

340000

349999

10000

91

м. Маріуполь

350000

358999

9000

92

м. Маріуполь

359200

359599

400

93

м. Маріуполь

359600

359699

100

94

м. Маріуполь

359900

359999

100

95

м. Маріуполь

370000

376999

7000

96

м. Маріуполь

378000

379999

2000

97

м. Маріуполь

381000

388999

8000

98

м. Маріуполь

389200

389299

100

99

м. Маріуполь

389400

389599

200

100

м. Маріуполь

389600

389699

100

101

м. Маріуполь

389700

389899

200

102

м. Маріуполь

438910

438999

90

103

м. Маріуполь

470000

474999

5000

104

м. Маріуполь

475000

475999

1000

105

м. Маріуполь

476000

476999

1000

106

м. Маріуполь

500000

509999

10000

107

м. Маріуполь

510000

519999

10000

108

м. Маріуполь

520000

530999

11000

109

м. Маріуполь

532000

534999

3000

110

м. Маріуполь

538600

538999

400

111

м. Маріуполь

539550

539559

10

112

м. Маріуполь

540000

540999

1000

113

м. Маріуполь

541000

541999

1000

114

м. Маріуполь

543000

546999

4000

115

м. Маріуполь

570000

579999

10000

116

м. Маріуполь

580000

589999

10000

117

Мар'їнський

22000

23999

2000

118

Мар'їнський

24200

24599

400

119

Мар'їнський

25100

25199

100

120

Мар'їнський

31100

31699

600

121

Мар'їнський

31700

31799

100

122

Мар'їнський

32000

34599

2600

123

Мар'їнський

35000

35999

1000

124

Мар'їнський

36100

36199

100

125

Мар'їнський

36400

36599

200

126

Мар'їнський

36700

36899

200

127

Мар'їнський

37200

37599

400

128

Мар'їнський

37700

37799

100

129

Мар'їнський

38200

38299

100

130

Мар'їнський

38900

38999

100

131

Мар'їнський

41400

41599

200

132

Мар'їнський

51000

53599

2600

133

Мар'їнський

53700

53999

300

134

Мар'їнський

91100

91699

600

135

Мар'їнський

92200

92399

200

136

Мар'їнський

93100

93699

600

137

Мар'їнський

94200

94399

200

138

Мар'їнський

95100

95699

600

139

Мар'їнський

96200

96399

200

140

Мар'їнський

97100

97299

200

141

Мар'їнський

98100

98399

300

142

Мар'їнський

99100

99299

200

143

Новоазовський

30000

34999

5000

144

Новоазовський

36000

39999

4000

145

Олександрівський

21000

21999

1000

146

Олександрівський

23100

23199

100

147

Олександрівський

23200

23299

100

148

Олександрівський

23300

23699

400

149

Олександрівський

24100

24399

300

150

Олександрівський

24500

24599

100

151

Олександрівський

25100

25499

400

152

Олександрівський

25500

25599

100

153

Олександрівський

25600

25699

100

154

Олександрівський

26100

26299

200

155

Олександрівський

26400

26599

200

156

Олександрівський

28300

28499

200

157

Олександрівський

29100

29199

100

158

Олександрівський

29300

29399

100

159

Першотравневий

23000

24999

2000

160

смт Мангуш

25000

25099

100

161

Першотравневий

31100

31199

100

162

Першотравневий

31300

31399

100

163

Першотравневий

31500

31599

100

164

Першотравневий

31700

31799

100

165

Першотравневий

32300

32599

300

166

Першотравневий

35400

35499

100

167

Першотравневий

35700

35799

100

168

Першотравневий

36000

36999

1000

169

Першотравневий

43100

43199

100

170

Першотравневий

46500

46599

100

171

Першотравневий

56100

56199

100

172

Першотравневий

56300

56399

100

173

Першотравневий

64200

64399

200

174

Першотравневий

67100

67599

500

175

Першотравневий

67600

67699

100

176

Першотравневий

90000

91499

1500

177

смт Ялта Першотравневого р-ну

91500

91999

500

178

Першотравневий

94300

94399

100

179

Першотравневий

94500

94599

100

180

Першотравневий

94800

94899

100

181

Першотравневий

95600

95699

100

182

м. Селидове

51000

51999

1000

183

м. Селидове

52100

52999

900

184

м. Селидове

53000

53099

100

185

м. Селидове

62000

64899

2900

186

м. Селидове

69200

69699

500

187

м. Селидове

70000

74999

5000

188

Слов'янський

20000

29999

10000

189

Слов'янський

32000

39999

8000

190

Слов'янський

42000

43999

2000

191

Слов'янський

49000

49099

100

192

Слов'янський

49100

49499

400

193

Слов'янський

49500

49999

500

194

Слов'янський

53000

53599

600

195

Слов'янський

54200

54299

100

196

Слов'янський

54900

54999

100

197

Слов'янський

55000

55999

1000

198

Слов'янський

56200

56299

100

199

Слов'янський

56800

56899

100

200

Слов'янський

71000

71099

100

201

Слов'янський

71300

71699

400

202

Слов'янський

75200

75499

300

203

Слов'янський

76400

76499

100

204

Слов'янський

76900

76999

100

205

Слов'янський

77000

77399

400

206

Слов'янський

79200

79499

300

207

Слов'янський

90600

90699

100

208

Слов'янський

92100

92399

300

209

Слов'янський

93300

93699

400

210

Слов'янський

96200

96399

200

211

Слов'янський

99700

99799

100

212

Слов'янський

621000

629999

9000

213

Слов'янський

630000

632999

3000

214

Слов'янський

634200

634399

200

215

Слов'янський

635000

635999

1000

216

Слов'янський

637000

639999

3000

217

Слов'янський

664000

668999

5000

218

м. Сніжне

50000

56699

6700

219

м. Сніжне

56700

56799

100

220

м. Сніжне

58000

58999

1000

221

м. Сніжне

91400

91499

100

222

м. Сніжне

92200

92299

100

223

м. Сніжне

93200

93699

500

224

м. Сніжне

96100

96299

200

225

Старобешівський

21000

22999

2000

226

Старобешівський

23000

23999

1000

227

Старобешівський

28300

28399

100

228

Старобешівський

28400

28499

100

229

Старобешівський

41100

41199

100

230

Старобешівський

42200

42299

100

231

Старобешівський

43300

43499

200

232

Старобешівський

44000

44999

1000

233

Старобешівський

47400

47599

200

234

Старобешівський

47600

47699

100

235

Старобешівський

51000

52999

2000

236

Старобешівський

53000

53999

1000

237

Старобешівський

55000

55999

1000

238

Старобешівський

58000

59299

1300

239

Старобешівський

59300

59399

100

240

Старобешівський

59400

59499

100

241

Старобешівський

59500

59599

100

242

Старобешівський

62300

62399

100

243

Старобешівський

63000

63299

300

244

Старобешівський

63300

63399

100

245

Старобешівський

63400

63499

100

246

Старобешівський

64000

64199

200

247

Старобешівський

64500

64599

100

248

Старобешівський

64600

64699

100

249

Старобешівський

66000

66199

200

250

Старобешівський

66300

66399

100

251

Старобешівський

66400

66499

100

252

Старобешівський

67000

67199

200

253

Старобешівський

67300

67499

200

254

Старобешівський

68000

68099

100

255

Старобешівський

68300

68399

100

256

Старобешівський

69000

69099

100

257

Старобешівський

69300

69399

100

258

Старобешівський

71000

71199

200

259

Старобешівський

71300

71499

200

260

Старобешівський

72000

74099

2100

261

Старобешівський

74400

74499

100

262

Старобешівський

77000

77999

1000

263

Старобешівський

78000

78999

1000

264

Тельманівський

20100

20299

200

265

Тельманівський

22600

22699

100

266

Тельманівський

23100

23699

600

267

Тельманівський

24100

24199

100

268

Тельманівський

24300

24599

300

269

Тельманівський

25100

25199

100

270

Тельманівський

25300

25399

100

271

Тельманівський

26200

26399

200

272

Тельманівський

27100

27199

100

273

Тельманівський

27300

27399

100

274

Тельманівський

28100

28799

700

275

Тельманівський

29100

29599

500

276

Тельманівський

29600

29799

200

277

Тельманівський

31100

31599

500

278

Тельманівський

31600

31699

100

279

Тельманівський

44100

44499

400

280

Тельманівський

51000

52399

1400

281

смт Тельманове

52400

52699

300

282

м. Торез

30000

38599

8600

283

м. Торез

38600

38699

100

284

м. Торез

41100

43799

2700

285

м. Торез

43800

43999

200

286

м. Торез

90500

90699

200

287

м. Торез

92100

92699

600

288

м. Торез

93100

93299

200

289

м. Торез

93300

93599

300

290

м. Торез

94000

94099

100

291

м. Торез

97200

97599

400

292

м. Харцизьк

20000

20999

1000

293

м. Харцизьк

21000

21099

100

294

м. Харцизьк

21100

21799

700

295

м. Харцизьк

21800

21999

200

296

м. Харцизьк

26000

26099

100

297

м. Харцизьк

27400

27499

100

298

м. Харцизьк

30000

31199

1200

299

м. Харцизьк

40000

49999

10000

300

м. Харцизьк

72000

72199

200

301

м. Харцизьк

72200

72399

200

302

м. Харцизьк

72400

72599

200

303

м. Харцизьк

72600

72999

400

304

м. Харцизьк

73000

74999

2000

305

м. Харцизьк

75000

75599

600

306

м. Харцизьк

75600

75999

400

307

м. Харцизьк

76000

76999

1000

308

м. Харцизьк

77000

77399

400

309

м. Харцизьк

77600

77799

200

310

м. Харцизьк

90200

90599

400

311

м. Харцизьк

92500

92799

300

312

м. Харцизьк

93000

93099

100

313

м. Харцизьк

93200

93499

300

314

м. Харцизьк

93600

93999

400

315

м. Харцизьк

95000

99299

4300

316

м. Харцизьк

99500

99599

100

317

м. Харцизьк

99700

99799

100

318

Шахтарський

42000

46899

4900

319

Шахтарський

46900

46999

100

320

Шахтарський

47000

47999

1000

321

Шахтарський

48000

48999

1000

322

Шахтарський

49000

49099

100

323

м. Шахтарськ

49100

49999

900

324

Шахтарський

74200

74599

400

325

Шахтарський

75300

75699

400

326

Шахтарський

75800

75899

100

327

Шахтарський

76200

76299

100

328

Шахтарський

91100

91199

100

329

Шахтарський

91200

91299

100

330

Шахтарський

91300

91499

200

331

Шахтарський

92100

92199

100

332

Шахтарський

92300

92599

300

333

Шахтарський

92700

92799

100

334

Шахтарський

93100

93199

100

335

Шахтарський

93200

93399

200

336

Шахтарський

94100

94299

200

337

Шахтарський

95100

95199

100

338

Шахтарський

96100

96399

300

339

Шахтарський

97100

97299

200

340

Шахтарський

97700

97799

100

341

Ясинуватський

21000

22799

1800

342

Ясинуватський

23500

24999

1500

343

Ясинуватський

25500

25899

400

344

Ясинуватський

28100

28399

300

345

Ясинуватський

28400

28499

100

346

Ясинуватський

28500

28699

200

347

Ясинуватський

28700

28799

100

348

Ясинуватський

30000

30999

1000

349

Ясинуватський

31000

36999

6000

350

м. Аавдіївка

37000

37399

400

351

Ясинуватський

37400

37599

200

352

м. Аавдіївка

37600

37999

400

353

Ясинуватський

39000

39999

1000

354

Ясинуватський

40000

44099

4100

355

Ясинуватський

48000

48999

1000

356

Ясинуватський

49200

49899

700

357

Ясинуватський

50200

50299

100

358

Ясинуватський

51200

51399

200

359

Ясинуватський

52200

52399

200

360

Ясинуватський

53200

53399

200

361

Ясинуватський

54400

54499

100

362

Ясинуватський

55400

55899

500

363

Ясинуватський

56300

56399

100

364

Ясинуватський

57300

57399

100

365

Ясинуватський

58300

58399

100

366

Ясинуватський

58500

58599

100

367

Ясинуватський

59200

59599

400

368

Ясинуватський

61000

63099

2100

369

Ясинуватський

71000

73099

2100

370

Ясинуватський

97200

97699

500

371

Ясинуватський

98300

98399

100


 

Директор Департаменту зв'язку

В. П. Гресько

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали