НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.04.2017 р. N 1085

Про відмову ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША" про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 30.03.2017 N 285 (вх. від 31.03.2017 N 2824/СК) і відповідно до пункту 3 частини першої статті 28, частини третьої статті 36 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 6 та 38 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII), пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), враховуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША" (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Фізкультури, будинок 30; код за ЄДРПОУ 31681672) (далі - Товариство) у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) в частині проведення видів добровільного страхування:

медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

страхування сільськогосподарської продукції;

та обов'язкового страхування:

страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї, -

у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензій Ліцензійним умовам (Постанова N 913), а саме:

1.1 товариство має невиконаний захід впливу (постанова від 28.03.2017 N 281/419/13-6/9-П), що є порушенням пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 товариство, відповідно до інформації, що міститься в пункті 5 розділу 1 Пояснювальної записки до Порядку складання звітних даних Товариства за 2016 рік (додаток 4 до Порядку складання звітних даних страховиків), не дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, що є порушенням пункту 37 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.3 зміст підпункту 4.3.1 пункту 4.3 та зміст пункту 4.4 розділу 4 Правил добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров'я) (далі - Правила 1) суперечать один одному, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.4 зміст пункту 4.5 розділу 4 Правил 1 "Якщо інше не передбачене договором страхування, страховими випадками не вважаються звернення застрахованої особи до медичного закладу у зв'язку із:" призводить до неоднозначного тлумачення положень правил та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.5 зміст підпункту 4.3.4 пункту 4.3 та зміст підпункту 4.7.1 пункту 4.7 розділу 4 Правил 1 суперечать один одному, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.6 зміст підпункту 7.2.2 пункту 7.2 розділу 7 Правил 1 "Підписана страхувальником заява має юридичну силу незалежно від того, ким була підписана" призводить до неоднозначного тлумачення положень правил та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.7 у пункті 10.9 розділу 10 Правил 1 зазначено, що страховик має право зменшити розмір страхової виплати у разі неповідомлення страховика страхувальником про підвищення ступеня страхового ризику, що порушує та обмежує права споживачів фінансових послуг, оскільки не визначено порядок зменшення розміру страхової виплати, та є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.8 у пункті 13.2 розділу 13 Правил 1 зазначено, що страховик має право відстрочити виплату в частині, що не підтверджена документами, що порушує права споживачів фінансових послуг, оскільки не визначено граничних строків такої відстрочки, та є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.9 у підпункті 15.12.3 пункту 15.12 розділу 15 Правил 1 вживається поняття "порушення кримінальної справи", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.10 у підпункті 4.30.1 пункту 4.30, підпункті 4.31.2 пункту 4.31, підпункті 4.32.1 пункту 4.32, підпункті 4.33.1 пункту 4.33 розділу 4, підпунктах 1, 2 підпункту 14.1.4 пункту 14.1 розділу 14, підпункті 16.7.3 пункту 16.7 розділу 16 Правил добровільного страхування сільськогосподарської продукції (далі - Правила 2) вживається поняття "порушення кримінальної справи", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.11 підпункти 5.2.1 та 5.2.2 пункту 5.2 розділу 5 Правил 2 суперечать частині другій статті 8 Закону України "Про страхування", що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.12 підпункт 5.4.13 пункту 5.4 та підпункт 5.5.1 пункту 5.5 розділу 5 Правил 2 суперечать один одному, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.13 відповідно до підпункту 16.7.2 пункту 16.7 розділу 16 Правил 2 "якщо страховиком відстрочено виплату страхового відшкодування у випадку призначення розслідування або експертизи, то рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування або відстрочення приймається не пізніше 10 робочих днів після отримання результатів розслідування або експертизи", що порушує права споживачів фінансових послуг, призводить до затягування виплати страхового відшкодування та є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Товариство може повторно подати заяву на видачу ліцензії.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 13 квітня 2017 р. N 52
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали