НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від 7 червня 2012 року N 723

м. Київ

Про відмову ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДКОМПАНІ" у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 7 червня 2012 року, розглянула питання про видачу ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДКОМПАНІ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, серед інших, передбачених цим Переліком документів, необхідних для отримання ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДКОМПАНІ" мало надати документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарювання у заявлених обсягах.

Пунктом 2 постанови НКРЕ від 29.07.99 N 983 "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності" установлено, що показники нормативів достатності власних активів, розраховані для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, повинні відповідати нормативам, визначеним цією постановою. Якщо підприємство не дотримується вимог хоча б одного з нормативів, затверджених цією постановою, то воно повинне надати Комісії додаткові гарантії у формі банківської гарантії або копії договору на відкриття кредитної лінії, що підтверджує відповідність затвердженим нормативам.

Показники нормативів достатності власних активів ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДКОМПАНІ" не розраховувались у зв'язку з відсутністю балансу Товариства за останній звітний період.

У якості додаткової гарантії ТОВ "ЕНЕРГОТРЕЙДКОМПАНІ надало Кредитний договір від 21.05.2012 N 9 (далі - Кредитний договір), Договір застави майнових прав від 21.05.2012 N 9 (далі - Договір застави), укладені з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ГАЗОВИЙ БАНК" та Договір купівлі - продажу природного газу від 04.05.2012 N ЕТК/001/021, укладений з ТОВ "ТДК "ЮКОН".

При цьому, відповідно до пункту 2.1 Кредитного договору, з метою забезпечення зобов'язань за Договором укладається договір застави майнових прав на отримання газу по договору N ЕТК/001/021 від 4 травня 2012 року. Крім того, згідно із підпунктом 3.1.1 Кредитного договору, банк зобов'язується надати позичальнику кредитні кошти на умовах, в сумі та на термін, обумовлені договором за умови надання відповідного забезпечення, що задовольняє вимоги банку за Договором.

Відповідно до пункту 1 Договору застави, Заставодавець передає в заставу Заставодержателю належні йому майнові права на отримання газу, які виникли на підставі Договору N ЕТК/001/021 від 4 травня 2012 року.

Разом з тим, пунктами 8.1 та 8.2 Договору купівлі - продажу природного газу від 4 травня 2012 року N ЕТК/001/021 (далі - Договір) зазначено, що даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 січня 2012 року, а в частині виконання зобов'язань - до повного їх виконання Сторонами.

Таким чином, Договір на сьогодні є недійсним.

Відповідно до підпункту 2.1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10, провадження господарської діяльності з постачання газу за нерегульованим тарифом можливе при умові дотримання ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку газу.

Ураховуючи зазначене, Комісія дійшла висновку, що заявник на підставі поданих ним документів не відповідає вимогам Ліцензійних умов у частині дотримання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

З огляду на вищевказане, відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" (Положення N 1059/2011), абзацу п'ятого статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 27/17322, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНРГОТРЕЙДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38130232, м. Київ, провулок Червоноармійський, буд. 14, корпус 4, офіс 8) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали