НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 листопада 2011 року N 2202

м. Київ

Про відмову ТОВ "АЙРОН ГОЛД" у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

Національна комісія регулювання електроенергетики України на відкритому засіданні 17 листопада 2011 року розглянула питання про видачу ТОВ "АЙРОН ГОЛД" ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, серед інших, передбачених цим Переліком документів, необхідних для отримання ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, ТОВ "АЙРОН ГОЛД" мало надати документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання.

Згідно з пунктом 2.1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 27/17322 (далі - Ліцензійні умови), провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом можливе при дотриманні ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку газу.

Постановою НКРЕ від 29.07.99 N 983 "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності" визначено, що показники нормативів достатності власних активів, розраховані для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, повинні відповідати нормативам, визначеним цією постановою. Якщо підприємство не дотримується вимог хоча б одного з нормативів, воно повинне надати Комісії додаткові гарантії у формі банківської гарантії або копії договору на відкриття кредитної лінії, що підтверджує відповідність затвердженим нормативам.

На підставі даних балансу ТОВ "АЙРОН ГОЛД" станом на 01.10.2011 показники нормативів достатності власних активів не відповідають Нормативам достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою НКРЕ від 29.07.99 N 983.

У цьому випадку відповідно до пункту 2 постанови НКРЕ від 29.07.99 N 983 Товариством надано додаткові фінансові гарантії у вигляді Кредитного договору від 07.10.2011 N 31/2011 (далі - Кредитний договір) з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКООПСПІЛКА".

При цьому, відповідно до пункту 7.1 Кредитного договору, надання коштів по даній кредитній лінії не є безумовним зобов'язанням для Банку.

Зазначена умова Кредитного договору не підтверджує отримання заявником кредитних коштів та, відповідно, спроможності заявника щодо забезпечення надійного і безперебійного постачання природного газу споживачам.

На підставі зазначеного Комісія дійшла висновку, що заявник не відповідає згідно з поданими документами вимогам пункту 2.1.3 Ліцензійних умов у частині дотримання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

З огляду на вищевказане, відповідно до Указу Президента України від 14.03.95 N 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", абзацу п'ятого статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 27/17322, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙРОН ГОЛД" (код ЄДРПОУ 37046543, м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 13) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали