Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" у внесенні до Державного реєстру фінансових установ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15.08.2019 р. N 1557

Про відмову ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" у внесенні до Державного реєстру фінансових установ

За результатами розгляду заяви (реєстраційної картки) про внесення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" до Державного реєстру фінансових установ від 19.07.2019 (вх. N П1722 від 19.07.2019) і доданих до неї документів, відповідно до пункту 2 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон), підпунктів 8 (Положення N 1070/2011) і 9 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Положення N 1070/2011), затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1070, на підставі абзаців третього та п'ятого пункту 7 та пункту 12 розділу V Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (далі - Положення N 41), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" (місцезнаходження: 01024, м. Київ, вул. Басейна, буд. 6; код за ЄДРПОУ 42987483) у внесенні до Державного реєстру фінансових установ у зв'язку з наявністю розбіжностей в інформації, що міститься в документах, поданих заявником для набуття статусу фінансової установи, та невідповідністю заявника згідно з поданими документами вимогам законодавства про регулювання діяльності з надання фінансових послуг та Положення N 41, а саме:

1.1 пункт 4.1 розділу 4 Правил надання споживчих кредитів ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" (далі - Правила споживчих кредитів) та Правил надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" (далі - Правила фінансових кредитів), затверджених наказом директора ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" від 03.07.2019 N 0307-1, містять інформацію, що відповідно до частини четвертої статті 11 Закону України "Про електронну комерцію" (Закон N 675-VIII) (далі - Закон про електронну комерцію) ці правила є публічною пропозицією ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" укласти кредитний Договір на умовах, встановлених ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА", що не відповідає частині першій статті 11 Закону про електронну комерцію (Закон N 675-VIII), оскільки пропозиція має містити істотні умови, передбачені законодавством для відповідного договору, і виражати намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття, та є порушенням підпункту 2 пункту 1 розділу IV Положення N 41;

1.2 пункт 4.2 розділу 4 Правил споживчих кредитів та Правил фінансових кредитів містять інформацію, що з метою отримання кредиту Заявник реєструється на Сайті ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА", а також заповнює Заявку та направляє її ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" в електронному вигляді, що не відповідає інформації, зазначеній у пункті 4.7 розділу 4 відповідно Правил споживчих кредитів та Правил фінансових кредитів, оскільки на підставі даних, зазначених у Заявці, на Сайті ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" здійснюється реєстрація Заявника та створюється його Особистий кабінет;

1.3 пункт 4.21 розділу 4 та абзац другий пункту 6.3 розділу 6 Правил споживчих кредитів і пункт 4.21 розділу 4 Правил фінансових кредитів містить інформацію про Строк дії Договору "з дати його укладання Сторонами і до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором", що суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 Цивільного кодексу України, відповідно до яких строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. З огляду на зазначене, вказівка в Правилах на те, що "договір діє до виконання Сторонами Договору своїх зобов'язань", свідчить про відсутність визначення в договорі строку його дії, оскільки вказівка на подію, яка має неминуче настати, а саме виконання зобов'язання, є терміном дії договору, що не відповідає вимогам статті 6 Закону та підпункту 2 пункту 1 розділу IV Положення N 41;

1.4 розділ 4 Правил споживчих кредитів та Правил фінансових кредитів містить порядок надання кредиту, який суперечить вимогам частин першої (Закон N 675-VIII), третьої (Закон N 675-VIII), шостої (Закон N 675-VIII) та восьмої статті 11 Закону про електронну комерцію (Закон N 675-VIII), що є порушенням підпункту 2 пункту 1 розділу IV Положення N 41;

1.5 пункт 6.6 розділу 6 Правил споживчих кредитів містить інформацію про порядок сплати Заборгованості та неустойки за Кредитним договором, яка суперечить статті 19 Закону про кредитування (Закон N 1734-VIII) та є порушенням підпункту 2 пункту 1 розділу IV Положення N 41;

1.6 у пункті 8.1 розділу 8 Правил споживчих кредитів та Правил фінансових кредитів зазначено, що Заявник, заповнюючи заявку на Сайті ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА", надає свою згоду на передачу ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" своїх персональних даних та їх обробку, що не відповідає вимогам частини третьої статті 14 Закону про електронну комерцію (Закон N 675-VIII), пункту 4.7 розділу 4 Правил та є порушенням підпункту 2 пункту 1 розділу IV Положення N 41;

1.7 пункт 9.8 розділу 9 Правил споживчих кредитів та Правил фінансових кредитів містить інформацію, що нарахування відсотків припиняється на наступний день після дати отримання документів про смерть Позичальника, що не відповідає вимогам частини першої статті 608 Цивільного кодексу України та є порушенням підпункту 2 пункту 1 розділу IV Положення N 41;

1.8 пункт 9.2 розділу 9 примірного договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (договір про споживчий кредит), та пункт 9.2 розділу 9 примірного договору надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (кредитний договір), затверджених наказом директора ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" від 03.07.2019 N 0307-01, містять інформацію про строк дії договору "з моменту підписання та до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором", що суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 Цивільного кодексу України, відповідно до яких строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами. З огляду на зазначене, вказівка в договорі на те, що "договір діє до виконання Сторонами Договору своїх зобов'язань", свідчить про відсутність визначення в договорі строку його дії, оскільки вказівка на подію, яка має неминуче настати, а саме виконання зобов'язання, є терміном дії договору, що не відповідає вимогам статті 6 Закону та підпункту 11 пункту 1 розділу VII Положення N 41;

1.9 довідка за підписом керівника та головного бухгалтера ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" про їх відповідність вимогам підпунктів "г" та "ґ" пункту 2.1 розділу 2 та підпунктів "г" та "ґ" пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року N 1590, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 955/9554 (із змінами), від 14.07.2019 N 1907/2019-3 та довідка про наявність у ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання (комп'ютерної техніки, засобів зв'язку), відповідного програмного забезпечення, необхідного для надання фінансових послуг споживачам фінансових послуг та надання звітності до Нацкомфінпослуг від 19.07.2019 N 1907/2019-1 містять інформацію про назву заявника (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВІФІН УКРАЇНА"), що не відповідає інформації, зазначеній в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - Реєстр) (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІФІН УКРАЇНА");

1.10 схематичне зображення структури власності ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" від 19.07.2019 підписане директором А. В. Вершибалки, що не відповідає інформації, зазначеній в Реєстрі (А. В. Вершибалко);

1.11 звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" від 04.07.2019 містить інформацію про найменування підприємства (ОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ), що не відповідає інформації, зазначеній у Реєстрі (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВІФІН УКРАЇНА").

2. Відділу ведення реєстрів та баз даних фінансових установ у встановленому законодавством порядку забезпечити повідомлення ТОВ "ЕКВІФІН УКРАЇНА" про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Максимчук О. В.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

Протокол засідання Комісії
від 15 серпня 2019 р. N 67
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали