ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 13 червня 2017 року N 256

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів" (далі - проект постанови та проект Критеріїв відповідно), а також документи, що додаються до нього, подані листом Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 10.05.2017 N 602-1321-4/3432-17.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8, 9 і 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

проект постанови розроблено відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Проектом постанови пропонується затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Однак проект постанови не може бути погоджений у даній редакції з огляду на наступне.

Пунктом 1 проекту Критеріїв пропонується як критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин, затвердити "дотримання юридичними та фізичними особами вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин" та "проведення експертизи заявки на сорт рослин".

Зазначаємо, що з метою забезпечення єдиного підходу органами державного нагляду (контролю) до розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), удосконалення системи державного нагляду (контролю), спрощення процедури проведення таких заходів постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N 752 (Постанова N 752) затверджена Методика розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) (далі - Методика).

Відповідно до підпункту 3 пункту 5 Методики (Постанова N 752), під час розроблення критеріїв визначається вичерпний перелік критеріїв.

Разом з цим, пунктом 4 проекту Критеріїв до суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику пропонується віднести "суб'єкти господарювання, які провадять господарську діяльність, є роботодавцями (замовниками) - власниками майнових прав та здійснюють виплату винагороди авторові (авторам) сортів рослин відповідно до законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин".

Водночас пунктом 1 проекту Критеріїв зазначений критерій не передбачений, що суперечить підпункту 3 пункту 5 Методики (Постанова N 752), оскільки запропонований перелік критеріїв не є вичерпним.

Також в проекті акта критерії необхідно використовувати у відповідності до вимог пункту 7 Методики (Постанова N 752), згідно якого всі суб'єкти господарювання і з урахуванням критеріїв повинні бути віднесені до одного з трьох ступенів ризику - високого, середнього або незначного.

Крім того, розробнику проекту Критеріїв необхідно врахувати вимоги пункту 10 Методики (Постанова N 752), відповідно до якого, критерії повинні визначати:

- чіткі, зрозумілі та вимірювані показники, за якими визначається ступінь ризику;

- ступені ризику з урахуванням статистичних даних про настання негативних наслідків від провадження діяльності суб'єктів господарювання, порушення вимог законодавства;

- граничні величини (кількісні показники) віднесення суб'єкта господарювання до того чи іншого ступеня ризику.

Відповідно до пункту 11 Методики (Постанова N 752), до кожного ступеня ризику повинно бути віднесено:

- до високого ступеня ризику - до 10 відсотків суб'єктів господарювання;

- до середнього ступеня ризику - до 30 відсотків суб'єктів господарювання;

- до незначного ступеня ризику - 60 та більше відсотків суб'єктів господарювання.

Водночас в наданих до проекту Постанови матеріалах конкретна інформація щодо відсоткового та кількісного віднесення суб'єктів господарювання до ступенів ризику відсутня, що унеможливлює встановити відповідність проекту акта до вимог пункту 11 Методики (Постанова N 752).

Також зауважуємо, що прийняття проекту постанови здійснено без урахування принципу передбачуваності, визначеного статтею 4 Закону про регуляторну політику, в частині відповідності планам з підготовки проектів регуляторних актів.

Зокрема, згідно статті 7 Закону про регуляторну політику регуляторні органи затверджують плани діяльності з підготовки ними проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року, якщо інше не встановлено законом.

План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються у спосіб, передбачений статтею 13 Закону про регуляторну політику, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.

Якщо регуляторний орган готує або розглядає проект регуляторного акта, який не внесений до затвердженого цим регуляторним органом плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, цей орган повинен внести відповідні зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня початку підготовки цього проекту або з дня внесення проекту на розгляд до цього регуляторного органу, але не пізніше дня оприлюднення цього проекту.

Проте представлений проект постанови не включений до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики ефективності, збалансованості, передбачуваності, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також з порушенням вимог статті 5 цього Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охорони прав на сорти рослин та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів".

 

Голова Державної регуляторної
служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали