НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.03.2017 р. N 710

Про відмову КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "КРЕДИТІНВЕСТ" у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "КРЕДИТІНВЕСТ" про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 10.03.2017 N 1/03 (вх. від 14.03.2017 N 1625/КУ) (далі - заява) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII) та пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), враховуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "КРЕДИТІНВЕСТ" (місцезнаходження: 65031, Одеська область, місто Одеса, вулиця Проценка, будинок 23/4; код за ЄДРПОУ 34444011) (далі - кредитна спілка) у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі І на умовах фінансового кредиту, у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, а саме:

1.1 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) у пункті 1.1 розділу 1 кредитного договору визначено зобов'язання позичальника повернути кредит в доларовому еквіваленті, що суперечить пункту 41 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) поданий кредитний договір не містить детального розпису сукупної вартості кредиту (у процентному значенні та грошовому виразі) з урахуванням відсоткової ставки за кредитом та вартості всіх послуг, пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту, що є порушенням абзацу шостого частини четвертої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів";

1.3 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) строки дострокового повернення кредиту, зазначені в абзаці третьому підпункту 4 підпункту 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 кредитного договору, суперечать строкам, зазначеним у пункті 1 частини десятої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів", в частині затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - щонайменше на три календарні місяці;

1.4 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) у підпункті 6 підпункту 3.2.2 пункту 3.2 розділу 3 кредитного договору передбачено право кредитодавця відмовити споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення кредиту, що є порушенням абзацу четвертого частини восьмої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" (кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення кредиту);

1.5 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) у пункті 4.6 розділу 4 кредитного договору зазначено, що вимога кредитодавця про дострокове повернення кредиту підлягає виконанню протягом десяти робочих днів з моменту направлення позичальнику відповідної вимоги, що суперечить строкам, зазначеним у абзаці шостому частини десятої статті 11 Закону України "Про захист прав споживачів" (якщо кредитодавець на основі умов договору про надання споживчого кредиту вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця);

1.6 у порушення вимог абзацу десятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913) у пункті 9.4 розділу 9 кредитного договору зазначено, що у разі невиконання позичальником своїх зобов'язань або несплати їх у повному обсязі розмір відсоткової ставки збільшується, що суперечить частині другій статті 6 Закону (фінансовим установам забороняється в односторонньому порядку збільшувати розмір процентної ставки або інших платежів, передбачених кредитним договором або графіком погашення боргу, за винятком випадків, встановлених законом);

1.7 поданий кредитний договір не містить посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг, що є порушенням абзацу дев'ятого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, кредитній спілці пропонується повторно подати заяву про отримання ліцензії.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 23 березня 2017 р. N 37
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали