ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 988

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Закону України "Про валютне регулювання і валютний контроль" (далі - проект Закону), а також документи, що додаються, надіслані листом Міністерства економіки України від 18.07.2011 N 4202-31/917.

За результатами здійснення аналізу проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проект Закону розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.04.2011 N 19633/1/1-11 щодо вдосконалення законодавства в сфері валютного регулювання.

Проте зазначений проект регуляторного акта не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано його відповідності статтям 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 (далі - Методика).

Зокрема, статтею 13 розділу III проекту Закону визначені права та обов'язки органів і агентів валютного контролю та їх посадових осіб.

В цій статті передбачено, що органи валютного контролю та їх посадові особи мають право проводити перевірки дотримання резидентами і нерезидентами валютного законодавства.

Одночасно статтею 13 визначено, що агенти валютного контролю та їх посадові особи мають право вимагати та безкоштовно одержувати від резидентів, а також нерезидентів, які здійснюють валютні операції через установи цих агентів, усі первинні документи та форми бухгалтерської і податкової звітності, що підтверджують законність валютної операції та права на її проведення. Також агенти валютного контролю відмовляють у здійсненні валютної операції в разі отримання відмови резидента або нерезидента, який здійснює валютні операції через установи цих агентів, надати документи.

Проте агентами валютного контролю відповідно до статті 13 проекту Закону є, зокрема, уповноважені банки і фінансові установи.

Разом з цим відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 17 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) одним з основних завдань центральних органів виконавчої влади є здійснення державного нагляду (контролю).

Відповідно до пункту 3 статті 19 Господарського кодексу України держава здійснює контроль і нагляд за господарською діяльністю суб'єктів господарювання, у тому числі в сфері валютного регулювання.

Таким чином, статтею 13 проекту Закону банки і фінансові установи наділяються повноваженнями зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері валютного регулювання, в частині витребування первинних документів та форм бухгалтерської і податкової звітності незважаючи на те, що ці функції належать державі та покладені на органи валютного контролю.

Враховуючи вищезазначене, редакція статті 13 розділу III проекту Закону України "Про валютне регулювання і валютний контроль" щодо визначення повноважень агентів валютного контролю порушує статтю 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частинах:

- адекватності, тобто відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- ефективності, оскільки розробником не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії надісланого на погодження регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімального необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту наказу.

Також, оскільки згідно з пунктом 4 статті 19 Господарського кодексу України статус органів державної влади і посадових осіб, уповноважених здійснювати державний контроль і нагляд за господарською діяльністю, загальні умови і порядок здійснення контролю і нагляду визначаються законами, з метою дотримання законодавчого поля України пропонуємо доповнити підпункт 1 пункту 1 статті 13 розділу III проекту Закону після слів "проводити перевірки дотримання резидентами і нерезидентами валютного законодавства" словами "в порядку, передбаченому законом".

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) повинен, зокрема:

- визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей;

- визначити показники результативності регуляторного акта;

- визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

В пункті 5 АРВ розробником при визначені альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання зазначено, що проект Закону розроблено за результатами парламентських слухань з метою удосконалення валютного законодавства для забезпечення реалізації єдиної державної валютної політики.

Поряд з цим слід звернути увагу, що аналогічний за змістовним навантаженням проект Закону України "Про валютне регулювання та валютний контроль в Україні" знаходиться на розгляді у Верховній Раді України (реєстр. N 0925 від 23.11.2007).

Проте розробником в аналізі регуляторного впливу до проекту Закону не здійснено порівняння цих законопроектів, не наведено аргументації на користь саме запропонованої редакції проекту Закону, а також пояснень, чому робота над законопроектом, який знаходиться у Верховній Раді України, не може бути продовжена.

Відповідно до пункту 10 Методики під час визначення показників результативності регуляторного акта розробник повинен обов'язково зазначати, зокрема, розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

Проте розробником проекту регуляторного акта при підготовці АРВ порушено вимоги статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та пункту 10 Методики в розрізі відсутності належного визначення та обґрунтування показників результативності регуляторного акта.

Згідно Методики в аналізі регуляторного впливу розробником проекту зазначаються заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Для відстеження результативності регуляторних актів можуть бути використані статистичні дані та дані наукових досліджень і соціологічних опитувань.

В пункті 9 АРВ розробник зазначає, що відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати на основі статистичних даних. Проте в цьому пункті АРВ розробником не визначено статистичних показників.

Таким чином, аналіз регуляторного впливу до проекту Закону України "Про валютне регулювання і валютний контроль" не відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та вимогам Методики щодо його належної підготовки.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про валютне регулювання і валютний контроль".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали