ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 вересня 2017 року N 107-т

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект розпорядження Баришівської районної державної адміністрації Київської області "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови адміністрації від 02 липня 2014 року N 218 та затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг" та документи, що надані до нього листом Баришівської районної державної адміністрації Київської області від 18.08.2017 N 06-15/393.

За результатами розгляду проекту розпорядження та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено наступне.

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження, зокрема його структура, зміст та наповнення не відповідають вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року N 1151 (Постанова N 1151) (далі - Методика), що не узгоджується з вимогами статей 5 і 8 Закону щодо встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу.

Щодо проекту розпорядження, згідно із пунктом 1 якого передбачається визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації від 02 липня 2014 року N 218, зареєстрованого в Баришівському районному управлінні юстиції 04 липня 2014 року за N 01/122; пунктом 2 - передбачається затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації в новій редакції (додається), зазначаємо наступне.

Так, з прийняттям даного проекту розпорядження виключається, відповідно, пункт 1 Розпорядження N 218, яким затверджено Положення про Центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації.

При визначенні проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, в аналізі регуляторного впливу до проекту розпорядження (далі - АРВ) розробником зазначено, що проект розпорядження розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 року N 652 "Про внесення змін до Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг" (Постанова N 652). Проблемою, на вирішення якої спрямована дія розпорядження, є приведення нормативно-правової бази функціонування Центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації (далі - Центр) у відповідність до вимог чинного законодавства.

Водночас розробником в АРВ не конкретизовано проблему, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, зокрема, не визначено, які пункти чи розділи Положення про центр надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації не відповідають діючому законодавству та потребують визначення його таким, що втратило чинність.

Таким чином, АРВ до проекту розпорядження не відповідає статті 8 Закону та вимогам Методики, оскільки розробником не визначено і не проаналізовано проблему, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання, не оцінено важливість цієї проблеми, а також не обґрунтовано, чому визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів.

Крім того, при визначенні цілей державного регулювання розробником в АРВ зазначено, що проект розпорядження розроблений з метою унормування питання щодо визначення порядку організації роботи Центру, порядку дій адміністраторів та керівника Центру, їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг для забезпечення дотримання законності, прозорості та юридичної визначеності в сфері надання адміністративних послуг.

Щодо зазначеного вище повідомляємо, що абзац другий частини десятої статті 12 Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), відповідно до якого рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини сьомої цієї статті (Закон N 5203-VI), не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації, було доповнено на підставі Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" (Закон N 888-VIII), який набув чинності (більшість його положень) з 29.12.2015 року.

Таким чином, Розпорядження N 218, яке затверджено у 2014 році, було прийнято до вищезазначених змін у Законі України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI), а отже, з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" потребувало реалізації процедур, передбачених цим Законом.

Одночасно необхідно зазначити, що відповідно до статті 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Крім того, діюча на сьогоднішній день редакція Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) не містить норм та/або вимог, відповідно до яких прийняті раніше рішення про утворення центрів надання адміністративних послуг, про затвердження положення про центри надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через такі центри, потребують визнання такими, що втратили чинність.

Підсумовуючи наведене вище, а також враховуючи невизначеність розробником конкретної проблеми в АРВ, законодавчі підстави для втрати чинності вказаного розпорядження Баришівської районної державної адміністрації відсутні.

Таким чином, проект розпорядження не узгоджується з вимогами статті 4 Закону, зокрема з принципом доцільності - обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми, а також з принципом адекватності - відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

Одночасно зазначаємо, що більшість розділів АРВ наповнено інформацією щодо діяльності центру надання адміністративних послуг Баришівської районної державної адміністрації.

Так, наприклад, у розділі "Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу" АРВ розробником зазначено, що відмова від регулювання та залишення існуючого становища без змін - такий спосіб не є ефективним, оскільки він не враховує існуючі вимоги до порядку організації роботи Центру, порядку дій адміністраторів, керівника Центру та їх взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг. У разі відмови від регулювання залишаються невиконаними вимоги законодавства.

У розділі "Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта" АРВ зазначено, що прийняття проекту розпорядження голови Баришівської районної державної адміністрації Київської області "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови адміністрації від 02 липня 2014 року N 218 та затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг" дозволить визначити порядок організації роботи Центру. При цьому буде забезпечено виконання вимог законодавства.

При здійсненні аналізу вигод та витрат в АРВ розробником наведено інформацію, зокрема щодо зручного графіку роботи, отримання адміністративної послуги у зручний спосіб тощо.

Проте наведена вище інформація в АРВ не стосується змісту проекту розпорядження, а отже, не може обґрунтовано довести необхідність його прийняття.

Враховуючи вищезазначене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державна регуляторна служба України вирішила:

відмовити у погодженні проекту розпорядження в. о. голови Баришівської районної державної адміністрації Київської області "Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження голови адміністрації від 02 липня 2014 року N 218 та затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали