НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 25.05.2017 р. N 2014

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)

За результатами розгляду заяви ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) від 12.05.2017 N 12/05-273 (вх. від 16.05.2017 N 4254/СК) і відповідно до пункту 3 частини першої статті 28, частини третьої статті 36 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 6 та 38 Закону України "Про страхування", пункту 1 частини другої статті 6 (Закон N 222-VIII), пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), підпункту 12 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070 (Положення N 1070/2011), враховуючи Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N 913 (Постанова N 913) (далі - Ліцензійні умови), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" (місцезнаходження: 04050, м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81, літера А; код за ЄДРПОУ 39099398) (далі - Товариство) у видачі ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині проведення видів добровільного страхування:

страхування наземного транспорту (крім залізничного);

страхування від нещасних випадків;

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту);

страхування медичних витрат;

медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

страхування залізничного транспорту;

страхування сільськогосподарської продукції;

страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій,

у зв'язку зі встановленням невідповідності здобувача ліцензій Ліцензійним умовам (Постанова N 913), встановленим для провадження видів господарської діяльності, зазначених у заяві про отримання ліцензій, а саме:

1.1 Товариство має невиконані заходи впливу; постанова від 12.02.2016 N 49/13-15/13/3, постанова від 19.04.2017 N 160/13-15/13/3, що є порушенням пункту 11 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.2 у пункті 10.4 розділу 10 Правил добровільного страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій (далі - Правила 1) зазначено, що страховик має право відстрочити виплату стракового відшкодування з обов'язковим повідомленням про це страхувальника, якщо у страховика є обґрунтовані сумніви в законності права одержання страхувальником страхового відшкодування - до тих пір, поки не будуть подані необхідні докази, що порушує та обмежує права споживачів фінансових послуг, оскільки не визначено граничного строку відстрочки у виплаті страхового відшкодування, та є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.3 у пункті 11.2 розділу 11 Правил 1 зазначено, що страховиком може бути подовжений строк прийняття рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування до моменту отримання відповідей на направлені запити у правоохоронні органи, банки, медичні заклади та інші підприємства, установи та організації, що можуть володіти інформацією про обставини страхового випадку, страховик має право відстрочити виплату в частині, що не підтверджена документами, що порушує права споживачів фінансових послуг, оскільки не визначено граничних строків такої відстрочки, та є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.4 у пункті 11.3 розділу 11 Правил 1 вживається поняття "порушення кримінальної справи", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.5 у підпункті 11.1.1 пункту 11,1 розділу 11 Правил добровільного страхування від нещасних випадків (далі - Правила 2) вживається поняття "ДАЇ", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.6 у пункті 12.2 розділу 12 Правил 2 зазначено, що неподання документів, що підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків, дає страховику право відмовити у страховій виплаті або відстрочити її виплату в частині збитку, що не підтверджена такими документами, що порушує права споживачів фінансових послуг, оскільки не визначено граничних строків такої відстрочки, та є порушенням абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.7 у підпункті 13.6.3 пункту 13.3 розділу 13 Правил 2 вживається поняття "порушення кримінальної справи", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.8 предмет договору страхування, зазначений у пункті 2.1 розділу 2 Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) (далі - Правила 3), не відповідає предмету договору страхування, що міститься в пункті 3.6 Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 N 565, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16.11.2010 за N 1119/18414, що не відповідає вимогам абзацу восьмого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.9 у пункті 3.2 розділу 3 та пункті 11.10 розділу 11 Правил 3 вживається поняття "об'єкт страхування", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.10 зміст абзацу шостого пункту 9.1 розділу 9 Правил 3, в якому зазначено, що у випадку настання події, яка має ознаки страхового випадку, передбаченого умовами договору страхування, страхувальник, якщо інше не передбачено умовами договору страхування, зобов'язаний негайно сповістити про подію, що відбулась, відповідні компетентні органи, призводить до неоднозначного тлумачення положень правил та є порушенням абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.11 у пунктах 10.1 та 10.5 розділу 10 Правил 3 вживається поняття "ДАЇ", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.12 у абзаці другому пункту 10.3 розділу 10 Правил 3 вживається поняття "довідка зразка з дорожньої служби", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913);

1.13 у абзаці другому пункту 10.4 розділу 10 Правил 3 вживається поняття "відкриття кримінальної справи", що не відповідає вимогам абзацу шостого пункту 24 Ліцензійних умов (Постанова N 913).

2. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Товариство може повторно подати заяву на видачу ліцензії.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Макеимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 25 травня 2017 р. N 72
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали