УХВАЛА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статті 399 Кримінально-процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями статті 125 Конституції України, частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України

м. Київ
3 листопада 2011 року
N 55-у/2011

Справа N 2-55/2011

Конституційний Суд України у складі суддів:

Головіна Анатолія Сергійовича - головуючого,

Бринцева Василя Дмитровича,

Вдовіченка Сергія Леонідовича,

Винокурова Сергія Маркіяновича,

Гультая Михайла Мирославовича,

Запорожця Михайла Петровича,

Кампа Володимира Михайловича,

Колоса Михайла Івановича,

Маркуш Марії Андріївни - доповідача,

Стецюка Петра Богдановича,

Стрижака Андрія Андрійовича,

Шишкіна Віктора Івановича,

розглянув на засіданні питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статті 399 Кримінально-процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями статті 125 Конституції України, частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України.

Заслухавши суддю-доповідача Маркуш М. А. та дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України установив:

1. Громадянин Кмітто Сергій Олександрович звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень статті 399 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - Кодекс) у їх системному взаємозв'язку з положеннями статті 125 Конституції України "найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України", частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України "ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу". На думку автора клопотання, суди України неоднозначно та вибірково застосовують положення статті 399 Кодексу, згідно з якими вказівки суду, що розглянув справу в касаційному порядку, є обов'язковими для органів дізнання чи досудового слідства у разі додаткового розслідування і суду першої чи апеляційної інстанції у разі повторного розгляду справи.

На підтвердження такої неоднозначності суб'єкт права на конституційне звернення посилається на наявність розбіжностей у застосуванні судами першої та апеляційної інстанцій положень статті 399 Кодексу та судову практику Верховного Суду України, наводячи цитати з окремих судових рішень, в яких ідеться про обов'язковість вказівок суду касаційної інстанції для судів нижчих рівнів та скасування рішень таких судів у зв'язку з невиконанням ними відповідних вказівок.

Доводячи необхідність в офіційному тлумаченні положень статті 399 Кодексу, неоднозначне застосування яких, на думку Кмітто С. О., призвело до порушення його прав, автор клопотання долучив до конституційного звернення копії судових рішень, постановлених у його справі.

2. Конституційний Суд України, розглядаючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з прийняттям Другою колегією суддів Конституційного Суду України процесуальної Ухвали від 25 жовтня 2011 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України", виходить з такого.

Відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційне звернення за формою і змістом має відповідати вимогам статей 42, 94 цього Закону, зокрема у конституційному зверненні повинно зазначатися обґрунтування необхідності в офіційному тлумаченні положень Конституції України або законів України (пункт 4 частини другої статті 42); підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України є наявність неоднозначного застосування положень Конституції України або законів України судами України, іншими органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94).

Аналіз конституційного звернення та долучених до нього матеріалів дає підстави для висновку, що автор клопотання не виконав вимог статей 42, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", оскільки не довів неоднозначного застосування положень статті 399 Кодексу судами України.

Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України під неоднозначним застосуванням положень Конституції України або законів України слід розуміти різне застосування одних і тих же норм цих правових актів судами України, іншими органами державної влади за однакових юридично значимих обставин (Ухвала Конституційного Суду України від 12 травня 2010 року N 31-у/2010).

Судові рішення у справі Кмітто С. О., копії яких долучено до конституційного звернення, не підтверджують неоднозначного застосування судами України положень статті 399 Кодексу. При ухваленні цих судових рішень вказані положення неоднозначно не застосовувалися.

Автор клопотання фактично не погоджується з рішенням колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Донецької області від 6 листопада 2009 року і просить Конституційний Суд України дати правову оцінку фактичним обставинам справи та рішенню апеляційного суду.

Однак незгода з рішенням суду загальної юрисдикції у конкретній справі не є підставою для конституційного звернення щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

Крім того, суб'єкт права на конституційне звернення не визначив предмет тлумачення, тобто конкретні положення статті 125 Конституції України, частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України та статті 399 Кодексу, які потребують офіційного тлумачення, та аспект, в якому воно має бути надане. Невизначеність предмета тлумачення унеможливлює здійснення офіційної інтерпретації статей Конституції України та законів України (Ухвала Конституційного Суду України від 5 липня 2011 року N 25-у/2011 (Ухвала N 25-у/2011)).

Отже, конституційне звернення не відповідає вимогам статей 42, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, статтями 42, 43, 45, 50, 94 Закону України "Про Конституційний Суд України", Конституційний Суд України ухвалив:

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Кмітто Сергія Олександровича щодо офіційного тлумачення положень статті 399 Кримінально-процесуального кодексу України у взаємозв'язку з положеннями статті 125 Конституції України, частини третьої статті 2 Кримінального кодексу України на підставі пункту 2 статті 45 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного звернення вимогам, передбаченим Конституцією України, цим Законом.

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною.

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали