ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 29 листопада 2017 року N 546

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" розглянуто проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу" (далі - проект постанови), а також документи, що додаються до проекту постанови, подані листом Міністерства внутрішніх справ України від 26.10.2017 N 15537/07/24-2017.

За результатами проведеного аналізу проекту постанови та відповідного аналізу регуляторного впливу (далі - АРВ) на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про регуляторну політику) встановлено:

Проектом постанови передбачається затвердити зміни, що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (Постанова N 960) (далі - проект змін 1), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (Постанова N 1000) (далі - проект змін 2).

Однак, представлений проект регуляторного акта не може бути погоджений Службою в запропонованій редакції з огляду на наступне.

Щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (далі - Ліцензійні умови 1), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 N 960 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності" (Постанова N 960)

1. До абзацу четвертого підпункту 1 пункту 1 та підпункту 7 пункту 1 проекту змін 1
Абзацом четвертим підпункту 1 пункту 1 проекту змін 1 пропонується внесення змін до пункту 6 Ліцензійних умов 1 (Постанова N 960) шляхом запровадження нової норми, що передбачає подання до заяви про отримання ліцензії (Постанова N 960) відомостей про наявність матеріально-технічної бази (додаток 3).

Підпунктом 7 пункту 1 проекту змін 1 передбачається доповнити Ліцензійні умови 1 (Постанова N 960) новим додатком 3, який передбачає встановлення форми відомостей про наявність матеріально-технічної бази (далі - Форма відомостей).

Так, до Форми відомостей пропонується включити відомості про наявні пункти централізованого спостереження.

При цьому розробник пропонує зазначати найменування, марку (модель) пункту централізованого спостереження.

Проте відповідно до частини першої статті 1 Закону України від 22.03.2012 N 4616-VI "Про охоронну діяльність" (далі - Закон N 4616) пункт централізованого спостереження - центр з працюючим персоналом, який спостерігає за станом систем передавання тривожних сповіщень.

Крім цього, відповідно до пункту 3 розділу III "Організація та принципи роботи ПЦС" Інструкції з технічної експлуатації засобів охоронного призначення і організації роботи пунктів централізованого спостереження в органах, підрозділах поліції охорони, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23.06.2017 N 533 "Про організацію охорони майна фізичних і юридичних осіб органами та підрозділами поліції охорони за допомогою засобів охоронного призначення" (Наказ N 533), пункт централізованого спостереження (далі - ПЦС) складається з таких технологічних приміщень: операційний зал; кабінет начальника ПЦС; кабінет інженерно-технічних працівників ПЦС; приміщення для зберігання ключів і серверна; побутове приміщення; санвузол; допоміжні приміщення для розміщення акумуляторного, агрегатного та допоміжного обладнання.

В той же час запропонована розробником Форма відомостей має містити інформацію щодо документа про відповідність. При цьому, враховуючи вищенаведене, залишається незрозумілим, що саме має мати "відповідність".

У розділі X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 15.01.2015 N 124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (Закон N 124-VIII) встановлено, що у разі прийняття технічного регламенту, дія якого поширюється на певний вид продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації згідно з вимогами Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію", сертифікація цього виду продукції в державній системі сертифікації здійснюється до набрання чинності відповідним технічним регламентом.

Частиною другою статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 10.05.93 N 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" визначено, що сертифікація продукції в державній системі сертифікації здійснюється призначеними на те органами з сертифікації - підприємствами, установами і організаціями з метою: запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров'я та майна громадян і навколишнього природного середовища; сприяння споживачеві в компетентному виборі продукції; створення умов для участі суб'єктів підприємницької діяльності в міжнародному економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі.

При цьому слід зазначити, що до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 N 28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", включено системи передавання тривожних сповіщень та пульти централізованого спостереження охоронного призначення, у тому числі для охорони автомобілів.

Крім цього, до Форми відомостей пропонується включити відомості про наявний транспорт реагування.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону N 4616 транспорт реагування - це транспортний засіб, що знаходиться у власності суб'єкта охоронної діяльності, призначений для забезпечення негайного реагування персоналу охорони на протиправні дії щодо об'єкта охорони або на події та обставини, що завдають (можуть завдати) майнової шкоди або створюють можливу загрозу особистій безпеці громадян чи персоналу охорони на об'єктах охорони.

Виходячи з вимог Ліцензійних умов 1 (Постанова N 960) вимоги щодо наявності транспорту реагування встановлюються при здійсненні охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом (пункт 9 (Постанова N 960)), а також у разі використання суб'єктом охоронної діяльності пункту централізованого спостереження (пункт 19 (Постанова N 960)).

Крім цього, розробник не аргументує необхідність надання відомостей про наявний транспорт реагування, а також надання відомостей про наявні пункти централізованого спостереження саме на етапі отримання ліцензії.

Отже, підпункт 7 пункту 1 проекту змін 1, яким встановлюється Форма відомостей, потребує доопрацювання з урахування зазначених зауважень та пропозицій, а також надання аргументів розробника щодо необхідності надання відомостей про наявний транспорт реагування та відомостей про наявні пункти централізованого спостереження саме на етапі отримання ліцензії.

2. До підпункту 2 пункту 1 проекту змін 1

Виходячи з вимог підпункту 2 пункту 7 Ліцензійних умов 1 (Постанова N 960), суб'єкт охоронної діяльності (ліцензіат) у разі зміни даних, які були зазначені у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня їх настання, подає органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни (крім даних щодо персоналу охорони, що містять інформацію про загальну кількість персоналу охорони та рівень його кваліфікації, про зміну яких органу ліцензування повідомляється щороку до 15 грудня (станом на 1 грудня).

Підпунктом 2 пункту 1 проекту змін 1 передбачається внесення змін до підпункту 2 пункту 7 Ліцензійних умов 1 (Постанова N 960), якими пропонується, зміна терміну подання інформації, що стосується персоналу охорони та матеріально-технічної бази з 15 грудня (станом на 1 грудня) на 15 вересня (станом на 1 вересня).

Проте жодних аргументів щодо перенесення строків подання до органу ліцензування зазначеної інформації з 15 грудня на 15 вересня розробником не надано.

Отже, пропонуємо розробнику надати обґрунтування щодо перенесення термінів з 15 грудня на 15 вересня надання до органу ліцензування даних щодо персоналу охорони та матеріально-технічної бази.

3. До підпункту 5 пункту 1 проекту змін 1

Підпунктом 5 пункту 1 проекту Змін пропонується в новій редакції викласти додаток 1 до Ліцензійних умов 1 (Постанова N 960), яким встановлюється зразок форми заяви про отримання ліцензії (далі - Форма заяви 1).

Так, у Формі заяви 1 (Постанова N 960) пропонується підтвердження заявником достовірності наданої інформації та ознайомлення його з тим, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії (відповідно до статей 13 (Закон N 222-VIII) та 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)).

Проте відповідно до пункту 1 частини десятої статті 9 Закону України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII) (далі - Закон N 222 (Закон N 222-VIII)) до ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо додержання законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів у цілому.

Отже, із Форми заяви 1 (Постанова N 960), що встановлюється у підпункті 5 пункту 1 проекту змін 1, необхідно виключити норму щодо підтвердження заявником достовірності наданої інформації та ознайомлення заявника з тим, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії, а також виключити посилання на статті 13 (Закон N 222-VIII) та 16 Закону N 222 (Закон N 222-VIII).

Щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (далі - Ліцензійні умови 2), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 N 1000 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу" (Постанова N 1000)

1. До абзацу другого підпункту 2 пункту 2 проекту змін 2

Абзацом другим підпункту 2 пункту 2 проекту Змін 2 передбачається пункт 5 Ліцензійних умов 2 (Постанова N 1000) (в якому визначається перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (Постанова N 1000)) доповнити новою нормою, відповідно до якої, крім копії паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи), до заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії має надати копії паспортів найманих працівників.

Проте відповідно до частини третьої статті 11 Закону N 222 (Закон N 222-VIII) до заяви про отримання ліцензії додаються, зокрема, документи відповідно до ліцензійних вимог; копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (Положення N 822) (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

Отже, абзац другий підпункту 2 пункту 2 проекту змін 2 потребує виключення як такий, що не узгоджується з вищевикладеними нормами Закону N 222 (Закон N 222-VIII).

2. До абзацу другого підпункту 3 пункту 2 проекту змін 2

Розробником пропонується підпункт 3 пункту 7 Ліцензійних умов 2 (Постанова N 1000) доповнити нормою, що зобов'язує суб'єкта господарювання у разі припинення провадження господарської діяльності у зв'язку з форс-мажорними обставинами повідомляти про це не тільки органи Національної поліції за місцем провадження діяльності, а і орган ліцензування.

Проте зобов'язання ліцензіата повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (Постанова N 1000), у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін, встановлено нормами частини другої статті 15 Закону N 222 (Закон N 222-VIII).

Закон N 222 (Закон N 222-VIII) не містить вимог щодо необхідності повідомляти орган ліцензування про припинення провадження господарської діяльності.

Отже, вважаємо за доцільне розробнику надати обґрунтування щодо окремої необхідності повідомляти орган ліцензування при припиненні провадження господарської діяльності у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

3. До абзацу четвертого підпункту 3 пункту 2 проекту змін 2

Абзацом четвертим підпункту 3 пункту 2 проекту змін 2 пропонується пункт 7 Ліцензійних умов 2 (Постанова N 1000) доповнити новою нормою, відповідно до якої суб'єкт господарювання зобов'язаний вести господарську діяльність із виробництва, ремонту, торгівлі зброєю, боєприпасами до неї; виробництва та продажу спеціальних засобів виключно в межах місць провадження господарської діяльності, зазначених у підтвердних документах, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов (Постанова N 1000), та використовувати виключно такі місця в провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Повідомляємо, що з абзацу четвертого підпункту 3 пункту 2 проекту змін 2 необхідно виключити частину речення "та використовувати виключно такі місця в провадженні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню" у зв'язку з дублюванням вищевикладених норм цього ж абзацу.

4. До абзацу восьмого підпункту 4 пункту 2 проекту змін 2

Абзацом восьмим підпункту пункту 2 проекту змін 2 пропонується внесення змін до пункту 8 Ліцензійних умов 2 (Постанова N 1000), відповідно до якого встановлюються вимоги до місць (приміщення) провадження господарської діяльності, доповнити новою нормою, згідно з якою приміщення, розташовані на першому поверсі, повинні забезпечувати безперешкодний доступ до них осіб з інвалідністю.

Оскільки вказані вимоги до місць (приміщень) провадження господарської діяльності стосуються як виробництва, так і ремонту і торгівлі зброєю, спеціальними засобами, що підлягають ліцензуванню відповідно до Закону N 222 (Закон N 222-VIII), то вважаємо за доцільне запропонувати розробнику розглянути питання доцільності/недоцільності конкретизації місць (приміщень) провадження господарської діяльності (виробництво/ремонт/торгівля), у яких створені необхідні умови для доступу до таких приміщень осіб з інвалідністю.

При цьому звертаємо увагу, що приміщення самі не можуть забезпечувати безперешкодний доступ до них осіб з інвалідністю, у них мають бути створені необхідні умови для доступу до них осіб з інвалідністю.

5. До абзацу третього підпункту 7 пункту 2 проекту змін 2

Абзацом третім підпункту 7 пункту 2 проекту змін 2 пропонується підпункт 1 пункту 12 Ліцензійних умов 2 (Постанова N 1000), відповідно до якого встановлюються вимоги до провадження господарської діяльності з торгівлі зброєю, боєприпасами до неї, спеціальними засобами, викласти у наступній редакції: "продаж засобів, споряджених речовинами сльозогінної та дратівної дії (газових балончиків) та засобів індивідуального захисту, що використовуються працівниками поліції відповідно до частини шостої статті 42 Закону України "Про Національну поліцію України" (Закон N 580-VIII), здійснюється за письмовим клопотанням керівників структурних підрозділів та територіальних органів Національної поліції України".

Проте відповідно до пункту 11 частини першої статті 7 Закону N 222 (Закон N 222-VIII) ліцензуванню підлягає такий вид господарської діяльності, як виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж.

Отже, в абзаці третьому підпункту 7 пункту 2 проекту змін 2 назву частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, необхідно привести у відповідність до вимог пункту 11 частини першої статті 7 Закону N 222 (Закон N 222-VIII).

Крім цього, як зазначалось вище, відповідно до пункту 1 частини десятої статті 9 Закону N 222 (Закон N 222-VIII) до ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо додержання законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів у цілому.

Отже, в абзаці третьому підпункту 7 пункту 2 проекту змін 2 необхідно виключити посилання на частину шосту статті 42 Закону України "Про Національну поліцію України" (Закон N 580-VIII).

Разом з цим зазначаємо, що відповідно до частини шостої статті 42 Закону України від 02.07.2015 N 580-VIII "Про Національну поліцію України" (Закон N 580-VIII) не є заходом примусу використання поліцейським засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування).

6. До підпункту 8 пункту 2 проекту змін 2

Підпунктом 8 пункту 2 проекту змін 2 пропонується в новій редакції викласти додаток 1 до Ліцензійних умов 2 (Постанова N 1000), яким встановлюється зразок форми заяви про отримання ліцензії (далі - Форма заяви 2).

Так, у Формі заяви 2 (Постанова N 1000) пропонується підтвердження заявником достовірності наданої інформації та ознайомлення його з тим, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії (відповідно до статей 13 (Закон N 222-VIII) та 16 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Закон N 222-VIII)).

Проте відповідно до пункту 1 частини десятої статті 9 Закону N 222 (Закон N 222-VIII) до ліцензійних умов не можуть бути включені вимоги щодо додержання законодавства України у відповідній сфері та/або окремих законів у цілому.

Отже, із Форми заяви 2, що встановлюється у підпункті 8 пункту 2 проекту змін 2, необхідно виключити норму щодо підтвердження заявником достовірності наданої інформації та ознайомлення заявника з тим, що подання недостовірних даних у документах, що додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії, а також виключити посилання на статті 13 (Закон N 222-VIII) та 16 Закону N 222 (Закон N 222-VIII).

Враховуючи викладене, повідомляємо про необхідність доопрацювання проекту змін 1 та проекту змін 2 з урахуванням наданих зауважень та пропозицій.

Разом з тим наданий розробником АРВ до проекту постанови не відповідає вимогам Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта" зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 N 1151 (Постанова N 1151), та потребує доопрацювання.

Крім того, повідомляємо, що на адресу ДРС надійшло звернення від Федерації роботодавців України від 20.11.2017 N 36 (копія додається), в яких висловлені зауваження та пропозиції до проекту постанови.

Акцентуємо увагу розробника, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу підлягають обов'язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

Враховуючи вищевикладене, за результатами розгляду положень проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу встановлено, що проект постанови розроблено без дотримання ключових принципів державної регуляторної політики, а саме ефективності та збалансованості, визначених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", та з порушенням статті 5 того ж Закону в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Ураховуючи вищенаведене, керуючись частиною четвертою статті 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу".

Копія: 2 арк.

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали