Додаткова копія: Про відмову у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" (код за ЄДРПОУ 09801546)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

від 27 грудня 2018 року N 920

Про відмову у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів пенсійних фондів ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" (код за ЄДРПОУ 09801546)

За підсумками розгляду заяви від 27.09.2018 вих. N 1345/1-02/2 та відповідних документів, поданих заявником до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, (ринку цінних паперів) переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 N 817 (Порядок N 817) (далі - Комісія), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за N 854/23386 (із змінами) (далі - Порядок та умови), вирішила:

1. Відмовити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "ЛЬВІВ" (код за ЄДРПОУ 09801546; місцезнаходження: 79008, Львівська обл., м. Львів, вул. Сербська, будинок 1) у видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності із зберігання активів пенсійних фондів на підставі підпункту 1 пункту 9 розділу IV Порядку та умов (Порядок N 817) - документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства.

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора), наданий ТОВ "Бейкер Тіллі Україна" щодо річної фінансової звітності за 2017 рік ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" не відповідає Вимогам до аудиторського висновку, що подається до Комісії при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 12.02.2013 N 160 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів" (Рішення N 160), зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 11.03.2013 N 386/22918 (далі - Рішення N 160), а саме в аудиторському звіті щодо річної фінансової звітності ПАТ АКБ "ЛЬВІВ" відсутня інформація, щодо:

- відповідності розміру власного капіталу за даними фінансової звітності заявника, складеної за останній період, що передував даті подання заяви про видачу ліцензії, вимогам, установленим нормативно-правовими актами Комісії відповідно до вимог підпункту 2.2.1.а) пункту 2.2 Рішення N 160 (Рішення N 160);

- відсутності у заявника прострочених зобов'язань щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів відповідно до вимог підпункту 2.2.1.г) пункту 2.2 Рішення N 160 (Рішення N 160);

- напрямів використання коштів, що внесені для формування статутного капіталу юридичної особи, яка відповідно до статуту має намір провадити професійну діяльність на ринку цінних паперів з дати створення або з дати внесення змін до статуту щодо основних видів діяльності підприємства відповідно до вимог підпункту 2.2.3 пункту 2.2 Рішення N 160 (Рішення N 160);

- пов'язаних осіб заявника, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності відповідно до вимог підпункту 2.2.4 пункту 2.2 Рішення N 160 (Рішення N 160);

- наявності та обсягу непередбачених активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання яких на балансі є достатньо високою відповідно до вимог підпункту 2.2.5 пункту 2.2 Рішення N 160 (Рішення N 160);

- іншої фінансової інформації відповідно до законодавства згідно із вимогами підпункту 2.2.8 пункту 2.2 Рішення N 160 (Рішення N 160).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Д. Тарабакіна.

 

Голова Комісії

Т. Хромаєв

 

Протокол засідання Комісії
від 27 грудня 2018 р. N 79
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали