МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 травня 2012 року N 588

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуло проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі - проект Закону), а також документи, що надані до нього листом Державного агентства рибного господарства України від 19.01.2012 N 1-5-5/382.

За результатами розгляду проекту Закону та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено таке.

Проектом Закону передбачається внести зміни до статті 28 Закону України "Про тваринний світ" в частині передбачення норм, що вилучення водних біоресурсів у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях із природного середовища допускається тільки за відповідними дозволами чи іншими документами, які видаються згідно з правилами, встановленими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

Ураховуючи норми частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", абзац третій пункту 6 статті 1 проекту Закону необхідно доопрацювати, чітко визначивши назву відповідного дозволу згідно із законами України.

Разом з тим під час доопрацювання проекту Закону необхідно врахувати основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, зокрема, зменшення рівня державного регулювання господарської діяльності.

Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) передбачено, що встановлення інших видів документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності може здійснюватися шляхом внесення відповідних змін до цього Закону.

Зміни до Переліку (Перелік N 3392-VI) вносяться одночасно (разом) з унесенням змін до законів України, що регулюють відносини у цій сфері.

Крім того, згідно з Програмою економічних реформ Президента України на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма) одним із напрямів поліпшення бізнес-клімату і залучення інвестицій є дерегуляція та розвиток підприємництва, а тому необхідними кроками у сфері дозвільної системи є, зокрема, істотне скорочення кількості видів діяльності і робіт, що вимагають одержання дозволів.

Тобто прийняття запропонованих норм буде суперечити вказаному програмному документу, основним принципам державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, а також Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI).

Крім того, слід зауважити, що частиною першою статті 41 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" передбачено, що порядок видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними (регіональними, місцевими) органами встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного дозвільного органу, погодженим з уповноваженим органом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Так, порядок видачі документів дозвільного характеру необхідно встановлювати постановою Уряду, а не наказом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної промисловості.

Норми проекту Закону, якими вносяться зміни до абзацу другого статті 2 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", потребують доопрацювання щодо чіткого визначення назв ветеринарних документів, які підтверджують безпечність та якість водних біоресурсів, вирощених у ставках, інших водних об'єктах (їх частинах), відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину".

Проектом Закону передбачається внесення змін до статті 1 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них", згідно з якими вводяться визначення термінів "декларація про відповідність", "орган з оцінки відповідності", "підтвердження відповідності". Проте визначення термінів "декларація про відповідність" та "підтвердження відповідності" дублюють норми Закону України "Про підтвердження відповідності", у якому вже дано визначення цим поняттям, а отже, вказані поняття з тексту проекту Закону необхідно виключити.

Також проектом Закону передбачається, що партія харчової продукції - це кількість продукції одного найменування, ґатунку, одного суб'єкта господарювання, виробленої в період не більше п'яти найближчих дат і оформленої свідоцтвом про якість та/або декларацією про відповідність. Проте статтею 1 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" передбачено термін "свідоцтво виробника про якість".

Проектом Закону пропонується виключити визначену частиною третьою статті 7 Закону України "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" норму про те, що порядок акредитації виробничих лабораторій переробних виробництв встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

З метою встановлення єдиного підходу до акредитації виробничих лабораторій переробних виробництв вважаємо за доцільне залишити зазначену норму.

Отже, під час роботи над проектом регуляторного акта розробником не дотримано передбачених у статтях 4 і 5 Закону таких принципів:

доцільності - обґрунтування необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", наказую:

Відмовити в погодженні проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

П. О. Порошенко

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали