НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2017 р. N 1153

Про відмову КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ПОЗИЧКА" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ПОЗИЧКА" про отримання ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 31.03.2017 N 6 (вх. від 03.04.2017 N 2070/КУ) (далі - заява) та доданих до неї документів, відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII) та пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 N 609 (Постанова N 609), враховуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити КРЕДИТНІЙ СПІЛЦІ "ПОЗИЧКА" (місцезнаходження: 20100, Черкаська область, Маньківський район, селище міського типу Маньківка, вулиця Соборна, будинок 12; код за ЄДРПОУ 40024851) (далі - кредитна спілка) у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензій, а саме: подані до заяви звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2016 рік, достовірність і повнота яких підтверджена аудиторським висновком від 23.03.2017, не відповідають вимогам пункту 10 (Постанова N 913) та пункту 34 Ліцензійних умов (Постанова N 913) в частині дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, прибутковості та ризиковості операцій, зокрема:

1) співвідношення регулятивного капіталу (власних коштів) кредитної спілки сумарних активів, зважених за ступенем ризику та суми залишку зобов'язань членів кредитної спілки перед третіми особами, за якими кредитна спілка виступає поручителем, зважених за ступенем ризику, становить - 38,66 відсотків при нормативному значенні не менше 8 відсотків, що є порушенням вимог підпункту 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2 Положення N 7 у частині недотримання нормативу платоспроможності;

2) загальна сума заборгованості за кредитами, що пов'язані з великими ризиками, становить 100 відсотків загального кредитного портфеля кредитної спілки, при нормативному значенні не більше 80 відсотків, що є порушенням вимог підпункту 3.2.3 пункту 3.2 розділу 3 Положення N 7 у частині недотримання нормативу ризиковості операцій;

3) співвідношення нерозподіленого доходу попереднього періоду та фактично отриманих кредитною спілкою доходів звітного періоду до суми витрат кредитної спілки, збільшених на суму доходу, спрямованого на формування резервного капіталу протягом звітного періоду та за підсумками фінансового року, доходу, розподіленого на пайові внески протягом звітного періоду та за підсумками фінансового року становить 0,00 відсотки, при нормативному значенні не менше 100 відсотків, що є порушенням вимог підпункту 3.3.1 пункту 3.3 розділу 3 Положення N 7 у частині недотримання нормативу прибутковості;

4) розмір поточного збитку кредитної спілки перевищує різницю між сформованим резервним капіталом та мінімальним нормативним розміром резервного капіталу для відповідної кредитної спілки, що є порушенням вимог підпункту 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 Положення N 7 у частині недотримання нормативу прибутковості.

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, кредитній спілці пропонується повторно подати заяву про отримання ліцензії.

3. Організаційно-розпорядчому департаменту забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 13 квітня 2017 р. N 52
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали