ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

РІШЕННЯ

від 18 липня 2012 року N 275

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва у відповідності до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості" (далі - проект наказу), а також документи, що надані до нього листом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 27.12.2011 N 37-30-9/20231.

За результатами розгляду проекту наказу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено:

проектом наказу пропонується затвердити Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості з метою удосконалення системи безпеки мореплавства флоту рибного господарства та її складових частин (далі - проект Положення).

Проте, проект наказу потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наступних зауважень та пропозицій.

1. Пунктом 1.1 розділу I проекту Положення передбачається, що це Положення встановлює процедуру визначення мінімального складу екіпажу суден флоту рибної промисловості та видачі свідоцтва про мінімальний склад екіпажу.

Пропонуємо узгодити пункт 1.1 проекту Положення з його назвою в частині визначення предмета правового регулювання.

2. Пунктом 1.2 розділу I проекту Положення передбачено, що керівництво та контроль за видачею Свідоцтва, а також його скасування здійснює Державне агентство рибного господарства України.

Відповідно до підпункту 17 пункту 4 Положення про Державне агентство рибного господарства України, затвердженого Указом Президента України від 16.04.2011 N 484 (Положення N 484/2011) (далі - Положення про Держрибагенство України), Держрибагенство України відповідно до покладених на нього завдань, в тому числі, видає свідоцтво про мінімальний склад екіпажу.

Ураховуючи зазначене, постає питання, яким чином Державне агентство рибного господарства України буде одночасно видавати обидва свідоцтва та здійснювати керівництво і контроль за їх видачею.

Пропонуємо редакційно узгодити пункт 1.2 розділу I проекту Положення з нормами Положення про Держрибагенство України (Положення N 484/2011).

3. Пунктом 1.4 розділу I проекту Положення зазначається, що контроль за укомплектуванням суден екіпажами згідно з виданими свідоцтвами здійснюється Держрибагенством України.

Згідно з частиною першою статті 90 Кодексу торговельного мореплавства України кожне судно перед виходом у море підлягає контролю, який здійснює Інспекція державного портового нагляду, з метою перевірки суднових документів, установлення відповідності судновим документам основних характеристик судна, а також перевірки виконання вимог щодо укомплектування суднового екіпажу.

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" державний нагляд (контроль) здійснюється, зокрема, за принципом неприпустимості дублювання повноважень органів державного нагляду (контролю).

Разом з цим, Положенням про Держрибагенство України (Положення N 484/2011) Державному агентству рибного господарства України не надано повноваження щодо здійснення контролю за укомплектуванням суден екіпажами згідно з виданими свідоцтвами.

Ураховуючи викладене, пропонуємо виключити пункт 1.4 розділу I проекту Положення.

4. Абзацом другим пункту 3.5 розділу III проекту Положення зазначається, що власник судна (судновласник) отримує свідоцтво після надання підтвердження про оплату наданих капітаном морського рибного порту послуг.

Пропонуємо конкретизувати зазначене положення посиланням на нормативно-правовий акт, яким встановлена плата за надання таких послуг.

5. Пунктом 3.6 розділу III проекту Положення зазначається, що видача нового свідоцтва зареєстрованому в Державному судновому реєстрі України судну після закінчення строку дії попереднього або продовження строку дії раніше виданого свідоцтва здійснюється капітаном морського рибного порту протягом трьох робочих днів з дати отримання відповідної заяви власника судна (судновласника) та копії свідоцтва про придатність судна до плавання, виданого класифікаційним товариством.

Пропонуємо визначити у проекті Положення, в яких випадках буде видаватись нове свідоцтво, а в яких - буде продовжуватись дія старого.

Отже, проект наказу не узгоджується зі статтею 5 Закону стосовно недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами, а також викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Крім того, під час розробки АРВ до проекту наказу розробником враховані не всі вимоги статті 8 Закону та Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (далі - Методика), що, у свою чергу, не забезпечує повною мірою доведення оптимальності та ефективності запропонованого способу державного регулювання. Зокрема неможливо зробити об'єктивний висновок щодо цілей регулювання, очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, відображення механізму його реалізації, розміру вигод та витрат держави і суб'єктів господарювання, показників результативності.

Ураховуючи, що розробником належним чином не розкрито механізм, який пропонується застосувати для вирішення визначеної проблеми, важко оцінити позитивні та негативні наслідки дії цього регуляторного акта і можливість досягнення максимальних позитивних соціальних та економічних результатів.

Крім того, в пункті 9 АРВ не наведено інформації стосовно проведення заходів періодичного відстеження результативності, не визначено методи, за допомогою яких будуть здійснюватись відповідні заходи відстеження, що, у свою чергу, не відповідає вимогам, визначеним у Методиці відстеження результативності регуляторного акта, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308.

Таким чином, розробником проекту регуляторного акта при підготовці АРВ порушено вимоги статті 8 Закону щодо належного обґрунтування неможливості розв'язання визначеної проблеми за допомогою ринкових механізмів та чинних регуляторних актів; зазначення аргументованих переваг обраного способу та механізму державного регулювання; обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим проектом наказу встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави; визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності цього проекту наказу в разі його прийняття.

Крім того, згідно зі статтею 7 Закону регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

Однак, Міністерством аграрної політики та продовольства України проект наказу не внесений до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік.

Крім того, відповідно до абзацу сьомого статті 9 Закону повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, крім іншого, повинно містити поштову та електронну адресу органу, до якого відповідно до Закону або за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції.

Однак, розробником не враховано вимоги наведеної вище статті Закону під час підготовки повідомлення про оприлюднення проекту наказу.

Таким чином, недодержання вимог щодо планування та оприлюднення належним чином планів роботи регуляторного органу, а також належної підготовки повідомлення про оприлюднення є порушенням статті 4 Закону в частині прозорості та врахування громадської думки (відкритості для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності).

Проект регуляторного акта підготовлено також з порушенням принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону, а саме:

доцільності, оскільки не обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності, оскільки розробником не вказано, яким чином буде забезпечене досягнення внаслідок дії прийнятого регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян, держави;

адекватності, оскільки не обґрунтована відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

збалансованості, оскільки належним чином не доведено, що зазначений проект наказу забезпечить достатній баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Таким чином, під час підготовки проекту наказу розробником не дотримано вимог статей 4, 5, 8 і 9 Закону.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про безпечне укомплектування екіпажами морських суден флоту рибної промисловості".

 

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали