НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13.02.2018 р. N 219

Про відмову ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛС" в реєстрації правил добровільного страхування, викладених у новій редакції

За результатами розгляду листа ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛС" про реєстрацію правил добровільного страхування, викладених у новій редакції від 19.01.2018 N 19/01-2 (вх. від 19.01.2018 N П-149), відповідно до пункту 3 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 17 Закону України "Про страхування", на підставі підпункту 62 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 N 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за N 1119/18414, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВЕЛС" (код за ЄДРПОУ 19022263; місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Городецького, буд. 11, корпус Б) (далі - Товариство) в реєстрації:

1.1 Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного), викладених у новій редакції, У зв'язку з тим, що подані Правила суперечать чинному законодавству, а саме: у підпункті 11.7.2 пункту 11.7 розділу 11 Правил вживається поняття "порушення кримінальної справи", визначення якого відсутнє у кримінально-процесуальному законодавстві та тексті Правил, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 Правил добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, викладених у новій редакції, у зв'язку з тим, що подані Правила суперечать чинному законодавству, а саме:

положення підпункту 3 пункту 5,2 розділу 5 Правил не відносяться до предмету договору страхування, визначеного пунктом 3.10 Характеристик та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 N 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за N 1119/18414, що є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

у підпункті 3 пункту 11.1 Правил зазначено орган "МНС", що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки відповідно до Указу Президента України від 16.01.2013 N 20 "Про деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій" (Положення N 20/2013) створено Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України), яка є правонаступником Міністерства з надзвичайних ситуацій України;

у підпунктах 2 та 3 пункту 12.11 розділу 12 Правил вживається поняття "порушення кримінальної справи", визначення якого відсутнє у кримінально-процесуальному законодавстві та тексті Правил, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.3 Правил добровільного страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)], викладених у новій редакції, у зв'язку з тим, що подані Правила суперечать чинному законодавству, а саме:

у підпункті 3 пункту 5.5 розділу 5 Правил зазначено, що договором страхування може бути передбачено, що додатково Страховик відшкодовує Страхувальнику в межах страхової суми (ліміту відповідальності), встановленої в договорі страхування, судові витрати, у разі наявності у Страховика ліцензії на проведення страхування судових витрат, що не відповідає пункту 3.15 Характеристик та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 N 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за N 1119/18414, та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

зміст пункту 12.16 Правил суперечить змісту пункту 13.2 Правил в частині строків виплати страхового відшкодування, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

у підпункті 3 пункту 13.3 розділу 13 Правил вживається поняття "порушення кримінальної справи", визначення якого відсутнє у кримінально-процесуальному законодавстві та тексті Правил, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

у пункті 10.4 Додаткових умов страхування відповідальності роботодавця (до п. 3.2.3 цих Правил) міститься посилання на пункт 11.1 цих Додаткових умов, що призводить до неоднозначного розуміння змісту та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913), оскільки Додаткові умови страхування відповідальності роботодавця не містять відповідного пункту;

1.4 Правил добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], викладених у новій редакції, у зв'язку з тим, що подані Правила суперечать чинному законодавству, а саме: у підпункті 12.10.2 пункту 12.10 розділу 12 Правил вживається поняття "порушення кримінальної справи", визначення якого відсутнє у кримінально-процесуальному законодавстві та тексті Правил, що є порушенням абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду забезпечити повідомлення Товариства про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
13 лютого 2018 р. N 13
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали