ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 18 липня 2012 року N 274

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Державної авіаційної служби України "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування" (далі - проект наказу), наданий на погодження листом Державіаслужби України від 02.03.2012 N 1.29-02364.

За результатами розгляду проекту наказу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

Проектом наказу передбачається затвердити Правила сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування (далі - проект Правил) з метою вдосконалення існуючої системи сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України.

Проте проект наказу потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наведених нижче зауважень та пропозицій.

1. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI) у межах своїх повноважень, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України та наказів міністерств видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011), Державна авіаційна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра України - Міністра інфраструктури України.

Ураховуючи зазначене, даний наказ має бути виданий Міністерством інфраструктури України.

2. Підпунктом "г" пункту 1.2 проекту Правил, зазначається, що ці Правила встановлюють, зокрема, порядок здійснення нагляду за дотриманням навчальними закладами сертифікаційних вимог.

Ураховуючи, що предметом правового регулювання проекту Правил є процедура сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування, зазначаємо про необхідність наведення аргументації щодо доцільності включення до редакції проекту Правил пункту 4.11.

3. Відповідно до пунктів 3.11 пункту 3, 4.3.3, 4.7.1, 4.10.1 пункту 4 проекту Правил заявник повинен сплатити державні збори за проведення сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування, видачу сертифіката та дубліката сертифіката.

На даний час Положенням про Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.93 N 819, не передбачено справляння державних зборів за сертифікацію навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування.

Таким чином, проект Правил потребує приведення наведених вище норм до вимог зазначеної постанови Уряду.

4. Підпунктами 4.6.7 та 4.6.8 проекту Правил пропонується визначити, що рішення про видачу сертифіката або про відмову в його видачі приймає сертифікаційна комісія.

Відповідно до підпункту 261 пункту 4 Положення про Державну авіаційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 398 (Указ N 398/2011), сертифікацію навчальних закладів з підготовки персоналу з наземного обслуговування здійснює Державіаслужба.

Разом з цим, розробником не визначено жодних правових підстав щодо необхідності створення сертифікаційної комісії.

Також проект Правил не містить норм, які б визначали склад комісії.

Крім того, відповідно до підпункту 4.5.4 пункту 4.5 проекту Правил заявник зобов'язаний забезпечувати роботу комісії та надавати необхідну інформацію стосовно своєї діяльності та фінансової спроможності.

Однак, дана норма є неоднозначною, оскільки не зрозуміло, яким чином заявник повинен забезпечувати роботу комісії та не визначено, яку саме інформацію зобов'язаний надавати заявник.

Ураховуючи наведене, зазначаємо про необхідність визначення у проекті Правил правових підстав щодо створення сертифікаційної комісії, а також встановлення прозорого механізму її функціонування.

5. Підпунктом 4.9.1 пункту 4.9 проекту Правил пропонується, що продовження строку дії сертифіката здійснюватиметься за заявою власника сертифіката в порядку, передбаченому пунктами 4.2 - 4.7 цих Правил.

Пунктами 4.2 - 4.7 проекту Правил визначається процедура одержання сертифіката.

Ураховуючи зазначене, продовження строку дії сертифіката здійснюватиметься шляхом проходження процедури його одержання, що, в свою чергу, передбачатиме повторне подання доказової документації, оцінювання її комплектності, проходження сертифікаційної перевірки, оцінювання відповідності заявника.

Наведене вище суперечить політиці Президента України та Уряду в частині забезпечення з боку державних органів максимального спрощення здійснення суб'єктами господарської діяльності.

Таким чином, з метою уникнення додаткової навантаженості на суб'єктів господарювання зазначаємо про необхідність запровадження в даному проекті Правил максимально спрощеної процедури продовження строку дії сертифіката.

6. Підпунктом 4.9.3 пункту 4.9 проекту Правил пропонується визначити, що у разі обґрунтованого звернення власника сертифіката керівник уповноваженого органу з питань цивільної авіації або його заступник має право одноразово продовжити строк дії сертифіката до шести місяців без проведення процедури сертифікації в повному обсязі.

Однак залишається не зрозумілим зміст поняття "обґрунтоване звернення", що в свою чергу, на практиці може призвести до зловживань з боку зазначених посадових осіб під час прийняття рішення щодо продовження строку дії сертифіката.

Отже, проект наказу підготовлено з порушенням вимог статті 5 Закону стосовно недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Також проект регуляторного акта не відповідає принципам державної регуляторної політики, визначеним статтею 4 Закону, а саме:

доцільності, оскільки не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності, оскільки розробником не вказано, яким чином буде забезпечене досягнення внаслідок дії прийнятого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян, держави;

адекватності, оскільки не обґрунтована відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

збалансованості, оскільки належним чином не доведено, що зазначений проект наказу забезпечить достатній баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

На підставі зазначеного, встановлено, що проект наказу Державної авіаційної служби України "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування" не відповідає вимогам статей 4 і 5 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва вирішено:

Відмовити в погодженні проекту наказу Державної авіаційної служби України "Про затвердження Правил сертифікації навчальних закладів цивільної авіації України з підготовки, перепідготовки/відновлення та підвищення кваліфікації персоналу з наземного обслуговування".

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали