ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 965

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283" (далі - проект Постанови), а також документи, що додаються, надіслані листом Міністерства фінансів України від 16.09.2011 N 31-13040-06-13/22819.

За результатами здійснення аналізу проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Постанови передбачається затвердити Перелік бланків цінних паперів, документів суворої звітності (далі - Перелік), та привести положення постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283 у відповідність із нормами законодавства, зокрема, Господарського кодексу, Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Проте зазначений проект регуляторного акта не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано його відповідності статтям 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 (далі - Методика).

Держкомпідприємництво вже проводило аналіз аналогічного за змістовним навантаженням проекту, яким передбачалося затвердити перелік бланків цінних паперів, документів суворої звітності, який був наданий на погодження Міністерством фінансів України листом від 19.07.2011 N 31-13020-06-13/18255.

За результатами його розгляду Держкомпідприємництво, займаючи послідовну позицію щодо необхідності перегляду кількості бланків суворої звітності в бік їх зменшення, спираючись на те, що переважна більшість цих бланків була затверджена в 90-х роках, що було зумовлено відсутністю дієвих та достовірних електронних засобів перевірки інформації, в рішенні про відмову у погодженні регуляторного акта N 768 від 19.08.2011 (Рішення N 768) запропонувало розробнику надати обґрунтування доцільності прийняття Переліку в редакції, наданій на погодження, зокрема, в частині необхідності затвердження запропонованої кількості документів як бланків суворої звітності.

Разом з тим за результатами кількісного та якісного аналізу пакету документів, який був наданий розробником на повторне погодження, встановлено відсутність детального обґрунтування доцільності запропонованого переліку бланків.

Потребує додаткового вивчення та аргументування доцільність залишення у якості бланків суворої звітності таких документів, як, наприклад, довідка про трудові відносини фізичної особи з платником єдиного податку, товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв та додаток до неї, доручення на видачу майна (довіреність), прибутковий та видатковий касові ордери.

За результати робочої наради щодо обговорення Переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності, проведеної в приміщенні Держкомпідприємництва за участю представників міністерств, було висловлено пропозиції щодо включення до проекту Постанови норми, відповідно до якої підлягають скасуванню в тримісячний термін бланки документів суворої звітності, які затверджені власними розпорядчими документами центральних органів виконавчої влади та обґрунтована необхідність затвердження яких актами Уряду не доведена.

Разом з тим в проекті Постанови відсутня вищезазначена норма.

Також розробником в проекті Постанови не передбачено ступені захисту кожного бланку суворої звітності, зокрема, в частині застосування голографічних захисних елементів, та не визначено, що кошти, отримані від продажу бланків документів суворої звітності, підлягають перерахуванню до державного бюджету.

Враховуючи вищезазначене, запропонована редакція проекту Постанови щодо затвердження Переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності порушує статтю 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частинах:

- доцільності, тобто обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

- адекватності, тобто відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- ефективності, оскільки розробником не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії надісланого на погодження регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту наказу.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) повинен, зокрема:

- визначити цілі державного регулювання;

- обґрунтовано довести, що досягнення встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави.

В пункті 2 АРВ розробником зазначено, що метою прийняття регуляторного акта є удосконалення порядку забезпечення бланками цінних паперів, документів суворої звітності органів державної влади, поліпшення контролю і координації діяльності державних органів у цій сфері, упорядкування порядку їх виготовлення.

Слід зауважити, що ціллю державного регулювання в цій сфері має бути не удосконалення порядку забезпечення бланками цінних паперів та документами суворої звітності органів державної влади, а перегляд кількості бланків суворої звітності в бік їх зменшення з метою скорочення фінансових витрат суб'єктів господарювання і громадян на їх придбання та облік, усунення адміністративних перешкод на шляху ведення бізнесу, застосування принципово інших за методами реалізації сучасних процедур контролю з боку держави за операціями суб'єктів господарювання, що на сьогоднішній день реалізуються за допомогою застосування документів суворого обліку.

Таким чином, аналіз регуляторного впливу до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283" не відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та вимогам Методики щодо його належної підготовки.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку бланків цінних паперів, документів суворої звітності та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 283".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали