Додаткова копія: Про відмову у видачі ліцензії ЛУГАНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (для СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КОЛЕДЖУ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ)

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 04.06.2019 р. N 1016

Київ

Про відмову у видачі ліцензії ЛУГАНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (для СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КОЛЕДЖУ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII), Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 (Постанова N 1187) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 347 (Постанова N 347)), розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 червня 2016 року N 406 "Про ліцензування освітньої діяльності у сферах повної загальної середньої освіти та дошкільної освіти" (Розпорядження N 406) (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 жовтня 2018 року N 1794 (Розпорядження N 1794)), розглянувши заяву ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (реєстраційний номер справи від 23 травня 2019 року N 50365-003955130-071-01) і додані до неї документи:

1. Відмовити ЛУГАНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ (для СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КОЛЕДЖУ ЛУГАНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ) (ідентифікаційний код 26204964, місцезнаходження: 01601, м. Київ, вулиця Івана Франка, будинок 19) у видачі ліцензії на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти за рівнем профільної середньої освіти у зв'язку з встановленням невідповідності здобувача ліцензії пунктам 84 (Постанова N 1187), 86 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова N 1187), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року N 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 347 (Постанова N 347)) (далі - Ліцензійні умови), та виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії, а саме:

в заяві про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження освітньої діяльності) за рівнем повної загальної середньої освіти здобуття профільної середньої освіти не зазначено ліцензований обсяг;

не надано копію статистичного звіту про фінансові результати здобувача (ліцензіата) за попередній рік (у разі обов'язкового його подання до органів Держстату);

не надано письмове зобов'язання щодо матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності закладу освіти, необхідного для досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених відповідним державним стандартом повної загальної середньої освіти (навчальними (освітніми) програмами іноземних держав - у разі провадження освітньої діяльності за програмами іноземних держав) і забезпечення безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та охорони праці;

не надано письмове зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків виконання;

не надано копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти;

не надано опис документів, що подаються для одержання ліцензії на започаткування освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти;

документи не пронумеровані, не сформовані у справу;

виявлено недостовірність даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії, між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього здобувача ліцензії.

2. Рекомендувати ЛУГАНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ після усунення причин, що стали підставою відмови у видачі ліцензії, подати до відповідного органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії у встановленому порядку та у строк, визначений частиною п'ятою статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Мондриївського В. М.

 

Голова

В. Кличко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали