МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 12 квітня 2012 року N 459

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) розглянуло проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань державного нагляду (контролю)" (далі - проект Закону), а також документи, що надані до нього листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19.12.2011 N 7/18-17623.

За результатами розгляду проекту Закону та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону встановлено таке.

Проектом Закону передбачається внести зміни до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" з метою надання можливості органу державного нагляду (контролю), що здійснює перевірки суб'єктів господарювання, покривати витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

Проте прийняття проекту Закону в запропонованій редакції є неприйнятним, зокрема, з таких причин.

Проект Закону сприятиме створенню умов, за яких заінтересовані суб'єкти господарювання матимуть можливість здійснювати фінансування органів державного нагляду (контролю) під час проведення ними планових або позапланових перевірок інших суб'єктів господарської діяльності шляхом покриття витрат, пов'язаних із відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) відповідних зразків продукції.

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" механізм здійснення державного нагляду (контролю), зокрема в частині проведення перевірок, базується виключно на відношеннях між контролюючим органом та суб'єктом господарювання, щодо якого застосовується контролюючий захід.

Ураховуючи вищезазначене, надання можливості третім особам фінансувати витратну частину процедури здійснення державного нагляду (контролю) призведе до непрозорого механізму здійснення державного нагляду (контролю), оскільки зазначені суб'єкти господарювання матимуть можливість фактично самостійно визначати суб'єктів, діяльність яких перевірятиметься. Наявність заінтересованих третіх осіб також негативно впливатиме на об'єктивність результатів проведених експертиз (випробувань) відібраних зразків продукції.

Крім того, відповідно до вимог частини першої статті 27 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" відбір зразків продукції здійснюється за умови повного відшкодування власнику такої продукції їх вартості.

Тому надання можливості контролюючим органам відшкодовувати власнику продукції вартість відібраних зразків за рахунок інших суб'єктів господарювання має ознаки корупційного характеру, оскільки відсутність відповідальності за несанкціоноване витрачання бюджетних коштів сприятиме неконтрольованій закупівлі великої кількості зразків продукції для проведення її експертизи (випробування).

Відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" одним з основних принципів ринкового нагляду і контролю продукції є відповідальність органів ринкового нагляду, митних органів та їх посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, за шкоду, завдану суб'єктам господарювання внаслідок непропорційного та неправомірного застосування заходів ринкового нагляду та контролю продукції.

Упровадження запропонованого розробником способу державного регулювання негативно впливатиме на визначений у Законах України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" механізм здійснення державного ринкового нагляду (контролю) стосовно забезпечення його прозорості та недопущення зловживань, що мають ознаки корупційного характеру, з боку контролюючих органів.

Отже, даний проект Закону суперечить статті 5 Закону в частинах недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, під час підготовки аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) до цього проекту Закону розробником враховані не всі вимоги статті 8 Закону та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (далі - Методика), що, у свою чергу, не забезпечує повною мірою доведення оптимальності та ефективності запропонованого способу державного регулювання.

Зокрема неможливо зробити об'єктивний висновок щодо цілей регулювання, очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, відображення механізму його реалізації, розміру вигод та витрат держави і суб'єктів господарювання, показників результативності.

Ураховуючи, що розробником не визначено, які саме "інші не заборонені законодавством джерела фінансування" маються на увазі, також важко оцінити позитивні та негативні наслідки дії цього регуляторного акта та можливість досягнення максимальних позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання.

Таким чином, розробником проекту регуляторного акта при підготовці АРВ порушено вимоги статті 8 Закону щодо належного визначення та аналізу проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми; відсутності обґрунтування щодо неможливості розв'язання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів та чинних регуляторних актів, аргументованих переваг обраного способу державного регулювання; механізму державного регулювання, а також обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим проектом Закону встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання.

Ураховуючи вищезазначене, цей проект регуляторного акта також підготовлено з порушенням принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону, а саме:

доцільності, оскільки недостатньо обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності, оскільки розробником не вказано, яким чином буде забезпечене досягнення внаслідок дії прийнятого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян, держави;

адекватності, оскільки не обґрунтована відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

збалансованості, оскільки належним чином не доведено, що зазначений проект Закону забезпечить достатній баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Таким чином, при розробленні проекту Закону України розробником не дотримано вимог статей 4, 5 і 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань державного нагляду (контролю)".

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. О. Порошенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали