Додаткова копія: Про відмову Казьміну Олександру Олександровичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12.10.2017 р. N 4075

Про відмову Казьміну Олександру Олександровичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"

За результатами розгляду заяви Казьміна Олександра Олександровича (далі - Заявник) про отримання погодження набуття (збільшення) істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС" від 26.09.2017 (вх. від 26.09.2017 N 4458/ІУ) (далі - заява), відповідно до пункту 1 частини шостої статті 9 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), підпункту 31 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), абзацу третього пункту 2 (Розпорядження N 2531), пункту 3 (Розпорядження N 2531) та абзацу другого пункту 8 розділу III Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі (Розпорядження N 2531), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.12.2012 N 2531, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2012 за N 2190/22502 (далі - Порядок), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити Казьміну Олександру Олександровичу в погодженні набуття істотної участі у ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС" (місцезнаходження: 03191, місто Київ, вулиця Дмитра Луценка, будинок 10, код за ЄДРПОУ 39966971) (далі - Товариство) шляхом прямого володіння в статутному (складеному) капіталі фінансової установи 100 відсотків статутного капіталу фінансової установи, у зв'язку з тим, що Заявником подано неповний пакет документів, визначених розділом II Порядку (Розпорядження N 2531), подані документи містять недостовірну інформацію та не відповідають вимогам Порядку (Розпорядження N 2531), а саме:

1.1 схематичне зображення ланцюга володіння істотною участю (далі - схематичне зображення) не містить інформації щодо взаємозв'язків, які виникають у Заявника, з позначенням пунктирними лініями зі стрілками, проведеними від Заявника до особи, яка продає або передає Заявнику в інший спосіб право власності на акції (частку статутного (складеного) капіталу) певної юридичної особи, що не відповідає вимогам абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 1 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.2 схематичне зображення містить інформацію щодо найменування Товариства (ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"), яка не відповідає інформації щодо повного або скороченого найменування, зазначеній у Державному реєстрі фінансових установ (далі - ДРФУ) та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"; ТОВ "ФК "ІКС"), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.3 заява містить інформацію щодо найменування Товариства (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІКС"), яка не відповідає інформації, зазначеній у ДРФУ та ЄДР (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІКС"), що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.4 у пункті 4 розділу I анкети, форма якої встановлена додатком 5 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - анкета), відсутня інформація щодо поштового індексу, яка передбачена встановленою формою, що є порушенням вимог підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.5 у пункті 6 розділу I анкети не міститься інформації щодо трудової діяльності за останні 5 років, яка передбачена встановленою формою, а міститься інформація щодо трудової діяльності за період з 2006 року по 2016 рік, що є порушенням вимог абзацу другого підпункту 2 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.6 у пункті 1 розділу II анкети міститься недостовірна інформація (наявна участь у фінансовій установі шляхом опосередкованого володіння 81,5 відсотка через ТОВ "ВЕЛАСКО", яке є власником істотної участі у фінансовій установі та має 100 відсотків прямого володіння у фінансовій установі), оскільки відповідно до інформації, зазначеній в ЄДР, власниками істотної участі в Товаристві є: Гордійчук А. І., який має 40 відсотків статутного (складеного) капіталу у фінансовій установі, та Хоменко В. М. - 51 відсоток, що є порушенням вимог абзацу четвертого пункту 6 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.7 у розділі III Довідки про фінансовий стан заявника - фізичної особи, форма якої встановлена додатком 6 до Порядку (Розпорядження N 2531) (далі - Довідка), міститься інформація щодо показника запасу платоспроможності заявника ("0"), яка не відповідає вимогам підпункту 2 пункту 3 розділу IV Порядку (Розпорядження N 2531) (не меншим ніж 0,2);

1.8 не подано оригіналу документа, що підтверджує оплату Заявником за цінні папери фінансової установи або оплату внеску Заявника до статутного (складеного) капіталу фінансової установи, зазначену у рядку 2 розділу I Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.9 не подано оригіналу довідки про заробітну плату, яка зазначена в рядку 1 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.10 не подано оригіналу документів щодо доходів Заявника від операцій з продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна, зазначених у рядку 2 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.11 не подано документів щодо доходу Заявника від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм), зазначеного в рядку 3 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.12 не подано оригіналу документів щодо прибутку Заявника від інвестицій в цінні папери, зазначеного у рядку 4 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531);

1.13 не подано документів щодо інших доходів, отриманих Заявником, зазначених у рядку 7 розділу II Довідки, що є порушенням вимог підпункту 3 пункту 4 розділу II Порядку (Розпорядження N 2531).

2. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити повідомлення Заявника про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Залєтова О. М.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 12 жовтня 2017 р. N 129
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали