ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 31 жовтня 2011 року N 992

Про відмову у погодженні проекту регуляторного акта

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянув:

проект розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ" (далі - проект Розпорядження), а також документи, що додаються, надіслані листом Держфінпослуг України від 18.07.2011 N 8545/39-5.

За результатами здійснення аналізу проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу на дотримання вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановив:

проектом Розпорядження передбачається внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (далі - проект Порядку), затвердженого розпорядженням Держфінпослуг України від 19.02.2004 N 86, у зв'язку з внесенням змін до статті 15 Закону України від 15.01.2011 N 3024-VI "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яким передбачено, що аудиторські перевірки фінансових установ можуть проводитися крім аудиторів, також аудиторськими фірмами.

Проте зазначений проект регуляторного акта не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на те, що розробником не дотримано його відповідності статтям 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року N 308 (далі - Методика).

Пунктами 3, 4, та 5 проекту Порядку визначено, що аудитор та аудиторська фірма для внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ (далі - Реєстр), продовження строку дії свідоцтва або внесення змін до Реєстру повинні надати засвідчену нотаріально або Аудиторською палатою України копію свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Проте пунктом 4 протокольного рішення Комітету з економічних реформ при Президентові України від 28.09.2010 та підпунктами 9.2 (Указ N 504/2011), 9.3 розділу 9 "Дерегуляція та розвиток підприємства" Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава" (Указ N 504/2011), затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011 N 504/2011, передбачено скорочення переліків документів, які необхідно подавати до заяви для одержання документів дозвільного характеру, та усунення численних дублювань документів, що подаються для одержання дозволів, на кожному етапі дозвільної процедури.

Тобто, подання документів, передбачених пунктами 3, 4, та 5 проекту Порядку, суперечитиме дорученням та завданням Президента України та Уряду, які спрямовано на дерегуляцію підприємницької діяльності.

Водночас з метою підвищення ефективності та прискорення процесу надання адміністративної послуги щодо внесення аудиторів і аудиторських фірм до Реєстру, що надає їм право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ, необхідно узгодити процедуру оперативного обміну інформацією між Держфінпослуг України та Аудиторською палатою або надати цим даним загально публічний статус шляхом розміщення на веб-сайті в мережі Інтернет.

Враховуючи вищезазначене, пункти 3, 4, та 5 проекту Порядку в частині обов'язку заявника для внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм надавати засвідчену нотаріально або Аудиторською палатою України копію свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів порушують статтю 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частинах:

адекватності, тобто відповідності форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

ефективності, оскільки розробником не доведено забезпечення досягнення внаслідок дії надісланого на погодження регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімального необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості, оскільки розробником не доведено балансу інтересів громадян, суб'єктів господарювання і держави внаслідок реалізації проекту наказу.

Відповідно до статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) повинен, зокрема:

визначити та оцінити усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей;

визначити показники результативності регуляторного акта;

визначити заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Відповідно до пункту 5 Методики при визначенні та оцінці усіх прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наводяться не менше ніж два можливих способи; оцінка кожного із способів, причини відмови від застосування альтернативних способів розв'язання проблеми, аргументи щодо переваги обраного способу.

Разом з тим в пункті 3 АРВ розробником не наведено альтернатив досягнення цілей державного регулювання.

Відповідно до пункту 10 Методики під час визначення показників результативності регуляторного акта розробник повинен обов'язково зазначати розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, а також рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Проте розробником проекту регуляторного акта при підготовці АРВ порушено вимоги статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та пункту 10 Методики в розрізі відсутності належного визначення та обґрунтування показників результативності регуляторного акта.

Відповідно до пункту 12 Методики при визначенні заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, зазначаються строки проведення базового та повторного відстеження результативності акта; вид даних (статистичних, наукових досліджень або опитувань), які використовуватимуться для такого відстеження; групи осіб, що відбиратимуться для участі у відповідному опитуванні; наукові установи, що залучатимуться для відстеження.

Проте в пункті 9 АРВ розробником не визначено строки проведення базового відстеження результативності даного регуляторного акта, а також метод і вид даних, на основі яких буде проводитись базове та повторне відстеження.

Таким чином, аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ" не відповідає вимогам статті 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та вимогам Методики щодо його належної підготовки.

Враховуючи викладене, керуючись частиною 5 статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва вирішив:

відмовити в погодженні проекту розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України "Про внесення змін до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ".

 

Заступник Голови -
голова ліквідаційної комісії

С. І. Свищева

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали