ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 30 березня 2018 року N 142

Про відмову в погодженні проекту регуляторного акта

Державною регуляторною службою України відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснено розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (далі - проект постанови) та документи, додані до проекту постанови, подані листом Міністерства охорони здоров'я України від 21.03.2018 N 19.1-07-451/7148.

За результатами розгляду проекту постанови та аналізу його регуляторного впливу на відповідність вимогам статей 4, 5, 8 і 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (далі - Закон) встановлено:

як вбачається з документів, доданих до проекту постанови, метою прийняття проекту постанови є, зокрема, створення ефективного механізму фінансування медичних послуг за рахунок бюджетних коштів для забезпечення збереження та відновлення здоров'я населення України.

Для досягнення зазначеної мети розробник пропонує затвердити Порядок укладання, зміни та припинення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (проект Порядку) та Типову форму договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Однак проект регуляторного акта не може бути погоджений у запропонованій редакції з огляду на зазначене.

Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України орган державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Закон N 2168-VIII) встановлено, що Договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій укладається між закладом охорони здоров'я незалежно від форми власності чи фізичною особою - підприємцем, яка в установленому законом порядку одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та Уповноваженим органом.

Натомість проектом Порядку запропоновано встановити, що лише суб'єкт господарювання, який відповідає вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування: населення, може укладати договори з Національною службою здоров'я (далі - НСЗУ) про медичне обслуговування населення.

Зазначаємо, що відповідно до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" медичне обслуговування - діяльність закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які зареєстровані та одержали відповідну ліцензію в установленому законом порядку, у сфері охорони здоров'я, що не обов'язково обмежується медичною допомогою, але безпосередньо пов'язана з її наданням.

Враховуючи зазначене, одержання відповідної ліцензії є єдиною вимогою вибору підприємця для укладання з ним Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Встановлення додаткових вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення не передбачено законодавством.

Крім того, процедура підтвердження відповідності суб'єкта господарювання вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, прийняття рішення про відповідність чи невідповідність заяви та доданих до неї документів, які пропонується затвердити проектом Порядку, мають ознаки адміністративної послуги в розумінні Закону України "Про адміністративні послуги" (Закон N 5203-VI) (далі - Закон).

Відповідно до статті 5 Закону (Закон N 5203-VI) виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Враховуючи зазначене, пропонуємо проект Порядку привести у відповідність до діючого законодавства шляхом виключення з його редакції посилань на будь-які вимоги до надавача послуг з медичного обслуговування населення та положення, які мають ознаки адміністративної послуги.

Таким чином, розробку проекту постанови здійснено без урахування вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", а саме без дотримання принципів державної регуляторної політики, визначених статтею 4 цього Закону, зокрема принципів адекватності та збалансованості, а також недотриманням вимог статті 5 в частині недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти.

Підсумовуючи викладене, керуючись статтею 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Державною регуляторною службою України вирішено:

відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій".

 

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали