ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 987

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання власників (замовників) по добудові об'єктів незавершеного будівництва або їх реалізації)" (надалі - проект Закону) та документи, що додаються до нього, подані листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 7/37-11410 від 20.09.2011 р. та у відповідності до доручення Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі України N 11837/77/1-11 від 03.10.2011 р.

За результатами здійснення аналізу проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

Проектом Закону пропонується місцеві податки та збори, визначені у Податковому кодексі України (надалі - ПКУ), доповнити новим видом збору - "Будівельний збір".

Проте проект Закону не може бути погодженим у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано відповідності даного проекту Закону статтям 4, 5 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. N 308.

Так, механізм встановлення будівельного збору, визначений у проекті Закону, не відповідає загальним засадам встановлення податків і зборів, визначеним у статті 7 ПКУ. Зокрема, відсутні положення щодо податкового періоду та строк і порядок подання звітності про обчислення і сплату податку.

Крім того, проектом Закону передбачено, що розміри ставок будівельного збору встановлюються в залежності від введення об'єкта в експлуатацію. При цьому базою справляння збору є вартість будівництва об'єкта.

Запропоновані розміри ставок потребують додаткового фінансового обґрунтування, оскільки реалізація на практиці запропонованих ставок призведе до збільшення фінансового навантаження на платників податків, які є замовниками будівництва і реалізують проект будівництва. Крім того, ймовірно, що запровадження будівельного збору може призвести до банкрутства суб'єктів господарювання та не сприятиме стимулюванню завершення будівництва, як це зазначено у супровідних документах до проекту Закону.

Слід також зазначити, що проектом Закону визначено коло платників збору, проте не визначено момент у часі, з якого виникає обов'язок щодо сплати збору.

Крім того, нововведений збір за своєю суттю є видом штрафної (фінансової) санкції, що застосовується за невиконання договірних зобов'язань.

Виходячи із зазначеного, запропоновані проектом Закону норми порушують статтю 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частинах:

- доцільності, тобто розробником достатньо не обґрунтована необхідність внесення запропонованих проектом Закону норм в такому вигляді, а також - наскільки проблема, яку пропонується вирішити у запропонований спосіб, викликана саме недосконалістю діючого законодавства України, яке регулює дане питання;

- передбачуваності, оскільки запропонована редакція проекту Закону не в повній мірі узгоджується з нормами діючого законодавства України, зокрема ПКУ;

- адекватності, тобто відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

- ефективності, тобто яким чином при запровадженні зазначених норм буде забезпечено досягнення внаслідок дії такого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

- збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту Закону.

Також при розробці проекту Закону не дотримано вимог статті 5 даного Закону в частинах недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Окремо звертаємо увагу, що в переважній більшості держав - членів ЄС перевищення терміну введення об'єкта будівництва в експлуатацію не супроводжується введенням нових податків чи зборів.

Натомість стимулювання будівництва підтримується шляхом надання пільгового кредитування, спрощення процедури отримання дозволів на здійснення будівництва, впровадження різних програм стимулювання будівництва для молоді (наприклад "Перше житло") та ін.

Водночас розробником проекту Закону в аналізі регуляторного впливу навіть не проаналізовані будь-які інші варіанти вирішення існуючої проблеми, як і не доведені виключні переваги обраного способу.

Крім того, при розробці проекту Закону не дотримано вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. N 308 (надалі - Методика).

Слід зазначити, що основною метою складання аналізу регуляторного впливу (надалі - АРВ) є доведення оптимальності та ефективності запропонованого державного регулювання, а також одержання зауважень і пропозицій.

Натомість, представлений АРВ до проекту Закону підготовлений розробником формально, декларативно і узагальнено. Враховуючи норми, які вносяться даним проектом Закону, та їх вплив на фінансово-економічне середовище, можна дійти однозначного висновку, що поданий АРВ навіть приблизно не відображає реального стану справ після запровадження проекту Закону.

Зокрема, доопрацювання з урахуванням вимог Методики потребують пункти 3, 4, 6 і 9 АРВ.

Таким чином, при розробці даного проекту Закону Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не дотримано вимог статей 4, 5 та 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стимулювання власників (замовників) по добудові об'єктів незавершеного будівництва або їх реалізації)".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали