Додаткова копія: Про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту

ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ

РІШЕННЯ

від 17 серпня 2018 року N VIII-013/2018

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у складі голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О. М., заступників голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Крупнової Л. В. та Місяця А. П., секретаря Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Котелевської К. В., членів Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури: Вишаровської В. К., Ульчака Б. І., Приходька О. І., Мельченка В. І., Василевської О. А., Чундак М. В., Кострюкова В. І., Чернобай Н. Б., Одновола В. К., Дуліч Т. В., Волчо В. В., Подольної Т. А., Прокопчука О. М., Кравченка П. А., Притули О. Б., Тарасової А. М., Дімчогло М. І., Лучковського В. В., Дроботущенко Т. О., Усманова М. А., Кузьмінського О. О., розглянувши у відкритому засіданні скаргу ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 32/51д від 31.05.2018 про відмову в допуску до складення кваліфікаційного іспиту, встановила:

До Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надійшла скарга ОСОБА_ на рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 32/51д від 31 травня 2018 року про відмову ОСОБА_ в допуску до складення кваліфікаційного іспиту.

Скаржниця посилається на те, що 30.05.2018 звернулася до КДКА Львівської області з письмовою заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю та надала необхідний перелік документів. Однак кваліфікаційна палата не приділила належної уваги поданим документам та не зарахувала до трудового стажу посади роботи в Солом'янському районному суді м. Києва, роботу юристом в юридичній компанії "Фокс".

На думку ОСОБА_ її стаж роботи в галузі права складає 8 років та 5 місяців і не викликає жодних сумнівів, а саме: 3 місяці на посаді юриста у приватному підприємстві "Фокс" з 22.09.2008 по 20.12.2008; 2 роки 11 місяців на посаді консультанта Солом'янського районного суду м. Києва - з 06.10.2010 по 24.09.2013; 4 роки 5 місяців на посаді заступника керівника апарату Солом'янського райсуду м. Києва - з 24.09.2013 по 16.03.2017; 10 місяців на посаді керівника управління з питань дотримання права на звернення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини - з 17.03.2017 по 18.01.2018.

Також ОСОБА_ посилається на те, що за сумісництвом здійснювала викладацьку діяльність (2014 - 2015 роки) на посаді старшого викладача кафедри цивільного та господарського права ВНЗ "Національна академія управління", у 2017 році здобула вчений ступінь кандидата юридичних наук, з 23.01.2018 по цей час працює на посаді головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами Юридичного департаменту Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру України.

Висновок кваліфікаційної палати про відсутність дворічного стажу в галузі права є абсолютно спростованим, а тому рішення КДКА Львівської області від 31.05.2018 є незаконним та підлягає скасуванню.

Скаржниця просить визнати незаконним вказане рішення та скасувати його, зобов'язати КДКА Львівської області допустити ОСОБА_ до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Заслухавши доповідача - члена Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вишаровську В. К., перевіривши матеріали кваліфікаційної справи, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури встановила наступне.

З матеріалів кваліфікаційної справи вбачається, що 30.05.2018 ОСОБА_ звернулася до КДКА Львівської області з заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та надала відповідний перелік документів : нотаріально посвідчену копію диплома спеціаліста від 25.06.2010, нотаріально посвідчену копію диплому спеціаліста від 30.05.2012, копію трудової книжки, засвідчену працівником Департаменту кадрової політики та персоналу державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, довідку департаменту інформатизації МВС України станом на 06.04.2018, медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів серії 10 ААЕ N 991271, видану 19.02.2018 поліклінікою Городоцької центральної районної лікарні, ксерокопію паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_ та картки платника податків.

Рішенням кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 32/51д від 31 травня 2018 року відмовлено ОСОБА_ в допуску до складення кваліфікаційного іспиту та зазначено, що поданими документами не підтверджується наявність у неї стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки.

Як вбачається зі змісту статті 8 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) за результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приймає рішення про допуск особи до кваліфікаційного іспиту або про відмову в допуску особи до кваліфікаційного іспиту.

Ухвалюючи таке рішення, КДКА перевіряє відповідність особи вимогам, установленим ст. 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI). Законодавцем чітко зазначені вимоги за яких фізична особа може бути адвокатом : повна вища юридична освіта, володіння державною мовою, стаж роботи в галузі права не менше двох років, складення кваліфікаційного іспиту, проходження стажування, складення присяги адвоката України та отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

З наданих скаржницею документів вбачається, що повну вищу юридичну освіту вона отримала 25 червня 2010 року. ОСОБА_ закінчила у 2010 році Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "правознавство" та здобула кваліфікацію спеціаліста-юриста.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) стаж роботи в галузі права це стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею повної вищої юридичної освіти.

Тобто доводи скаржниці щодо необхідності зарахування стажу роботи в галузі права за період з 22.09.2008 по 25.06.2010 є безпідставними.

Відповідно до записів у трудовій книжці АВ N _____ з 25 червня 2010 року (з часу здобуття повної вищої юридичної освіти) ОСОБА_ працювала на посадах: старшого секретаря Солом'янського районного суду м. Києва (з 25.06.2010 по 06.10.2010); консультанта суду (з 06.10.2010 по 24.09.2013); заступника керівника апарату суду (з 24.09.2013 по 16.03.2017); керівника Управління з питань дотримання права на звернення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (з 17.03.2017 по 18.01.2018); головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами Юридичного департаменту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (з 23.01.2018).

Відповідно до 2 розділу, п. 6 Порядку допуску до складення кваліфікаційного іспиту, порядку складення кваліфікаційного іспиту та методики оцінювання результатів складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 17 грудня 2013 року N 270 (зі змінами) (далі - Порядок), до стажу роботи в галузі права слід зараховувати роботу на посадах: судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, помічника-консультанта народного депутата України, юриста, юрисконсульта, головного юрисконсульта, начальника юридичного відділу, та роботу на інших посадах, якщо такі посади за кваліфікаційними вимогами потребують наявності виключно повної вищої освіти за спеціальністю правознавство/правоохоронна діяльність міжнародне право.

При виникненні складнощів з віднесенням посади особи до роботи в галузі права слід виходити з кваліфікаційних вимог посадової інструкції заявниці, а також загальних відомостей Класифікатору професій ДК 003:2010.

Як вбачається з посадової інструкції консультанта Солом'янського районного суду міста Києва, що затверджена 20.09.2011 головою Солом'янського районного суду м. Києва та керівником апарату цього ж суду, згідно з п. 1.4: "На посаду консультанта призначається особа, яка має вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років".

Відповідно період роботи ОСОБА_ на посаді консультанта суду, з 06.10.2010 по 24.09.2013 становить 2 роки 11 місяців 12 днів. Оскільки вимоги вказаної посадової інструкції щодо наявності обов'язково вищої освіти за спеціальністю "Правознавство" з рівнем спеціаліста або магістра, затверджено лише 20.09.2011, то зарахуванню до стажу роботи в галузі права ОСОБА_ на посаді консультанта суду слід зарахувати період з 20.09.2011 по 24.09.2013, тобто 2 роки 4 дні.

Як вбачається з посадової інструкції заступника керівника апарату Солом'янського районного суду м. Києва, затвердженої керівником апарату суду 31 травня 2013 року, п. 1.6: "На посаду заступника керівника апарату призначаються особи, які мають, як правило, вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на державній службі в органах судової влади чи стаж роботи на державній службі на керівних посадах в інших сферах управління, як правило, не менше 3 років або загальний стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років".

ОСОБА_ працювала на посаді заступника керівника апарату Солом'янського райсуду м. Києва з 24.09.2013 по 16.03.2017. Оскільки посадова інструкція не передбачає як обов'язкову умову наявність вищої освіти за спеціальністю "Правознавство", з освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, то відповідно вказаний стаж роботи не може бути зараховано до стажу роботи в галузі права.

Як вбачається з Положення про Управління з питань дотримання права на звернення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, затвердженого Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини ОСОБА_ 23.01.2017, п. 5.2 : "На посаду керівника Управління призначається особа, яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста) за спеціальностями у галузі знань "Право", досвід роботи на посадах державної служби категорії "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності не менше 2 років, вільно володіє державною мовою."

ОСОБА_ працювала на посаді керівника Управління з питань дотримання права на звернення Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 17.03.2017 по 18.01.2018, а саме 10 місяців 01 день, які слід зарахувати до стажу роботи в галузі права.

Як вбачається з посадової інструкції головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами юридичного департаменту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженої в. о. голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, п. 1.5 : "На посаду головного спеціаліста відділу призначається особа, яка має вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра та вільно володіє державною мовою."

ОСОБА_ працює на посаді головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління державними підприємствами та територіальними органами юридичного департаменту Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з 23.01.2018 по цей час. Оскільки займана посада не вимагає обов'язкового освітнього рівня спеціаліста або магістра, то відповідно стаж роботи на даній посаді не може бути зарахований до стажу роботи в галузі права.

Зважаючи на вказані вимоги законодавства, Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури приходить до висновку, що ОСОБА_ має стаж роботи в галузі права не менше двох років, а тому станом на 30.05.2018 - дату подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, - не було підстав для прийняття рішення про відмову в допуску до кваліфікаційного іспиту.

Кваліфікаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області, відмовляючи ОСОБА_ в допуску до складення кваліфікаційного іспиту та ухвалюючи відповідне рішення за N 32/51д від 31.05.2018, допустила порушення вимог ст. 6 ч. 1 (Закон N 5076-VI), ст. 8 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI) та п. 6 розділу 2 (Закон N 2505-VIII) Порядку.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 8 (Закон N 5076-VI) та ст. 52 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (Закон N 5076-VI), Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури вирішила:

1. Скаргу ОСОБА_ задовольнити частково.

2. Рішення кваліфікаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Львівської області N 32/51д від 31 травня 2018 року про відмову ОСОБА_ в допуску до складення кваліфікаційного іспиту скасувати.

3. Направити справу для нового розгляду та зобов'язати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Львівської області розглянути заяву ОСОБА_ про допуск до складення кваліфікаційного іспиту.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

5. Матеріали кваліфікаційної справи повернути до КДКА регіону.

Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури може бути оскаржено до суду протягом тридцяти днів з дня його прийняття.

 

Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

О. М. Дроздов

Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури

К. В. Котелевська
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали