Додаткова копія: Про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 16 серпня 2018 року N VIII-007/2018

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В. та Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Мягкого А. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 20/15 від 18 квітня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту,  встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернувся ОСОБА_ із скаргою на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 20/15 від 18 квітня 2018 року про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржник зазначає, що КДКА регіону необґрунтовано прийняла рішення про відмову у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту, а саме, оцінюючи виконання завдань зробила, на думку скаржника, невірні висновки: щодо необхідності посилання у позовній заяві з приводу орендних правовідносин на практику Верховного суду України - завдання N 1 білету N 3; про необхідність вирішення в апеляційній скарзі, що подається в господарському процесі, процесуального способу подачі апеляційної скарги, тобто через суд першої інстанції - завдання N 2 білету N 3; щодо необхідності посилання в цивільному позові, який подається в кримінальному провадженні, на практику Верховного Суду України та невідповідність підготовленого позову вимогам процесуального законодавства - питання N 3 білету N 3; відносно відсутності при розв'язанні завдання по фабулі І (4) правового обґрунтування, із зазначенням норми процесуального закону, щодо дій захисника при підготовці клопотання про направлення кримінального провадження до іншого суду.

Крім того, оцінюючи виконані завдання, КДКА Львівської області порушила методику проведення оцінювання, яка визначена Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 N 270 (зі змінами) (далі - Порядок), застосувавши під час оцінювання бали, які не передбачені п. 15 розділу 4 вищевказаного Порядку.

Так, КДКА Львівської області в своєму рішенні встановила, що за результатами оцінювання виконання письмового білету N 3 ОСОБА_ набрав 68,5 балів, а саме: завдання N 1 білету N 3 - 21,0 бал; завдання N 2 - 17 балів; завдання N 3 - 10,5 балів; виконання завдання по фабулі І (4) КДКА регіону оцінило в 20 балів.

При цьому, в своєму рішенні КДКА Львівської області встановила наявність численних та грубих орфографічних помилок, які допустив ОСОБА_ під час виконання письмових завдань.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Прокопчука О. М., розглянувши матеріали скарги, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

Рішенням кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 20/15 від 18 квітня 2018 року ОСОБА_ відмовлено у видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту.

З досліджених матеріалів справи Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури встановлено, що оскаржуваним рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області від 18.04.2018 було затверджено результати письмового іспиту у 65 залікових балів, в зв'язку з чим ОСОБА_, визнано таким, що не склав кваліфікаційний (письмовий) іспит.

Під час засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ОСОБА_ підтримав подану скаргу та на запитання доповідача щодо численних орфографічних помилок, що допущені під час іспиту, пояснив, що має захворювання, яке знижує його увагу під час емоційної напруги, однак зазначив, що таке захворювання, на його думку, не виключає його спроможність здійснювати діяльність з надання правової допомоги в статусі адвоката. Проте скаржник не подав відповідних медичних висновків на підтвердження зазначеного факту.

Поряд з цим не можна погодитись із висновками, які викладені в рішенні КДКА регіону, щодо необхідності обґрунтовувати певний процесуальний документ із обов'язковим зазначенням відповідної спеціалізованої або узагальнюючої практики Верховного суду України (питання N 1 - 3 білету N 3). Зазначений спосіб обґрунтування процесуального документу не заперечується чинним процесуальним законодавством, однак не є обов'язковим. Більше того, вибудовуючи свій правовий захист адвокат може обирати різні тактики надання правової допомоги, в тому числі висвітлювати певні правові позиції вищестоящих судів на стадії подачі позову або апеляційної скарги, чи, навпаки, використати такий правовий прийом під час, наприклад, дебатів, інших стадій судового процесу. Разом з тим вказане є індивідуальним правом адвоката, а не обов'язком, тому не може бути критично оціненим під час складення кваліфікаційного іспиту особою для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Потрібно відмітити, що необґрунтованим також є рішення КДКА Львівської області в частині необхідності викладення в апеляційній скарзі питання щодо сплати чи звільнення від судового збору, в тому числі щодо подачі апеляційної скарги через суд першої інстанції. Так, згідно з положеннями Господарського процесуального кодексу України закріплено обов'язок надати до апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції доказ сплати судового збору (пп. 2 п. 3 ст. 258 ГПК України), а лише у випадку якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору. Враховуючи те, що в підготовленому скаржником зразку процесуального документа вказується про долучення до апеляційної скарги документу, що свідчить про сплату судового збору, в цій частині рішення КДКА регіону є також необґрунтованим (питання N 2 білету N 3).

Потрібно звернути увагу на те, що у всіх підготовлених ОСОБА_ процесуальних документах міститься значна кількість орфографічних, пунктуаційних та окремих граматичних помилок в завданнях N 1 - 3 білету N 3, що знайшло висвітлення в рішенні КДКА регіону. Проте такі помилки в підготовлених ОСОБА_ текстах процесуальних документів, кількість яких збільшуються по мірі черговості виконання завдань білету, можуть мати місце внаслідок хвилювання та письмової (рукописної) форми виконання завдання, а відтак, хоч і мають певним чином враховуватись КДКА як критерій оцінювання в сукупності з процесуальною грамотністю підготовленого документа, однак не можуть мати самостійного і визначального значення під час оцінювання.

Крім того, рішенням, яке оскаржується, за виконання другого та третього завдання білету N 3 КДКА Львівської області здійснила оцінювання з балами 17 та 10,5, що не відповідає п. 15 розділу 4 Порядку. Питання оцінювання вже було предметом узагальнення практики ВКДКА - рішення від 01.03.2018 "Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність КДКА з питань допуску осіб до кваліфікаційних іспитів, а також складання таких іспитів".

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 9 (Закон N 5076-VI) та ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити.

2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 20/15 від 18 квітня 2018 року про відмову у видачі ОСОБА_ свідоцтва про складення кваліфікаційного іспиту скасувати.

3. Зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Львівської області провести повторний кваліфікаційний іспит для ОСОБА_ у найближчий час проведення таких іспитів.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури повідомити про прийняте рішення заінтересованих осіб.

5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали