Додаткова копія: Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД"

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 5 квітня 2019 року N 517

м. Київ

Про відмову у видачі ліцензії з виробництва електричної енергії ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, 05 квітня 2019 року розглянула заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" (далі - ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД"), код ЄДРПОУ 40237768, про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та додані до неї документи, одержані НКРЕКП 22 березня 2019 року, та встановила.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон) однією з підстав для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання ліцензії є встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам (Постанова N 309), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

Згідно з пунктом 1.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року N 309 (Постанова N 309) (далі - Ліцензійні умови), здобувач ліцензії зобов'язаний відповідати цим Ліцензійним умовам (Постанова N 309).

Пунктом 1.5 Ліцензійних умов (Постанова N 309) визначено, що здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з виробництва електричної енергії, подає до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов (Постанова N 309).

Відповідно до пункту 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 309) до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним, зокрема:

засвідчені керівником або уповноваженою особою здобувача ліцензії копії документів, що підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності у місцях провадження господарської діяльності;

відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов (Постанова N 309));

схему приєднання об'єкта електроенергетики до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії (далі - схема).

При цьому згідно з пунктом 1.4 Ліцензійних умов (Постанова N 309):

засіб провадження господарської діяльності - електрогенеруюче обладнання, розташоване на об'єкті електроенергетики, яке функціонально взаємопов'язане з іншим устаткуванням і спорудами, що призначаються для виробництва електричної енергії;

електрогенеруюче обладнання - комплекс функціонально взаємопов'язаного устаткування, що здійснює виробництво електричної енергії та складається з одного або більшої кількості генераторів чи іншого обладнання, що використовується для перетворення енергетичних ресурсів будь-якого походження на електричну енергію.

Згідно з наданою ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" Відомістю про місця та засоби провадження з виробництва електричної енергії (далі - Відомість) здобувач ліцензії має намір провадити господарську діяльність на даховій сонячній електростанції потужністю 175 кВт за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25.

При цьому загальна потужність об'єкта електроенергетики, зазначена у Відомості, визначена по номінальній електричній потужності інверторів та становить 175 кВт.

Разом з тим, загальна потужність об'єкта електроенергетики має визначатися по номінальній електричній потужності саме фотоелектричних модулів, які перетворюють енергію сонця на електричну енергію.

На підтвердження наявності у ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження в місцях провадження господарської діяльності за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25, здобувачем ліцензії, зокрема, надано копії:

договору оренди від 20 березня 2019 року N 20-03/2019 (далі - Договір оренди) з ТОВ "ДЖИ ТІ ЛОДЖИСТІКС" щодо передачі на 2 роки у строкове платне користування майна за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25 А - обладнання та технічної документації на нього із найменуванням "сонячна електростанція загальною потужністю 175 кВт", перелік якого відображено в додатку 1 до цього Договору;

додатка 1 від 20 березня 2019 року до Договору оренди, яким визначено майно, його складові та місцезнаходження, що передається в оренду, а саме сонячна електростанція загальною потужністю 100 кВт (Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25) у складі інверторів Fronius Eco 25.0-3-S light у кількості 6 од., інверторів Fronius Eco 25.0-3-S у кількості 1 од. та фотоелектричних модулів Jasolar JAP72S01-335/SC у кількості 567 од.;

акта приймання-передачі майна від 20 березня 2019 року до Договору оренди щодо передачі в оренду сонячної електростанції потужністю 175 кВт (Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25 А) у складі інверторів Fronius Eco 25.0-3-S light у кількості 6 од., інверторів Fronius Eco 25.0-3-S у кількості 1 од. та фотоелектричних модулів Jasolar JAP72S01-335/SC у кількості 567 од.

Отже, існує невідповідність між найменуванням та місцезнаходженням майна (об'єкта електроенергетики), зазначених у Договорі оренди та акті приймання-передачі (сонячна електростанція загальною потужністю 175 кВт, розміщена за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25 А), із найменуванням та місцезнаходженням майна, зазначеними в додатку 1, що є невід'ємною частиною Договору оренди (сонячна електростанція загальною потужністю 100 кВт, розміщена за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Ушакова, 25).

Крім того, адреса місцезнаходження дахової сонячної електростанції, зазначена в наданих здобувачем ліцензії Відомості та схемі, не відповідає адресі сонячної електростанції, зазначеній здобувачем ліцензії в Договорі оренди та акті приймання-передачі до нього.

Ураховуючи зазначене, здобувачем ліцензії не підтверджено наявність на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження в заявленому місці провадження господарської діяльності.

Також здобувачем ліцензії не дотримано форми заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, що наведена в додатку 1 до Ліцензійних умов (Постанова N 309).

Таким чином, ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" не відповідає вимогам пунктів 1.2 (Постанова N 309), 1.4 - 1.6 Ліцензійних умов (Постанова N 309).

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону (Закон N 222-VIII) у разі відмови у видачі ліцензії на підставі встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам (Постанова N 309), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії, здобувач ліцензії може подати до органу ліцензування нову заяву про отримання ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Отже, якщо ТОВ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" має намір звернутися із новою заявою про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії, НКРЕКП пропонує усунути причини, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії, а саме надати до НКРЕКП заяву про отримання ліцензії з виробництва електричної енергії за формою, наведеною в додатку 1 до Ліцензійних умов (Постанова N 309), додавши до неї засвідчені копії документів щодо наявності на праві власності, господарського відання, користування, лізингу або на підставі договору концесії заявлених засобів провадження господарської діяльності в місці провадження господарської діяльності, уточнену Відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії та, за необхідності, уточнену схему приєднання об'єкта електроенергетики до електричної мережі із позначенням приладів обліку електричної енергії.

З огляду на викладене, відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) та Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Відмовити ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗТРОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40237768) у видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії у зв'язку із встановленням невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам (Постанова N 309), встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії.

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали