МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 квітня 2012 року N 511

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.12.2011 N 37-91-9/19185.

За результатами розгляду проекту наказу та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено таке.

В абзаці шостому пункту 1.3 проекту Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів, який пропонується затвердити проектом наказу (далі - проект Порядку), наводиться визначення терміна "матеріально-технічна база ліцензіата", а саме: матеріально-технічна база ліцензіата - це обчислювальна, розмножувальна техніка, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото- і картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для провадження виробничого процесу, нежитлове приміщення для персоналу суб'єкта господарювання, який забезпечує його функціонування.

При цьому розділом IV Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів, затверджених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 08.10.2010 N 724, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2010 за N 1125/18420 (далі - Ліцензійні умови), встановлені технологічні вимоги до суб'єкта господарювання, що провадить вищевказаний вид господарської діяльності.

Так, до технологічних вимог віднесено необхідність мати у власності або в користуванні обчислювальну, розмножувальну техніку, електронні засоби оперативного висвітлення інформації про земельні торги та показу фото- і картографічної інформації про земельну ділянку, необхідні для провадження виробничого процесу, нежитлове приміщення для персоналу, яке забезпечуватиме його функціонування (пункти 4.1 і 4.2 цих Ліцензійних умов).

Згідно з абзацом п'ятим пункту 2.1 Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 N 34/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за N 381/10661, відповідно до вимог нормопроектувальної техніки нормативно-правовий акт не повинен містити суперечливих нормативних приписів.

Ураховуючи наведене, вищезазначені вимоги пункту 1.3 проекту Порядку необхідно узгодити з вимогами розділу IV Ліцензійних умов.

Згідно з абзацом п'ятим пункту 5.2 проекту Порядку комісія під час перевірки дотримання Ліцензійних умов перевіряє, серед іншого, відповідність матеріально-технічної бази відомостям, зазначеним у довідці, що подавалася для отримання ліцензії.

Проте відповідно до пункту 32 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756, до заяви про видачу ліцензії, зокрема, подаються відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою Ліцензійними умовами) про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності. Подання органу ліцензування довідки для одержання ліцензії не передбачено.

Крім того, Ліцензійними умовами не встановлено форми відомостей про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з проведення земельних торгів, а також вимог до матеріально-технічної бази, а встановлено технологічні вимоги.

Таким чином, пропонуємо абзац п'ятий пункту 5.2 проекту Порядку виключити.

Абзацом другим пункту 6.4 проекту Порядку визначено, що в разі відмови ліцензіата ознайомитися з актом посадова особа комісії робить відповідний запис в акті про те, що керівник ліцензіата (юридичної особи) або уповноважена ним особа, або ліцензіат (фізична особа - підприємець) з актом ознайомлюватися відмовився.

Відповідно до абзацу шостого частини шостої статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" у разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Оскільки вказане положення проекту Порядку не відповідає зазначеним вимогам статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзац другий пункту 6.4 проекту Порядку необхідно виключити.

Крім того, пропонуємо узгодити положення пунктів 6.2 і 6.3 проекту Порядку з вимогами статті 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині процедури оформлення акта за результатами перевірки.

Також з огляду на вимоги Податкового кодексу України необхідно в усіх додатках до проекту Порядку слова "ідентифікаційний номер згідно з ДРФО" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків".

Таким чином, під час розроблення проекту наказу розробником не дотримано вимог статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", відповідно до якої забезпечення здійснення державної регуляторної політики включає, зокрема, недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення земельних торгів".

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали