ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 26 вересня 2017 року N 422

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект Закону України "Про батарейки, батареї та акумулятори" (далі - проект Закону), надісланий листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2017 N 7/11-8507.

За результатами розгляду проекту Закону та відповідного аналізу регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено:

проект Закону розроблено з метою запровадження розширеної відповідальності виробника батарейок та акумуляторів, створення ефективної системи поводження з батарейками і акумуляторами та їх відходами, що являє собою одну з найбільш гострих господарських і природоохоронних проблем суспільства.

Однак проект Закону не може бути погоджений у даній редакції з огляду на наступне.

В пункті 14 частини 1 статті 1 проекту Закону спостерігається дублювання норм частини 1 статті 39 даного законопроекту, що несуть в собі однаковий нормативний зміст. Вважаємо за доцільне уникнути дублювання із врахуванням нормопроектувальної техніки.

Згідно з пунктом 32 частини першої статті 1 проекту Закону суб'єкт господарювання у сфері поводження з відходами - суб'єкт господарювання, який займається збиранням, зберіганням, сортуванням, перевезенням, обробленням, переробленням, відновленням, видаленням або іншими операціями поводження з відпрацьованими батарейками, батареями і акумуляторами, а також їх відходами, та має відповідні дозвільні документи, передбачені чинним законодавством України.

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7 Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222) ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, поводження з небезпечними відходами. Не підлягає ліцензуванню зберігання (накопичення) суб'єктом господарювання утворених ним небезпечних відходів, якщо протягом року з дня утворення небезпечні відходи передаються суб'єктам господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами.

Пунктом 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 N 446 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами" (Постанова N 446), серед іншого, визначено, що:

небезпечні відходи - це відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними.

Небезпечні відходи визначені розділом А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2000 р. N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів".

До Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів", включено:

- відпрацьовані батареї свинцевих акумуляторів, цілі чи розламані (пункт 32);

- відходи і брухт електричних та електронних вузлів4, що містять компоненти такі як акумуляторні батареї або інші батареї, включені до Жовтого переліку відходів, ртутні вмикачі, скло від електронно-променевих трубок або інше активоване скло та поліхлоровані біфеніли-конденсатори, або забруднені компонентами, наведеними у додатку 2 до Положення 3 (наприклад, кадмій, ртуть, свинець, ПХБ), до такого ступеня, коли вони можуть мати небезпечні властивості, наведені у переліку 2, 5 (пункт 34).

Отже, пункт 32 частини першої статті 1 проекту Закону потребує доопрацювання в частині необхідності отримання суб'єкту (суб'єктам) господарювання, який (які) займається (займаються) збиранням, зберіганням, сортуванням, перевезенням, обробленням, переробленням, відновленням, видаленням або іншими операціями поводження з відпрацьованими батарейками, батареями і акумуляторами, а також їх відходами, ліцензії (ліцензій) на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами.

Варто зазначити, що з урахуванням зауважень, висловлених до пункту 32 частини першої статті 1 проекту Закону потребує доопрацювання ряд інших норм проекту Закону, а саме частина четверта статті 15, частини третя та сьома статті 18, абзац другий пункту 1 частини першої статті 19, пункт другий частини третьої статті 19, частини п'ята та сьома статті 19, стаття 25, частина десята статті 31, частина шоста статті 32 проекту Закону.

Крім цього, вичерпний Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності затверджено Законом України від 19.05.2011 N 3392-VI "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Перелік N 3392-VI) (далі - Закон про перелік).

Відповідно до частини третьої статті 1 Закону про перелік (Перелік N 3392-VI) забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом (Перелік N 3392-VI).

Отже, потребують редакційного доопрацювання пункт 32 частини першої статті 1, частина четверта статті 15, частини третя та сьома статті 18, абзац другий пункту 1 частини першої статті 19, пункт другий частини третьої статті 19, частини п'ята та сьома статті 19, стаття 25, частина десята статті 31, частина шоста статті 32 проекту Закону в частині назви документа дозвільного характеру.

Статтею 24 проекту Закону передбачається, що перевезення відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів та їх відходів, які містять небезпечні речовини, повинно здійснюватися у відповідності з нормами Закону України "Про перевезення небезпечних вантажів" та вимогами законодавства щодо перевезення небезпечних вантажів і відходів.

Водночас відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 Закону N 222 (Закон N 222-VIII) ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським, автомобільним, залізничним та повітряним транспортом, міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом.

З огляд на зазначене, стаття 24 проекту Закону потребує доопрацювання в частині необхідності отримання суб'єкту господарювання, що здійснює перевезення відпрацьованих батарейок, батарей і акумуляторів та їх відходів, які містять небезпечні речовини ліцензії на провадження господарської діяльності, передбаченої пунктом 24 частини першої статті 7 Закону N 222 (Закон N 222-VIII).

Підпунктом "а" пункту третього частини другої статті 37 проекту Закону передбачається, що суб'єкти господарювання в сфері поводження з відходами до внесення відомостей до реєстру через електронну реєстраційну форму надають центральному органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері батарейок і акумуляторів та поводження з їх відходами, додатково у паперовій формі, зокрема, копію ліцензії.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону N 222 (Закон N 222-VIII), серед іншого, ліцензія - це запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

В той же час Законом України від 06.10.2016 N 1666-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності" (Закон N 1666-VIII), який набрав чинності 02.11.2016, були внесені зміни серед іншого в розділ II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 26.11.2015 N 835-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (Закон N 835-VIII), зокрема, згідно з якими до 01.01.2019 набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.

Отже, підпункт "а" пункту третього частини другої статті 37 проекту Закону потребує виключення.

Крім того, назва статті 37 проекту Закону потребує редакційних змін із врахуванням змісту самої статті. З метою правильного застосування тих чи інших норм проекту Закону необхідно здійснити нумерацію частин даної статті відповідно до вимог законодавства, а саме частини першої.

Разом з цим уточнення потребує дана стаття щодо форми (виду) подачі загальних відомостей та реквізитів виробників, ОКРВВ, ОІРВВ та інших суб'єктів господарювання, у документах в "паперовій формі" (заява певного формату, заява у довільній формі, таблиця, додаток).

Необхідно зазначити і документ, яким підтверджується той чи інший тип батарейок і акумуляторів, за якими вони будуть виконувати зобов'язання, необхідний для додаткової подачі ОКРВВ та ОІРВВ (пункт 2 частини 1 статті 37 проекту Закону).

З метою уникнення зловживання службовим становищем, вважаємо за доцільне у частині 3 цієї ж статті після слів "відповідно до" слова "вимог центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері батарейок, батарей і акумуляторів та поводження з їх відходами" замінити словами "вимог цього Закону".

З метою недопущення неоднозначності змісту необхідно приділити увагу виваженості та коректності визначених формулювань. Так, у частині 4 даної статті пропонується після слова "отримання" доповнити словами "повторно поданих".

Зауважуємо, що відповідно до статті 2 Закону України "Про хімічні джерела струму" хімічні джерела струму - джерела електричної енергії, яка виробляється шляхом перетворення хімічної енергії в електричну, що складаються з одного чи декількох неперезаряджувальних первинних елементів або перезаряджувальних вторинних елементів (акумуляторів), у тому числі інтегрованих у вироби промислового чи побутового призначення.

Зміст даного поняття полягає у визначенні кола хімічних джерел струму, до якого входять не лише батарейки, батареї та акумулятори. Однак розділом VIII проекту Закону пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про хімічні джерела струму", що в свою чергу несе загрозу недовершеності правового врегулювання саме у сфері використання та поводження з хімічними джерелами струму та можливих негативних наслідків, що можуть призвести до колізії в законодавстві.

Стаття 43 проекту Закону передбачає відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері батарейок, батарей і акумуляторів, а саме: дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну. В свою чергу розробником пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, яким передбачено відповідальність у цій сфері. Водночас у Кримінальному кодексі України відсутні норми щодо порушення вимог законодавства у сфері батарейок і акумуляторів, відтак вважаємо за необхідне внести зміни й до Кримінального кодексу України, доповнивши його новою статтею, зміст якої стосуватиметься порушення вимог законодавства у сфері батарейок і акумуляторів.

З урахуванням викладеного, проект Закону потребує доопрацювання.

Також під час розгляду проекту Закону на адресу Державної регуляторної служби України надійшов лист Громадської організації "ЕКО ПОРТ" від 11.09.2017 N 10018, яким надано зауваження та пропозиції до запропонованого механізму державного регулювання.

З приводу зазначеного зауважуємо, що статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" визначено ключові принципи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

Принцип прозорості та врахування громадської думки, зокрема, передбачає відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Статтею 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" встановлено, що усі зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта частково враховує одержані зауваження та пропозиції.

З метою дотримання вищезазначених вимог вказаного Закону розробнику проекту постанови необхідно здійснити об'єктивний розгляд відповідного листа та інформувати відповідного адресанта і Державну регуляторну службу України про його результати.

Таким чином, розробку проекту Закону здійснено з порушенням принципів державної регуляторної політики ефективності, збалансованості, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а також вимог статті 5 цього Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи зазначене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні Закону України "Про батарейки, батареї та акумулятори".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали