ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР

ПОСТАНОВА

від 5 січня 1927 р.

Харків

Про видання і матеріяли, увільнювані від перегляду Управління в справах літератури й видавництва Народнього Комісаріяту Освіти УСРР

Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР від 8 червня 1927 року (Постанова)

Постанова втратила чинність(згідно з постановою Ради Міністрів Української РСР від 22 серпня 1950 року N 2563) (Постанова N 2563)

На додаток і зміну арт. 147 "Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР" (Зб. Уз. УСРР 1922 р., N 49, арт. 729), Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет і Рада Народніх Комісарів УСРР постановили:

1. Увільнити від перегляду (попереднього і подальшого) Управління в справах літератури й видавництва Народнього Комісаріяту Освіти нажченаведені видання й матеріяли центральних урядництв і установ УСРР, а також центральних професійних, громадських і кооперативних організацій УСРР, надсилані на надрукування до друкарень:

а) протоколи засідань ВУЦВК, РНК і Екнаради УСРР та Комісій при них, колегій народніх комісаріятів УСРР і прирівнених до них урядництв і установ, а також протоколи засідань правлінь професійних, громадських і кооперативних організацій;

б) постанови, правила, інструкції, обіжники, накази, розпорядження тощо як розсилані для виконання і керовництва підвідомним установам, як і підлеглі оголошенню до загального відома, а також статути й положення окремих установ, затверджувані встановленим порядком;

в) тези та резолюції з'їздів і нарад, що скликують урядництва;

г) матеріяли секретного характеру, розсилані тільки на певні адреси;

д) збірники законів з різних галузей права, окремі кодекси й узаконення, а також збірники обіжників і інструкцій тоді, коли відбивається офіціяльно видані закони і розпорядження.

2. Крім перечислених в арт. 1 видань і матеріялів увільнити від перегляду (попереднього і подальшого) Управління в справах літератури й видавництва Народнього Комісаріяту Освіти нижченаведені матеріяли:

I. По Секретаріяту Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

а) збірки важливіших постанов Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету, а також збірки важливіших постанов Комісій при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті, затверджуваних установленим порядком;

б) переліки головнішим справам, поданим на розгляд Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Комісій при ньому;

в) рокові і квартальні звіти та огляди діяльности Уряду УСРР, періодичні й неперіодичні інформаційні бюлетені, а також журнали "Радянська Україна" й "Червоне Село", що їх видає Секретаріят Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету;

г) спеціяльні матеріали й огляди на доповіді Уряду УСРР на радянських і партійних з'їздах, сесіях, конференціях то-що.

II. По Управлінню Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради.

Матеріяли Ради Народніх Комісарів і Української Економічної Наради, аналогічні з матеріялами, зазначеними у поділі 1 цього артикулу, а також збірники рішенців Вищої Арбітражної Комісії.

III. По Народньому Комісаріятові Внутрішніх Справ.

а) списки особам, що їх належить розшукати або затримати.

IV. По Народньому Комісаріятові Юстиції.

а) бюлетені Народнього Комісаріяту Юстиції;

б) збірники вироків, ухвал і присудів Найвищого Суду УСРР;

в) довідки про судовність;

г) збірники обіжників Найвищого Суду УСРР;

д) збірники протестів Прокуратури Республіки і збірники пояснень Народнього Комісаріяту Юстиції по Кодифікаційному Відділові.

V. По Народньому Комісаріятові Робітничо-Селянської Інспекції.

а) бюлетені Народнього Комісаріяту Робітничо-Селянської Інспекції.

VI. По Народньому Комісаріятові Освіти.

а) плани навчання, програми і бюлетені.

VII. По Центральному Комітетові Комуністичної Партії (ЦККП(б)У), по Всеукраїнській Раді Професійних Спілок та по Центральному Комітетові Ленінської Комуністичної Спілки Молоди України (ЦКЛКСМУ).

а) журнали, звіти, огляди діяльности, а також періодичні й неперіодичні бюлетені, що їх видають ЦККП(б)У, ВУРПС та ЦКЛКСМУ.

3. Зазначені в арт. арт. 1 і 2 цієї постанови видання й матеріяли перед передачею їх друкарням на надрукування подається Управлінню в справах літератури й видавництва Народнього Комісаріяту Освіти на вступну реєстрацію для обліку і статистики.

4. На всіх виданнях і матеріялах секретного характеру має бути відповідна нотатка про те, що вони не підлягають оголошенню.

5. Увільнити від попереднього перегляду Управління в справах літератури і видавництва Народнього Комісаріяту Освіти урядницькі видання напівофіційного характеру з тим, проте, що такі видання підлягають подальшому переглядові по їх надрукуванні перед випуском з друкарні, а саме:

I. По Народньому Комісаріятові Соціяльного Забезпечення.

Вісник Соціяльного Забезпечення.

II. По Народньому Комісаріятові Охорони Здоров'я.

а) Санітарно-статистичний бюлетень;

б) відомості про рух інфекційних захорувань на Україні;

в) бюлетень Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я УСРР.

III. По Народньому Комісаріятові Внутрішніх Справ.

Адміністративний Вісник.

IV. По Народньому Комісаріятові Юстиції.

а) "Вестник Советской Юстиции";

б) журнал "Червоне Право".

V. По Народньому Комісаріятові Земельних Справ.

а) Вісник Народнього Комісаріяту Земельних Справ;

б) бюлетень Народнього Комісаріяту Земельних Справ.

VI. По Центральному Статистичному Управлінню.

а) статистика України;

б) статистична хроніка;

в) "Радянський Статистик".

VII. По Народньому Комісаріяту Торгівлі УСРР. (Постанова)

Бюлетень постанов і розпоряджень Народнього Комісаріяту Торгівлі УСРР. (Постанова)

(арт. 5 доповнено поділом VІІ згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народних Комісарів УСРР від 08.06.27 р.) (Постанова)

6. Відповідальність за додержання правил про видання друкованих творів, видаючи матеріали, зазначені в арт. арт. 1, 2 і 5 цієї постанови, покладається на голову відповідної установи, а також на настановлюваного від нього відповідального редактора видання.

7. Інші, не зазначені в цій постанові видання й матеріяли центральних урядництв і установ УСРР, а також центральних, професійних, громадських і кооперативних організацій УСРР підлягають обов'язковому переглядові (попередньому й подальшому) Управління в справах літератури і видавництва Народнього Комісаріяту Освіти.

 

Голова Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

ПЕТРОВСЬКИЙ

Голова Ради
Народніх Комісарів УСРР

В. ЧУБАР

Секретар Всеукраїнського
Центрального Виконавчого Комітету

А. БУЦЕНКО

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали