НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від 6 липня 2012 року N 869

м. Київ

Про відмову ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 06 липня 2012 року, розглянула питання про видачу ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, серед інших передбачених цим Переліком документів ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" мало надати документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах.

Відповідно до Нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності, затверджених постановою НКРЕ від 29.07.99 N 983, нормативи розраховуються на підставі даних балансу підприємства.

ПАТ "ДНІПРОАЗОТ" надало копію Балансу станом на 31.03.2012 (далі - Баланс).

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів, зокрема, шляхом затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Згідно із пунктами 8, 9, та 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами). Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

При цьому, згідно пунктів 19 та 20 Положення, фінансова звітність повинна містити, зокрема, дані про інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає: назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства, короткий опис основної діяльності підприємства; назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії; середню кількість працівників підприємства протягом звітного періоду;

Згідно із пунктом 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Відповідно до зазначеного додатка форма балансу має містити інформацію про підприємство, його територію, форму власності, орган державного управління, галузь та вид економічної діяльності.

Крім того, згідно з постановою КМУ від 28.02.2000 N 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (далі - Порядок) передбачено, що дія цього Порядку поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством - іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

Квартальна фінансова звітність (крім зведеної та консолідованої) подається підприємствами органам, зазначеним у пункті 2, не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна - не пізніше 9 лютого наступного за звітним року.

Разом з тим відсутність у Балансі, поданому ПАТ "ДНІПРОАЗОТ", всієї інформації, передбаченої Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", а також відсутність доказів подання Балансу до органу державної статистики свідчить про неналежне підтвердження достовірності даних, поданих заявником.

З огляду на вищевказане, відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" (Положення N 1059/2011), частини третьої статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Відмовити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ДНІПРОАЗОТ" (код ЄДРПОУ 05761620, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Горобця, буд. 1) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв'язку з недостовірністю даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали