НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від 24 травня 2012 року N 615

м. Київ

Про відмову ТОВ "ГОРИЗОНТИ" у видачі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання 24 травня 2012 року, розглянула питання про видачу ТОВ "ГОРИЗОНТИ" ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом.

На підставі поданих заявником документів Комісією встановлено таке.

Відповідно до пункту 15 Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, серед інших, передбачених цим Переліком документів, необхідних для отримання ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, ТОВ "ГОРИЗОНТИ" мало надати документ, що підтверджує достатність власних активів суб'єкта господарської діяльності у заявлених обсягах.

Згідно із пунктом 2 постанови НКРЕ від 29.07.99 N 983 "Про затвердження нормативів достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності" установлено, що показники нормативів достатності власних активів, розраховані для кожного суб'єкта підприємницької діяльності, повинні відповідати нормативам, визначеним цією постановою. Якщо підприємство не дотримується вимог хоча б одного з нормативів, затверджених цією постановою, то воно повинне надати Комісії додаткові гарантії у формі банківської гарантії або копії договору на відкриття кредитної лінії, що підтверджує відповідність затвердженим нормативам.

Згідно з Нормативами достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженими постановою НКРЕ від 29.07.99 N 983, норматив достатності власних активів не розраховується для суб'єктів підприємницької діяльності, якщо постачання природного газу вони здійснюють за рахунок власного видобутку.

Разом з тим, надані Товариством документи не підтверджують заявлених обсягів власного видобутку природного газу.

Крім того, на підставі даних балансу ТОВ "ГОРИЗОНТИ" станом на 31.03.2012 показники нормативів достатності власних активів не відповідають Нормативам достатності власних активів суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженим постановою НКРЕ від 29.07.99 N 983.

Згідно з підпунктом 2.1.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 27/17322 (далі - Ліцензійні умови), провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом можливе при дотриманні ліцензіатом установлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку газу.

Ураховуючи зазначене, Комісія дійшла висновку, що заявник на підставі поданих ним документів не відповідає вимогампідпункту 2.1.3 Ліцензійних умов у частині дотримання встановлених НКРЕ нормативів достатності власних активів та інших показників (вимог), що обмежують ризики з операцій на ринку природного газу.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

З огляду на вищевказане, відповідно до Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" (Положення N 1059/2011), абзацу п'ятого статті 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, затверджених постановою НКРЕ від 13.01.2010 N 10, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2010 за N 27/17322, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГОРИЗОНТИ" (код ЄДРПОУ 36828617, м. Львів, вул. Академіка Павлова, буд. 6-ц, кв. 7) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом у зв'язку з невідповідністю заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали