ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 19 жовтня 2017 року N 460

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Правил охорони праці під час очищення деталей механічним способом" (далі - проект наказу), а також документи, що додаються до проекту наказу, надіслані Державною службою України з питань праці листом від 20.07.2017 N 7578/1/5-ДП-17.

За результатами проведеного аналізу проекту наказу та аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проект наказу, як зазначено в аналізі регуляторного впливу (далі - АРВ), розроблено з метою встановлення єдиних вимог з охорони праці під час очищення деталей механічними способом та здійснення контролю щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності на належні, безпечні і здорові умови праці.

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений з огляду на нижчезазначене.

Наданий розробником аналіз регуляторного впливу до проекту постанови не в повній мірі відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта", зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика).

Відповідно до пункту 13 Методики результати проведення аналізу впливу регуляторного акта (далі - АРВ) викладаються письмово згідно з додатком 1 цієї Методики.

Так, у розділі I АРВ "Визначення проблеми" згідно з вимогами Методики розробник повинен чітко визначити проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема:

визначити причини її виникнення;

оцінити важливість зазначеної проблеми, зокрема навести дані у цифровому чи кількісному вимірі, що доводять факт існування проблеми і характеризують її масштаб;

визначити основні групи, на які вона справляє вплив.

Разом з цим, у розділі I АРВ проблему визначено на досить формальному рівні та не наведено жодних даних у числовій формі, які б обґрунтовували наявність проблеми, визначали її масштаб та важливість.

Так, основною проблемою, визначеною у розділі I АРВ, є, серед іншого, зростання рівня травматизму на підприємствах галузі машинобудування.

Зазначене, в свою чергу, не відповідає вимогам статті 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", зокрема, принципу доцільності, оскільки розробником не обґрунтована належним чином наявність проблеми, що потребує державного регулювання, та наскільки його застосування буде ефективним для її вирішення, у тому числі, сприятиме зниженню рівня травматизму.

У розділі III АРВ "Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей" розробнику необхідно стисло описати їх та оцінити вигоди і витрати держави та суб'єктів господарювання від застосування кожної з них.

При цьому зауважуємо, що розробником під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва та розрахунку витрат згідно додатка 2 до Методики невірно визначено витрати, які будуть виникати внаслідок запровадження обраного альтернативного способу.

Так, у таблиці "Витрати на одного суб'єкта великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта" невірно вказано кількість суб'єктів середнього підприємництва, а саме 6133 одиниць, замість 46.

Враховуючи зазначене, надані розробником розрахунки у вказаній таблиці не відповідають дійсним обставинам та потребують доопрацювання.

У розділ VIII "Визначення показників результативності дії регуляторного акта" потребують доопрацювання додаткові показники результативності регуляторного акту, оскільки такий показник як "внаслідок дії регуляторного акта суб'єкти господарювання не несуть додаткових витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, не виникає необхідність у сплаті податків/зборів чи зміні їх розміру тощо" не містить будь-якого інформаційного навантаження та жодним чином не характеризує результативність регуляторного акта.

Звертаємо увагу розробника на те, що додаткові показники мають безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та підлягають контролю (відстеження результативності).

Відповідно до вимог Методики дані показники повинні бути не описовими, а кількісними та вимірювальними.

Недотримання розробником вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та Методики в частині визначення показників результативності не дозволить в подальшому належним чином провести відстеження його результативності, як це передбачено статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отже, проект наказу розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме:

доцільності, тобто обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

ефективності - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованості - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Ураховуючи викладене, керуючись частиною п'ятою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту наказу Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Правил охорони праці під час очищення деталей механічним способом".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали