ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 2 лютого 2017 року N 35

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010" (далі - проект постанови) та документа, що надані до неї листом Міністерства соціальної політики України від 09.12.2016 N 20591/0/2-16/17.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено:

як вбачається з доданих документів до проекту постанови, ціллю розроблення запропонованого регуляторного акта є дотримання норм актів вищої юридичної сили та удосконалення деяких положень, пов'язаних з організацією отримання підприємствами та організаціями громадських об'єднань з інвалідністю дозволу на право користування податковими пільгами із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством.

Для досягнення вказаної цілі розробник пропонує внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 "Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" (далі - проект Змін).

Однак, проект регуляторного акта не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на наступне.

Підпунктом 1 пункту 2 проекту Змін розробник пропонує у пункті 1 Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим замінити на орган виконавчої влади Автономної республіки Крим з питань соціального захисту населення.

Однак, нормами статті 142 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (далі - Закон N 875) закріплено, що рішення про надання дозволу підприємствам та організаціям громадських організацій на право користування пільгами з оподаткування, отримання позик, фінансової допомоги, дотацій приймає, серед іншого, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крам з питань соціальної політики. Аналогічні зауваження стосуються також підпункту 3 та 8 пункту 2 проекту Змін.

Отже, підпункт 1, 3 та 8 пункту 2 проекту Змін необхідно привести у відповідність до вимог Закону N 875.

Абзацом п'ятим підпункту 3 пункту 2 проекту Змін розробник пропонує перелік документів, які необхідні для отримання дозволу підприємством, організацією, доповнити наданням інформації про приміщення, в яких підприємство, організація проводять свою діяльність.

В доданих документах до проекту постанови розробник зазначає, що дана інформація необхідна з метою попередження виявлення фактів порушення трудового законодавства та праці осіб з інвалідністю, оскільки більшість підприємств, які засновані громадськими організаціями інвалідів, здійснюють свою діяльність в орендованих приміщеннях, адреса яких не співпадає з їхньою юридичною адресою.

Враховуючи зазначене, вважаємо за необхідне, чітко прописати у проекті Змін, яку інформацію, у якій формі повинен подавати суб'єкт господарювання.

Абзацом сьомим підпункту 3 пункту 2 проекту Змін розробник пропонує для отримання дозволу надавати копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, в разі звернення за отриманням дозволу на право користування пільгами щодо земельного податку.

Натомість, відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) суб'єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб'єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб'єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління.

Враховуючи зазначене, даний пункт необхідно виключити.

Підпунктом 7 пункту 2 проекту Змін розробник пропонує пункт 14 Порядку надання дозволу доповнити нормою, яка передбачає збір інформації про основні соціально-економічні показники діяльності підприємств, організацій за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Натомість у проекті Змін та документах, доданих до проекту постанови, відсутня інформація та обґрунтування щодо:

- підстав для введення даної норми;

- визначення надавача даної інформації;

- процедури, за якою буде здійснюватись збір інформації про основні соціально-економічні показники діяльності підприємств, організацій;

- безпосередньо форми, затвердженої Мінсоцполітики.

У даному випадку з'являється вірогідність того, що збір даної інформації буде покладено на суб'єкта господарювання, а це, у свою чергу, призведе до збільшення його навантаження та додаткових витрат.

Відповідно до вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами), у разі запровадження нового регулювання, необхідно провести розрахунок витрат суб'єктів підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

В аналізі регуляторного впливу до проекту постанови розробником не наведено розрахунків витрат суб'єктів господарювання, яких вони зазнають внаслідок впровадження норми щодо збору інформації про основні соціально-економічні показники діяльності підприємств, організацій.

Зазначене не дозволяє об'єктивно оцінити, наскільки обраний розробником спосіб державного втручання відповідає проблемі, що потребує врегулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення.

Крім того, відсутність визначення процедури, форми на надавача зазначеної інформації у проекті Змін у свою чергу порушує вимоги статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" в частині викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект постанови розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, а саме ефективності, збалансованості, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 8 в частині підготовки АРВ з урахуванням вимог Методики проведення аналізу регуляторного впливу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 (зі змінами).

Підсумовуючи викладене, керуючись статтею 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали